Zakelijke kansen in Kenia

Kansen in Kenia zijn er onder andere op het gebied van agrologistiek, voedselverwerking, water, infrastructuur, bouw en energie.

Kansen in de watersector

De drinkwatersector in Kenia is volop in ontwikkeling. Regulering en efficiëntie zijn belangrijke stappen die genomen moeten worden. Het rapport ‘Its’s our water too!' (pdf) geeft een beschrijving van de watersector in Kenia. Het rapport ‘Small-Scale Water Providers in Kenya: Pioneers or Predators?'(pdf) geeft een overzicht van de distributiekanalen van water in Kenia.

VIA Waterfonds: innovatieve oplossingen voor waterproblemen

Het programma VIA Water richt zich op het vinden van innovatieve oplossingen voor waterproblemen in steden in 7 Afrikaanse landen: Benin, Ghana, Kenia, Mali, Mozambique, Rwanda en Zuid-Soedan. Het programma heeft een community waarin kennisuitwisseling centraal staat. Daarnaast kan het VIA Waterfonds kleinschalige innovaties financieren (tot maximaal € 200.000).

Marktrapporten met kansrijke sectoren

RVO.nl en het buitenlandnetwerk van ambassades, consulaten, Netherlands Business Support Offices (NBSO's), Innovatie Attachés en landbouwraden publiceren rapporten over kansrijke sectoren in het buitenland.

Deze zijn terug te vinden onder Marktrapporten Kenia.

Hulp bij subsidies en financiering

Heeft u financiering nodig voor uw bedrijf om de grens over te gaan? Rijksdienst voor Ondernemend Nederland helpt u graag uw financiering rond te krijgen.

In de subsidiewijzer vindt u alle subsidies en regelingen die openstaan voor het indienen van een aanvraag. U kunt filteren op onder meer type financiering, sector en land. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse Nederlandse ministeries en de Europese Commissie.

Twijfelt u over welke financiering bij u past? Onze adviseurs helpen u graag met het vinden van de juiste financiering, ook buiten RVO.nl.

Aanbestedingen met kansen voor u

Internationale organisaties zoals de Wereldbank en de Europese Commissie geven jaarlijks miljarden euro's aan projecten uit. Uit deze projecten komen veel opdrachten. Hier liggen ook zakelijke kansen voor u.

Internationale aanbestedingen kunt u bekijken via de volgende bronnen:

  • Netvibes: African Development Bank, Asian Development Bank, Europaid European Investment Bank, Europese Unie, Inter-American Development Bank, Verenigde Naties
  • Development Business (via abonnement): diverse ontwikkelingsbanken en nationale overheden
  • Wereldbank

Voor 3 infrastructurele projecten die RVO.nl uitvoert zijn ook aanbestedingen te vinden.

Bekijk voor meer informatie ook internationale organisaties op RVO.nl.

Netherlands Business Hub East Africa

De Netherlands Business Hub in Nairobi biedt zakelijke dienstverlening aan leden en klanten die kansen zien in de groeiende Oost-Afrikaanse markt. De hub bevordert (ontwikkelingsrelevante) handel en investeringen. En draagt bij aan de ontwikkeling van een duurzaam ondernemingsklimaat.

De hub richt zich vooral op de sectoren waar Nederlandse bedrijven traditioneel sterk in zijn: energie en infrastructuur, watersector, agrobusiness en de ontwikkeling van havens. Maar de hub biedt ook hulp aan andere sectoren, zoals de ICT en de gezondheidsbranche.

Service menu right