Service menu right

MVO India: Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Bijna alle grote Indiase bedrijven voeren een MVO-beleid.

Sinds 2014 zijn, in India gevestigde, grote bedrijven verplicht om 2% van hun winst te besteden aan MVO-activiteiten. Dit is op basis van de Companies Act 2013.

Middelgrote bedrijven, vaak familiebedrijven, investeren in MVO, mits de financiële eisen niet te hoog zijn.

Kleinschalige bedrijven, de Small Scale family-run Industries (SSI’s), zijn goed voor 40% van de industriële productie. Deze bedrijfjes zijn kapitaalarm en kwetsbaar. Dit zijn de bedrijven waar vaak milieuwetten worden genegeerd en kinderarbeid voorkomt.

Tip

Sluit aan bij kernactiviteiten, daar ligt immers de kracht van uw bedrijf. Laat ook zien wat u doet en toon uw betrokkenheid bij de maatschappij. Goede betrekkingen met de gemeenschap zijn namelijk van groot belang.

Arbeidsomstandigheden

De meerderheid van de Indiase werknemers is werkzaam in de informele sector, die steeds groter wordt. Er is voor hen nauwelijks regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid. India kent wel een veelomvattende arbeidswetgeving in de industriële sector en in door de overheid gecontroleerde sectoren zoals het bankwezen en de infrastructuur.

In 2017 ratificeerde India 2 verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) over kinderarbeid. Het gaat over de ILO-conventies 138 en 182. De verdragen gaan over minimumleeftijd en over gevaarlijk werk. Kinderarbeid blijft wel een serieus probleem in India.

Tip

Op de website van de landelijke India Werkgroep vindt u het dossier Kinderarbeid & Onderwijs. Hierin vindt u onder meer informatie, persberichten en publicaties over kinderarbeid in India.

Praktijkvoorbeelden

Indiaas-Nederlandse bedrijven nemen vaak het MVO-beleid van het moederbedrijf over. Zowel Nederlandse exporteurs en investeerders als Indiase bedrijven investeren in de MVO-praktijk vooral in kennis en arbeidsomstandigheden.

Werknemers krijgen bijvoorbeeld toegang tot kennis over de producten die het bedrijf maakt. Sommige bedrijven hebben extra aandacht voor milieuaspecten, bijvoorbeeld door te zorgen dat er een milieustandaard komt voor specifieke producten.

Ook kunnen bedrijven werknemers en hun gezin de gelegenheid geven scholing en onderwijs te volgen. Met name grote bedrijven als Tata en Hindustan Unilever zijn zeer actief op dit terrein.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *