Service menu right

MVO in India

India is opgeklommen van ontwikkelingsland naar opkomende markt. De sterke economische groei van de laatste twee decennia trekt een zware wissel op infrastructuur, natuurlijke hulpbronnen en sociale voorzieningen. Het is daarom belangrijk bij het zakendoen rekening te houden met deze problematiek.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is in opkomst in India. MVO wordt steeds minder gezien als liefdadigheid en meer als onderdeel van de kernactiviteiten van een bedrijf. In juni 2011 is door Nederland en India een 'Memorandum of Understanding' ondertekend. Hierin zijn afspraken gemaakt over samenwerking op het gebied van MVO en 'corporate governance'.

Sociale aspecten

De grote verschillen in welvaart tussen platteland, stad en deelstaten onderling vormen een groot probleem in India. Ongeveer 25% van de bevolking leeft onder de armoedegrens, vooral minderheidsgroepen, kastelozen en vrouwen. Bovendien vormt analfabetisme een groot probleem.

Het merendeel van de beroepsbevolking verdient haar inkomen in de informele sector. Goede arbeidsomstandigheden worden hier niet gewaarborgd en sociale voorzieningen ontbreken.

  Milieu

  India kampt met een aantal milieuproblemen, zoals lucht- en bodemvervuiling, problemen met waterbeheer, afval en de biodiversiteit. Voor de energievoorziening is het land grotendeels afhankelijk van steenkool, waardoor de steden last hebben van smog.

  Er bestaat voor een 30-tal industrietakken wel degelijk wetgeving op het gebied van afvalbeheer en milieu. Er zijn onder andere vergunningen nodig om een industrieel project in bijvoorbeeld de petrochemie, de verfstoffenindustrie of in de wegenbouw op te zetten.

  Veel industriƫle bedrijven nemen de strikte normen om vervuiling tegen te gaan echter niet zo nauw. Duurzame oplossingen voor afvalverwerking zoals compost, recycling en hergebruik staan nog in de kinderschoenen. Wel heeft de Indiase regering aangekondigd fors te gaan investeren in hernieuwbare energiebronnen, met name zonne-energie.

   Meer informatie

   • De OESO-richtlijnen maken duidelijk wat de Nederlandse overheid van alle bedrijven die internationaal ondernemen in het buitenland verwacht op het gebied van MVO. Ze bieden een handvat voor gedragscodes van ondernemingen om met maatschappelijke kwesties als kinderarbeid, milieu en corruptie om te gaan.
   • De International Labour Standards bieden een houvast om de arbeidsomstandigheden in de informele sector te vergelijken met andere landen.
   • MVO Nederland biedt uitgebreide informatie en bewegwijzert ondernemers over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

   Bent u tevreden over deze pagina?

   Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *