Handel Nederland - Japan

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Japan en over de Japanse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Infographic handel Japan - Nederland

Handelscijfers Nederland - Japan

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Japan in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Overzicht handelscijfers

In het overzichtsrapport Handels- en investeringscijfers Japan-Nederland (pdf) vindt u informatie over onder meer Japanse im- en export, economische ontwikkelingen en Japanse handelspartners. Met speciale aandacht voor de handel tussen Nederland en Japan.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Japanse economie

Vrijhandelsakkoord

In 2018 hebben Japan en de EU het grootste vrijhandelsakkoord en strategisch partnerschap ter wereld ondertekend. De Economische Partnerovereenkomst (EPA) zal in 2019 van kracht gaan. Het akkoord betreft een economische zone die goed is voor bijna een derde van de wereldeconomie.

De Europese Commissie heeft een pagina opgezet met uitgebreide informatie en analyses van het akkoord inclusief factsheets. De tekst van het akkoord kunt u hier ook terugvinden.

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Service menu right