Service menu right

MVO in Ghana

In Ghana speelt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) bij de overheid en de private sector een belangrijke rol. De Environmental Protection Agency (EPA) is een voorbeeld in Afrika.

Vakbonden zijn goed georganiseerd en bedrijven worden regelmatig gecontroleerd. Het neemt niet weg dat er nog een lange weg te gaan is en er vaak een kloof is tussen officiële regelgeving en de weerbarstige praktijk.

De Factsheet MVO Ghana onderaan de pagina geeft een korte samenvatting van de landeninformatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen in Ghana.

Milieu

Nieuwe ondernemingen en activiteiten in Ghana moeten zich melden bij het Environmental Protection Agency (EPA). Het Nederlandse MER werkt al sinds 2000 samen met EPA. Deze instantie controleert de bedrijfsplannen en verstrekt milieuvergunningen. Ook zijn ondernemers verplicht om maandelijks milieugegevens en jaarlijks een milieuverslag bij het EPA aan te leveren. Het EPA gebruikt deze gegevens voor monitoring en controle. In het milieuverslag moet staan:

  • Hoe het bedrijf op het gebied van milieu heeft gepresteerd.
  • Wat de onderneming heeft bereikt.
  • Wat er (eventueel) is misgegaan.
  • Wat er nog moet worden gerealiseerd.

Meer informatie

  • De OESO-richtlijnen maken duidelijk wat de Nederlandse overheid van alle bedrijven die internationaal ondernemen in het buitenland verwacht op het gebied van MVO. Ze bieden een handvat voor gedragscodes van ondernemingen om met maatschappelijke kwesties als kinderarbeid, milieu en corruptie om te gaan.
  • MVO Nederland biedt uitgebreide informatie en bewegwijzert ondernemers over maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • In de MVO landeninformatie staan voorbeelden uit de Ghanese ondernemingspraktijk.