Handelscontracten Filipijnen

Conflicten met buitenlandse klanten of leveranciers zijn vervelend. Bijvoorbeeld als uw klant klachten heeft over de levertijd van uw product. Of als uw leverancier zijn afspraken niet nakomt. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt.

Contracten zijn niet verplicht, maar wel handig. Op Ondernemersplein vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Internationale modelcontracten

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Deze helpen u bij het internationaal zakendoen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Handelscontacten

Het aanstellen van een agent is de eerste stap die men moet zetten als men buitenlandse producten op de Filipijnen af wil zetten.

Aangezien lokaal veel (handels)contacten verlopen via connecties, is de keuze van een agent bepalend voor het succes. Hier staat tegenover dat agenten op de Filipijnen over het algemeen het volledige scala aan diensten verlenen, van advisering over de prijsstelling, het onderhandelen over verkoopcontracten, opslag en distributie van de producten, tot en met aftersalesservice.

Agentschappen

Agentschappen variëren van kleine handelsmaatschappijen met minder dan 25 personeelsleden tot zeer grote. De eerste categorie is vaak gespecialiseerd in een bepaald soort goederen voor een beperkt aantal opdrachtgevers, terwijl de tweede zich richt op verschillende goederen. Daarnaast beperken sommige Filipijnse agenten zich tot Manilla en omgeving, terwijl andere hun dienstverlening juist richten op de commerciële gebieden buiten de hoofdstad en uiteraard worden beide gebieden ook gecombineerd. Alle agenten moeten zijn geregistreerd bij de Philippine Securities and Exchange Commission of, in geval van een eenmansbedrijf, bij het Department of Trade and Industry.

Wetgeving

De Filipijnen beschikken niet over specifieke wetgeving voor agentenovereenkomsten tussen een lokaal bedrijf en een buitenlandse opdrachtgever. Alleen de grondwet geeft enige algemene richtlijnen voor diverse agentenrelaties. Zo is er bijvoorbeeld geen wet die de eenzijdige opzegging van een agentencontract verhindert. Partijen zijn vrij om in onderling overleg de tekst van een agentencontract op te stellen.

Arbitrage

De provisie is doorgaans 5 tot 10% over de behaalde omzet, maar daarvan kan worden afgeweken. Omdat het voeren van rechtszaken op de Filipijnen vaak een langdurig traject is, is het raadzaam om in het contract een clausule op te nemen waarin partijen een arbitrage-instantie in een (neutraal) buitenland aanwijzen. De overeenkomst moet in Nederland worden gelegaliseerd.

Service menu right