MVO in Indonesië | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

MVO in Indonesië

16-02-2021

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) houdt in dat u de verantwoordelijkheid neemt voor de effecten die uw bedrijfsactiviteiten hebben op de omgeving. U houdt rekening met mens, dier, milieu en maatschappij. Wilt u (financiële) overheidssteun voor ondernemen in het buitenland? Dan is MVO een voorwaarde.

Hieronder vindt u meer informatie over verschillende MVO-thema's in Indonesië. Zo ontdekt u waar u op moet letten en waar u het verschil kunt maken. Wilt u weten aan welke MVO-voorwaarden u moet voldoen bij internationaal zakendoen? Lees dan de Informatie over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in het buitenland.

Huidige MVO-situatie in Indonesië

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een belangrijk onderwerp in Indonesië. De regelgeving op MVO-gebied groeit, en steeds meer organisaties kiezen ervoor om een duurzaamheidsverslag te maken.

Samenwerken met andere partijen in de keten is aan te raden als u maatschappelijk verantwoord wil ondernemen in Indonesië. Om succesvol te zijn, is afstemming en samenwerking met uw concurrenten en bedrijven in de gehele keten van groot belang.

Ontdek de risico's

Zoekt u informatie toegespitst op uw product of dienst en het exportland? Vul dan de MVO-risicochecker in. Hiermee krijgt u een dossier met informatie, dat past bij uw situatie.

Wetten en regels

De Indonesische overheid heeft in 2007 MVO verplicht gesteld, door het instellen van nationale wetten. Verdere wetgeving rond MVO wordt nog uitgewerkt.

Investment Law

Volgens de Investment Law heeft iedere investeerder de volgende MVO-verantwoordelijkheden:

  • milieubescherming;
  • waarborging van de veiligheid, gezondheid, comfort en welzijn van werknemers;
  • naleving van de wet.

Wanneer bedrijven zich niet aan deze wet houden, kan hun bedrijfsvergunning worden ingetrokken.

Omnibus Law

De Omnibus Law (Law no 11/2020) is erop gericht om banen te creëren, investeerders aan te trekken en de Indonesische economie te stimuleren. De wet moet regels versimpelen en het makkelijker maken om beleid aan te passen. Een van de belangrijkste MVO-aspecten van de Omnibus Law is dat bedrijven de impact van hun bedrijfsactiviteiten op het milieu in kaart moeten brengen. Ook veranderen de regels rond licenties voor het gebruik van (beschermde) bosgebieden voor zakelijke doelen.

Ook op het gebied van arbeidsomstandigheden zijn er veranderingen onder de Omnibus Law. Hier leest u meer over in de paragraaf 'Arbeidsomstandigheden'. Doet u zaken in Indonesië? Laat u dan goed informeren over de Omnibus Law en wat deze wet betekent voor uw bedrijfsvoering.

Verschillende regelgeving

Naast bovenstaande nationale wetgeving, hebben verschillende ministeries eigen MVO-regelgeving. Ook hebben overheden van districten en provincies vaak eigen MVO-beleid. Laat u daarom goed adviseren over de MVO-regelgeving die op uw bedrijf van toepassing is.

Duurzaamheidsrapportages

In 2017 publiceerde de Indonesia Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) 'nomor 51/POJK.03/2017'. Hiermee zijn beursgenoteerde bedrijven verplicht duurzaamheidsrapportages te publiceren volgens de Global Reporting Initiative-standaarden (GRI-standaarden). De verplichting ging voor de bankensector in 2019 in. Vanaf 2020 geldt de verplichting voor steeds meer sectoren.

Milieu

De Indonesische overheid is zich steeds meer bewust van de noodzaak om de activiteiten van bedrijven die natuurlijke hulpbronnen gebruiken te verduurzamen. Indonesische en buitenlandse ngo's die zich inzetten voor het behoud van natuurlijke hulpbronnen spelen bij deze bewustwording een belangrijke rol.

Naast wetgeving ('push factor') ontwikkelde het ministerie van Milieu en Bosbouw een 'pull factor' voor bedrijven. Die komt in de vorm van een publiek waarderingssyteem voor de prestaties op het gebied van milieuverantwoordelijkheid. Dit is onderdeel van het 'PROPER' (pollution control, evaluation & rating)-programma.

Grote bedrijven vaak strenger milieubeleid

Veel grote Indonesische bedrijven die agrogrondstoffen (zoals palmolie en papierpulp) produceren, verwerken of verhandelen, gaan verder met hun MVO-milieubeleid dan de wettelijke vereisten. Dit doen zij om bij internationale standaarden aan te kunnen sluiten. Middelgrote en kleine bedrijven in deze sectoren zijn minder actief op het gebied van MVO, aangezien ze voornamelijk op de binnenlandse markt actief zijn. De agrogrondstoffen-ketens zijn vaak lang en complex, waardoor volledige MVO-verantwoording niet altijd mogelijk is.

Landrechten

Een belangrijk onderwerp waar milieu- en sociale belangen spelen zijn landrechten. Landrechten vaststellen is ingewikkeld in Indonesië, omdat deze niet altijd vastliggen. Belandt u in een discussie over de handhaving van landrechten, laat u dan goed adviseren.

Arbeidsomstandigheden

De International Labour Organization (ILO) heeft een aantal regels opgesteld die zorgen voor goede omstandigheden voor werknemers. Indonesië heeft alle centrale arbeidsverdragen van ILO ondertekend. Daarnaast zijn arbeidsomstandigheden in de Onmibus Law uit 2020 opgenomen. De wet schrijft onder meer regels voor op het gebied van arbeidscontracten, overwerk, werkloosheidsverzekeringen, (minimum)loon en werkuren.

Corruptie

Indonesië heeft een beleid tegen corruptie en er zijn organisaties in het leven geroepen om corruptie tegen te gaan, zoals de Corruption Eradication Commission (KPK). Toch kent het land nog uitdagingen als het gaat om corruptie. In de Corruption Perceptions Index van Transparency International staat Indonesië op plek 102 (2020).

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.