Handel Nederland - Italië

Italië is onze 6e exportpartner in grootte. We exporteren meer dan € 18 miljard naar Italië. Dat is minder dan naar de Verenigde Staten maar bijvoorbeeld meer dan naar Spanje, Polen of China. Maar wat kopen de Italianen van onze ondernemers? En welke producten voeren wij in? De antwoorden vindt u op deze pagina.

Wilt u weten of de Italiaanse markt ook voor u interessant kan zijn? Of loopt u rond met exportplannen voor Italië? Neem dan eens contact op met onze Italië-adviseurs. Zij kunnen u helpen bij het vinden van kansen, zakenpartners of u adviseren over andere exportzaken.

Tenzij anders aangegeven zijn de cijfers op deze pagina afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Handel Nederland - Italië

Nederland en Italië kennen een goede handelsrelatie. In 2016 exporteerden maar liefst 15.000 Nederlandse bedrijven goederen naar Italië. Iets meer dan de helft van deze goederen werd in Nederlandse fabrieken vervaardigd. De andere helft is wederuitvoer. Vanuit Italiaans perspectief is Nederland het vierde importland. Lees meer over de handel tussen Nederland en Italië op de website van het CBS. In dit overzicht ziet u de export- en importontwikkeling van de afgelopen jaren.

Export naar Italië

JaarBedragVerschil op jaarbasis
2017€ 19 miljard+7,7%
2016€ 17,6 miljard+1,4%
2015€ 17,4 miljard-

 

Import uit Italië

JaarBedragVerschil op jaarbasis
2017€ 9,8 miljard+11,1%
2016€ 8,9 miljard+0,5%
2015€ 8,9 miljard-

Belangrijkste exportproducten naar Italië

De totale export naar Italië bedraagt ruim 19 miljard euro (2017). Hieronder hebben we de belangrijke exportproducten nader toegelicht. Bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kunt u de complete exportcijfers van Nederland naar Italië opzoeken.

Export toestellen telecommunicatie

 JaarBedragVerschil op jaarbasis
2017€ 1,3 miljard+ 13,1%
2016€ 1,1 miljard+ 6,8%
2015€ 1 miljard-

 

Toestellen telecommunicatie zijn het omvangrijkste exportproduct voor Nederland richting Italië. Hieronder vallen onder meer toestellen die geluid opnemen en weergeven; ontvangsttoestellen voor telecommunicatie; delen en onderdelen voor telecommunicatietoestellen. De cijfers laten een stabiele groei zien, die sinds 2017 nog iets scherper aan het toenemen is.

Export kantoormachines

JaarBedragVerschil op jaarbasis
2017€ 1,1 miljard- 5,7%
2016€ 1,2 miljard- 0,4%
2015€ 1,2 miljard-

 

De export van producten voor kantoor- en automatische gegevens naar Italië is langzaam aan het dalen. De export daalde al licht in 2016 ten opzichte van 2015, maar is nog iets meer gedaald in 2017. In 2018 (voorlopige cijfers) lijkt het erop dat de export weer iets lager ligt dan in 2017. Onder deze producten vallen kantoormachines, automatische gegevensverwerkende machines (waaronder computers) en onderdelen van deze machines.

Export medicinale en farmaceutische producten

JaarBedragVerschil op jaarbasis
2017€ 1,1 miljard+ 24%
2016€ 910 miljoen+ 4,1%
2015€ 874 miljoen-

 

De export van medicinale en farmaceutische producten naar Italië groeit explosief. Van 2017 is er ten opzichte van 2015 sprake van een groei van ruim 25%. De groep bestaat uit geneesmiddelen en overige producten en in beide exportproducten zit een stijging.

Export elektrische apparaten

JaarBedragVerschil op jaarbasis
2017€ 1,1 miljard+ 3,6%
2016€ 1,1 miljard+ 8,4%
2015€ 972 miljoen-

 

Ook de export van elektrische apparaten naar Italië neemt (licht) toe. Het gaat hier om allerlei elektrische apparaten, zoals krachtwerktuigen, elektromedische en radiologische apparaten en apparaten voor huishoudelijk gebruik.

Belangrijkste importproducten uit Italië

De totale import uit Italië bedraagt ruim € 9,8 miljard. Hieronder hebben we de belangrijkste importproducten nader toegelicht. Op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kunt u de volledige lijst van import uit Italië bekijken.

Import diverse machines

JaarBedragVerschil op jaarbasis
2017€ 818 miljoen+ 7,6%
2016€ 760 miljoen+ 5,2%
2015€ 722 miljoen-

 

We importeren steeds meer machines uit Italië. Er is al jaren sprake van een stijgende lijn. Onder diverse machines verstaat het CBS verwarmings- en koelmachines, pompen en elevatoren voor vloeistof, andere pompen (compressoren, ventilatoren), mechanische transportmaterieel en andere niet-elektrische machines.

Import ruwe aardolie

JaarBedragVerschil op jaarbasis
2017€ 742 miljoen+ 32%
2016€ 562 miljoen+ 33,8%
2015€ 420 miljoen-

 

De Italiaanse export van ruwe aardolie naar Nederland neemt de laatste jaren flink toe. Bijna ieder jaar is er een stijging van ruim 30%. Met name de categorie geraffineerde producten van aardolie groeit. We importeren niet alleen meer uit Italië, maar ook meer uit diverse andere landen. Dat heeft met de toegenomen doorvoer van aardolieproducten te maken. Lees dit artikel van CBS voor context over dit type importproduct.

Import medicinale en farmaceutische producten

JaarBedragVerschil op jaarbasis
2017€ 672 miljoen+ 9%
2016€ 616 miljoen+ 2,2%
2015€ 603 miljoen-

 

Nederland voert steeds meer medicijnen en andere farmaceutische producten in vanuit Italië. Maar deze groei is niet exclusief voor Italië, we importeren deze producten ook meer uit andere Europese landen, zoals bijvoorbeeld Duitsland. De grootste groei zit in de productgroep waar de veterinaire geneesmiddelen toe behoren.

Import kleding en toebehoren

JaarBedragVerschil op jaarbasis
2017€ 519 miljoen+ 15,9%
2016€ 448 miljoen- 5%
2015€ 472 miljoen-

 

De Italiaanse kledingexport naar Nederland neemt gestaag toe. Hoewel er in 2016 een kleine dip was in onze import vanuit Italië, is er in 2017 duidelijk sprake van een herstel. Nederland importeert zowel meer herenkleding als dameskleding dan voorheen vanuit Italië. Daarmee bevestigt het land zijn van oudsher sterke positie op deze markt. In vergelijking met andere EU-landen importeren we alleen meer kleding uit België en Duitsland.

Voorlopige handelscijfers Nederland - Italië

Het CBS publiceert ook voorlopige handelscijfers over 2018. Deze zijn terug te vinden in de databank Statline. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Deze cijfers zijn een inschatting op basis van de op dat moment beschikbare gegevens. Deze cijfers kunnen op een later moment herzien worden.

Handelscijfers via TradeMap

Een andere nuttige bron voor handelscijfers is TradeMap. Deze site wordt beheerd door het International Trade Centre (ITC) van de Verenigde Naties. Voordeel van TradeMap is dat u hier ook inzicht heeft in niet-Nederlandse handelsstromen. Zo kunt u de Nederlandse cijfers vergelijken met die van andere landen.

Let op: anders dan het CBS, maakt Trademap gebruik van het HS-systeem bij het indelen van de goederenstromen. Houd hier rekening mee bij uw zoektocht.

TradeMap heeft een volledig overzicht van de exportcijfers naar Italië. Bovenaan bij 'partner' kunt u het exporterende land selecteren.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Italiaanse economie? Dan kunnen de onderstaande links u verder op weg helpen:

Service menu right