MVO in India | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

MVO in India

28-04-2020

India is opgeklommen van ontwikkelingsland naar opkomende markt. De sterke economische groei van de laatste twee decennia trekt een zware wissel op infrastructuur, natuurlijke hulpbronnen en sociale voorzieningen. Het is daarom belangrijk bij het zakendoen rekening te houden met deze problematiek.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is in opkomst in India. MVO wordt steeds minder gezien als liefdadigheid en meer als onderdeel van de kernactiviteiten van een bedrijf. Nederland en India hebben een 'Memorandum of Understanding' ondertekend. Hierin zijn afspraken gemaakt over samenwerking op het gebied van MVO en 'corporate governance'.

Sociale aspecten

De grote verschillen in welvaart tussen platteland, stad en deelstaten onderling vormen een groot probleem in India. Ongeveer 25% van de bevolking leeft onder de armoedegrens, vooral minderheidsgroepen, kastelozen en vrouwen. Bovendien vormt analfabetisme een groot probleem.

Het merendeel van de beroepsbevolking verdient haar inkomen in de informele sector. Goede arbeidsomstandigheden worden hier niet gewaarborgd en sociale voorzieningen ontbreken.

  Milieu

  India kampt met een aantal milieuproblemen, zoals lucht- en bodemvervuiling, problemen met waterbeheer, afval en de biodiversiteit. Voor de energievoorziening is het land grotendeels afhankelijk van steenkool, waardoor de steden last hebben van smog.

  Er bestaat voor een 30-tal industrietakken wel degelijk wetgeving op het gebied van afvalbeheer en milieu. Er zijn onder andere vergunningen nodig om een industrieel project in bijvoorbeeld de petrochemie, de verfstoffenindustrie of in de wegenbouw op te zetten.

  Veel industriƫle bedrijven nemen de strikte normen om vervuiling tegen te gaan echter niet zo nauw. Duurzame oplossingen voor afvalverwerking zoals compost, recycling en hergebruik staan nog in de kinderschoenen. Wel heeft de Indiase regering aangekondigd fors te gaan investeren in hernieuwbare energiebronnen, met name zonne-energie.

   Arbeidsomstandigheden

   De meeste Indiase werknemers werken in de informele sector, die steeds groter wordt. Er is voor hen nauwelijks regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid. India kent wel een veelomvattende arbeidswetgeving in de industriƫle sector en in door de overheid gecontroleerde sectoren zoals het bankwezen en de infrastructuur.

   In 2017 keurde India 2 verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) over kinderarbeid officieel goed. Het gaat over de ILO-conventies 138 en 182. De verdragen gaan over minimumleeftijd en over gevaarlijk werk. Kinderarbeid blijft wel een serieus probleem in India.

   Op de website van de Landelijke India Werkgroep vindt u het dossier Kinderarbeid & Onderwijs. Hierin vindt u onder meer informatie, persberichten en publicaties over kinderarbeid in India.

   MVO in de praktijk

   Indiaas-Nederlandse bedrijven nemen vaak het MVO-beleid van het moederbedrijf over. Zowel Nederlandse exporteurs en investeerders als Indiase bedrijven investeren in de MVO-praktijk vooral in kennis en arbeidsomstandigheden. Werknemers krijgen bijvoorbeeld toegang tot kennis over de producten die het bedrijf maakt.

   Sommige bedrijven hebben extra aandacht voor milieuaspecten, bijvoorbeeld door te zorgen dat er een milieustandaard komt voor specifieke producten. Ook geven bedrijven werknemers en hun gezin de gelegenheid scholing en onderwijs te volgen. Vooral grote bedrijven als Tata en Hindustan Unilever zijn erg actief op dit terrein.

   Meer informatie

   • De OESO-richtlijnen maken duidelijk wat de Nederlandse overheid van alle bedrijven die ondernemen in het buitenland verwacht op het gebied van MVO. Ze bieden een handvat voor gedragscodes voor bedrijven om met maatschappelijke kwesties als kinderarbeid, milieu en corruptie om te gaan.
   • De International Labour Standards geeft houvast om de arbeidsomstandigheden in de informele sector te vergelijken met andere landen.
   • MVO Nederland biedt uitgebreide informatie en wijst ondernemers de weg over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

   Bent u tevreden over deze pagina?

   Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
   Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
   De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.