Producteisen Indonesië | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Producteisen Indonesië

05-08-2020

Indonesië hanteert bepaalde eisen waar producten aan moeten voldoen. Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste Indonesische wet- en regelgeving op dit gebied. Ook vindt u een overzicht van belangrijkste instanties in Nederland die certificaten bij export afgeven.

Onze informatie is met zorg samengesteld, maar houdt nog geen rekening met de volledige impact van de coronacrisis. Wanneer we meer informatie hebben, passen wij de tekst aan. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op.

Market Access Database

Voor de actuele informatie over alles wat met producteisen te maken heeft, kunt u terecht bij de Market Access Database.

Voor ieder product is een goederencode (HS-code) nodig. Via de optie ‘Find code’ vindt u de juiste code voor het product. U vindt hier onder andere de volgende informatie:

  • registratie: ‘Registration’.
  • certificering: ‘Plants and Plant Products’ en ‘Foodstuffs’
  • verpakkingsvoorschriften en etikettering: ‘Labelling, Packaging and Marking Requirements’
  • geneesmiddelenregistratie: ‘Pharmaceutical and Cosmetic Products’
  • sanitaire en fytosanitaire maatregelen

De juiste productcode vinden, is niet eenvoudig. Neem bij twijfel contact op met de Nederlandse douane (BelastingTelefoon Douane: 0800 0143).

Normen

Bij Badan Standardisasi Nasional (BSN) kunt u informatie inwinnen over nationale normen. Bij de National Accreditation Body of Indonesia (KAN) kunt u voor accreditatie terecht.

Productgroepen

Voedingsmiddelen, drank en cosmetica

Alle voedingsmiddelen, cosmetica- en gezondheidsproducten moet u voor invoer registreren bij het National Agency of Drug and Food Control (BPOM). Bij de invoer van melkproducten, vlees, vis, fruit, groenten, mineraal water en ontbijtgranen moet ook een verklaring worden overlegd over (radioactieve) bestraling. Alleen bevoegde importeurs mogen alcoholische dranken invoeren. Een importvergunning is daarbij vereist.

Kennis van sanitaire en fytosanitaire maatregelen van landen buiten de EU is nodig bij export. Het gaat om export van dieren, producten van dierlijke oorsprong, planten en plantaardige producten.

Farmaceutica, cosmetica en medische apparatuur

Farmaceutische producten moet u registreren bij het National Agency of Drug and Food Control. Alleen lokale bedrijven met een machtiging van de buitenlandse producent of buitenlandse eigenaar van het product mogen dit doen.

Verpakking en etikettering

Verpakkings- en/of etiketteringsvoorschriften lopen uiteen voor verschillende producten. Overleg met de importeur voor de specifieke eisen voor uw product.

Veelal moet de importeur het etiket vóór import ter goedkeuring voorleggen aan het ministerie van Handel. Alle verpakkingen en etiketten moeten in de Indonesische taal zijn opgesteld. Op het etiket moet de naam en het adres van de importeur en exporteur staan.

Halalcertificering

Bij export van een groot aantal producten naar Indonesië is een halalcertificaat vereist. Het productieproces en alle materialen die tijdens transport en opslag in aanraking komen met deze producten moeten voldoen aan de vereisten van de islamitische wet.

Er zijn wereldwijd (nog) geen uniforme normen en certificeringsvereisten voor halalproducten. Het is voor u van belang te onderzoeken welke specifieke producteisen er gelden in Indonesië.

Meer informatie over de halalkeurmerken en instanties vindt u op de pagina Halalcertificering.

Nederlandse instanties die productcertificaten afgeven

In Nederland geeft een aantal organisaties export- en keuringscertificaten af. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste instanties. Informeer altijd bij de instantie of en welke certificaten u nodig heeft.

Instanties voor export- en keuringscertificaten
InstantiesOnderwerpenCertificaat of keurmerk
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWALevensmiddelen, non-foodproducten, dieren en dierlijke producten en plantenExportverklaringen en certificaten van vrije verkoop ('free sale-certificaten')
Het Centrale Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden
in de Zuivel (COKZ)
ZuivelproductenExportcertificaten voor Nederlandse zuivelproducten
FarmatecFarmaceutische productenExportcertificaat voor farmaceutische producten of een in- of uitvoerontheffing opiaten
De Bloembollenkeuringsdienst (BKD)BloembollenKwaliteits- en quarantaine-aantastingen en keuring van
de import- en export
De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK)Zaaizaad en pootgoedCertificering pootaardappelen, consumptieaardappelen en landbouwzaaizaden
RVO.nl en NVWAMestDocumenten voor verwerkte mest exporteren en onverwerkte mest exporteren

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.