Service menu right

Handel Nederland - Indonesië

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Indonesië en over de Indonesische economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het International Trade Centre (ITC).

Ziet u zakelijke kansen op de Indonesische markt? En wilt u graag met iemand sparren over uw plannen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Zij kunnen gratis met u de markt verkennen of een landenvergelijking voor u maken.

Handelscijfers Nederland - Indonesië

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Indonesië in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Bekijk ook het rapport Handels- en investeringscijfers Indonesië - Nederland (pdf) (augustus 2018), met een overzicht van de import en export en met cijfers over de directe buitenlandse investeringen.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.


Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

    Meer informatie

    Bent u tevreden over deze pagina?

    Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *