Exporteren binnen de EU: Italië | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Exporteren binnen de EU: Italië

28-07-2020

Nederland en Italië zijn lidstaten van de Europese Unie en de Europese gemeenschappelijke markt. Binnen de gemeenschappelijke markt geldt vrij verkeer van goederen en diensten. Toch zijn er zaken waar u rekening mee moet houden bij exporteren binnen de EU.

Onze informatie is met zorg samengesteld, maar houdt nog geen rekening met de volledige impact van de coronacrisis. Wanneer we meer informatie hebben, passen wij de tekst aan. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op.

Hoe zit het bijvoorbeeld met btw of accijnzen? En wanneer heeft u wél een exportvergunning nodig?

Hieronder vindt u de belangrijkste zaken waar u als ondernemer mee te maken krijgt bij export naar Italië. Vragen? RVO kan u helpen bij het realiseren van uw internationale ambities. Neem contact op met ons.

  Exporteren naar Italië en btw

  De landen van de Europese Unie hebben een gemeenschappelijk btw-stelsel. Meer over de Europese regels rondom btw bij goederen en diensten vindt u op de pagina's Exporteren binnen de EU: goederen & btw en Exporteren binnen de EU: diensten & btw.

  Naast geharmoniseerde Europese regels kennen de EU-lidstaten ook nationale regels rondom btw. Vraag bij de Italiaanse Belastingdienst na welke aanvullende regels er voor u gelden.

  Export accijnsgoederen binnen de EU

  Accijnsgoederen zijn onder andere alcoholhoudende producten, tabaksproducten, minerale oliën, kolen en aardgas. Exporteert u dit soort goederen naar andere EU-landen en wilt u weten wie de accijns moet betalen? Gebruik dan de accijnstool van de Europese Commissie.

  Meer weten over accijns en de regels rond het verzenden en ontvangen van accijnsgoederen? De Belastingdienst heeft meer informatie over accijns en verbruiksbelasting. Kijk ook op de website van de Europese Commissie voor (Engelstalige) informatie over de Europese regels omtrent accijnzen.

  Btw bij accijnsgoederen

  Voor het in rekening brengen van de btw over accijnsgoederen moet u wel rekening houden met het verschil tussen levering aan een ondermer of een particulier.

  Bij een ondernemer brengt u het 0%-tarief in rekening bij uw klant. Deze is zelf verantwoordelijk voor de betaling van de btw in zijn land. Bij levering aan een particulier moet u de btw van het bestemmingsland in rekening brengen. U moet zich hiervoor in het land registeren. Anders dan bij overige goederen gelden er voor accijnsgoederen geen drempelbedragen. Zie voor meer informatie over drempelbedragen en btw bij goederen de pagina Exporteren binnen de EU: goederen & btw.

  Extra factuureisen bij export binnen de EU

  Als ondernemer moeten uw facturen aan bepaalde voorwaarden voldoen. Doet u internationaal zaken, bijvoorbeeld met ondernemers in andere EU-landen? Dan gelden er nog een aantal aanvullende eisen. Welke dit zijn is afhankelijk van of u goederen of diensten levert. De Belastingdienst heeft meer informatie over factureren bij zakendoen binnen de EU.

  Meer informatie over de Europese factuurregels vindt u op de site van de Europese Commissie. Daarnaast publiceert de Commissie ook een lijst met de factuurregels per lidstaat.

  Exportvergunningen binnen de EU

  In principe geldt er binnen de EU een vrij verkeer van goederen en diensten. Er zijn echter uitzonderingen. Voor bepaalde goederen en diensten is er bij export of doorvoer namelijk een vergunning of kennisgeving nodig. Hieronder vindt u enkele voorbeelden.

  Strategische goederen

  Onder strategische goederen vallen zowel militaire goederen als goederen die zowel civiel als militair gebruikt kunnen worden ('dual-use goederen'). Militaire goederen zijn onder meer geweren, munitie en tanks. Voorbeelden van dual-use goederen zijn bepaalde nucleaire of chemische producten. Om misbruik tegen te gaan, geldt voor deze producten vaak een meld- of vergunningsplicht.

  Heeft u vragen over strategische goederen en diensten? Neem dan contact op met de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU).  De CDIU is verantwoordelijk voor het afgeven van vergunningen voor in- en uitvoer van strategische goederen en diensten.

  Fytosanitaire producten

  Fytosanitaire producten hebben te maken met plantgezondheid. Om verspreiding van plantziekten te voorkomen stelt de EU eisen aan het verhandelen van bepaalde planten of plantaardige producten tussen lidstaten. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) heeft meer informatie over de fytosanitaire exporteisen per land. De NVWA is verantwoordelijk voor het afgeven van exportcertificaten bij de export van fytosanitaire producten.

  Geneesmiddelen

  Bij de export van geneesmiddelen naar andere EU-landen is het exportcertificaat CCP verplicht. Dit certificaat bevat voor het importerende land informatie over de registratie van het geneesmiddel en de daarbij horende vergunningen. Het CCP wordt uitgegeven door Farmatec, onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

  Invoerrechten in de EU

  U krijgt zelden met invoerrechten te maken als u binnen de EU exporteert. Dat heeft te maken met de gemeenschappelijke Europese markt. Er worden geen invoerrechten geheven op goederen die zich in het 'vrije verkeer' bevinden.

  Vrije verkeer van goederen

  Goederen in het vrije verkeer zijn onder te verdelen in twee groepen. Enerzijds zijn het de goederen die in de EU zijn gemaakt. Anderzijds zijn het de goederen die van buiten de EU zijn geïmporteerd en vervolgens zijn ingeklaard. Het maakt hierbij niet uit in welk land de goederen zijn ingeklaard. Zodra aan de (Europese) douaneverplichtingen is voldaan, mogen de goederen vrij verhandeld worden op de gemeenschappelijke markt.

  Tijdelijke invoer

  Er zijn geen noemenswaardige voorschriften voor de tijdelijke in- en uitvoer van goederen tussen EU-landen. Ook deze goederen vallen onder de regels van de gemeenschappelijke Europese markt.

  Pas als goederen of producten van buiten de EU naar een EU-lidstaat gaan, gelden er andere regels. Hou dan rekening met belasting- en douanevoorschriften.

  Lees onze informatie over tijdelijke invoer in de EU.

   Invoervergunningen in Italië

   Voor goederen die zich niet in het vrije verkeer van de EU bevinden en waarbij een invoervergunning nodig is, kunt u zich in Italië tot een aantal organisaties wenden. Direzione generale per la politica commerciale internazionale (in het Italiaans). Deze valt onder het Ministero dello Sviluppo Economico. Op de website van het ministerie staat ook beperkte Engelstalige informatie. Voor fiscale vragen over de invoer van buiten de EU kunt u terecht bij het Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (in het Engels).

    Meer informatie?

    Op de volgende websites vindt u meer informatie over zakendoen binnen de EU:

    Bent u tevreden over deze pagina?

    Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
    Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
    Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.