MVO Indonesië: overheid en wetgeving

De Indonesische overheid heeft MVO verplicht gesteld door het instellen van nationale wetten.

State-owned enterprise law (2003)

Volgens artikel 88 van deze wet moeten Indonesische staatsbedrijven ten minste 2% van hun netto winst aan MVO besteden en assistentie bieden aan midden- en kleinbedrijf, coöperaties en de gemeenschap.

Investment law (2007)

Volgens deze wet heeft iedere investeerder de volgende MVO-verantwoordelijkheden:

  • milieubescherming;
  • waarborging van de veiligheid, gezondheid, comfort en welzijn van werknemers;
  • naleving van de wet.

Wanneer bedrijven zich niet aan deze wet houden, kan hun bedrijfsvergunning worden ingetrokken. De wet kent nog geen implementatierichtlijnen, -principes en -standaarden.

Limited liability company law (2007)

Volgens artikel 74 van deze wet moeten bedrijven die natuurlijke hulpbronnen gebruiken of actief zijn in een aanverwante sector:

  • sociale en milieurichtlijnen opstellen;
  • sociale en milieurichtlijnen implementeren;
  • budget hebben voor implementatie.

Wanneer bedrijven nalatig zijn in de implementatie volgt een sanctie.

Struikelblokken

Naast bovenstaande nationale wetgeving, hebben verschillende ministeries hun eigen regelgeving met betrekking tot MVO. Ook hebben overheden van districten en provincies vaak hun eigen beleid met betrekking tot MVO. Dit maakt het lastig voor bedrijven om te weten aan welke richtlijnen ze precies moeten voldoen.

Ook is er een gebrek aan capaciteit binnen de Indonesische autoriteiten om de wet- en regelgeving met betrekking tot MVO te handhaven. Daardoor ontbreekt een 'push factor' voor bedrijven om MVO ook echt te implementeren.

Duurzaamheidsrapportages

De Indonesische overheid stimuleert beursgenoteerde bedrijven om duurzaamheidsrapportages te publiceren, volgens de Global Reporting Initiative standaarden (GRI-standaarden). Verplicht is dit niet. Het National Centre for Sustainability Reporting (NCSR) maakt de GRI-standaarden bekend onder Indonesische bedrijven en assisteert hen met duurzaamheidsrapportages.

Service menu right