Exportregels Koeweit

Gaat u goederen exporteren naar Koeweit? Hou dan rekening met invoerrechten. Stuur ook de juiste documenten mee.

Exportregels en documenten

Voor een overzicht van documenten, procedures en formaliteiten bij export, kunt u terecht bij de Market Access Database ('Procedures and formalities'). Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database.

Voor ieder product is een goederencode (HS-code) nodig. Via de optie 'Find code' vindt u de juiste code voor het product. U vindt hier onder andere informatie over:

 • producteisen; zoals certificering, registratie, verpakkingsvoorschriften, etikettering en geneesmiddelenregistratie
 • exportdocumenten
 • tijdelijke invoer
 • vergunningen
 • invoerverboden
 • normen en standaarden
 • eventuele pre-shipment-inspecties
 • invoertarieven

De juiste productcode vinden, is niet eenvoudig. U kunt de HS-code ook vinden bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Neem bij twijfel contact op met de Nederlandse douane (BelastingTelefoon Douane: 0800 0143).

Meer informatie over exportdocumenten

Ook op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de Kamer van Koophandel uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong. Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 15 85.

Ondernemersvereniging evofenedex heeft meer praktische informatie over:

 • diverse soorten exportdocumenten, zoals T2F, T2L, T2LF, T2, T1, carnet TIR, NCTS, Enig Document, UGD en ATA-carnet
 • incoterms®
 • certificaten, zoals CITES-certificaat, gezondheidscertificaat, veterinair certificaat, fytosanitair certificaat, inspectiecertificaat en analysecertificaat.

Voordat u gaat exporteren is het ook aan te raden om een goed exportplan op te stellen. Ondernemersvereniging evofenedex en de Kamer van Koophandel hebben meer informatie over het maken van een exportplan.

Normen en kwaliteit

Koeweit is lid van de International Organization for Standardization (ISO).

Voor diverse producten zijn door het Department of Standards and Metrology (viel vroeger onder ministerie van Handel en Industrie, later onder de Public Authority for Industry) meer dan driehonderd standaardnormen opgesteld. De standaarden zijn gebaseerd op een reeks internationale normen. Dit is de oudste overheidsinstantie van de golfregio.

Daarnaast heeft Koeweit een aantal standaardnormen overgenomen van de Gulf Cooperation Council (GCC). Een voorbeeld daarvan is de verplichte (Arabische) handleiding voor duurzame consumentengoederen. De importeur in Koeweit moet de leverancier voorzien van de normen die van toepassing zijn.

Halalcertificering

Bij export van een groot aantal producten naar Koeweit is een halalcertificaat vereist. Het productieproces en alle materialen die tijdens transport en opslag in aanraking komen met deze producten moeten voldoen aan de vereisten van de islamitische wet.

Er zijn wereldwijd (nog) geen uniforme normen en certificeringsvereisten voor halalproducten. Het is voor u van belang te onderzoeken welke specifieke producteisen er gelden in Koeweit. Bekijk meer informatie over halalcertificering.

Contracten

Contracten zijn niet verplicht, wel handig. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt. Op ondernemersplein.kvk.nl vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Agentenwetgeving

Importlicenties worden alleen afgegeven aan Koeweitse burgers en bedrijven van Koeweiti’s (of aan inwoners van GCC-landen met een permanent adres in Koeweit).

Agentschapsovereenkomsten waren tot voor kort geregeld in de Commercial Agencies Law nr 36/1964 en de Commercial Law No. 68/1980. Koeweit heeft in 2016 een nieuwe Commercial Agency Law geratificeerd (Law no. 13 van 2016). Daarin is de definitie van een 'commercial agency' verduidelijkt. De grootste verandering met de nieuwe wet is dat het vereiste van exclusiviteit is verdwenen. Buitenlandse bedrijven kunnen nu voor hun producten meer agenten registreren.

Het juristenplatform Lexicology heeft meer informatie over de wijzigingen in de Commercial Agency Law in Koeweit. Dat geldt ook voor het juristenplatform Thomson Reuters Practical Law.

De Market Access Database heeft meer informatie over agentencontracten (onder het kopje 'Agency Agreements').

Tijdelijke invoer

Koeweit is geen ondertekenaar van de ATA-conventie en u kunt dus geen gebruik maken van een ATA-carnet.

Tijdelijke invoer in Koeweit is beperkt tot drie maanden en vereist een schriftelijk verzoek van de invoerder. Vermeld moet worden: de periode en het doel van de beoogde tijdelijke invoer en een beschrijving van de hoeveelheid en de omschrijving van de goederen.

De Kuwait General Administration of Customs (KAGC) heeft onder FAQ (vraag 5) meer informatie over tijdelijke invoer. Meer informatie over tijdelijke invoer vindt u ook in de Market Access Database onder het kopje 'Customs Procedures and Regulations'.

Nederlandse instanties

In Nederland geeft een aantal organisaties export- en keuringscertificaten af. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste instanties. Informeer altijd bij de instantie of en welke certificaten u nodig heeft.

InstantiesOnderwerpenCertificaat of keurmerk
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA  Levensmiddelen, non-foodproducten,
dieren en dierlijke producten en planten
Exportverklaringen en certificaten van vrije verkoop
(
‘free-sale’ certificaten)
Het Centrale Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden
in de Zuivel (COKZ)
ZuivelproductenExportcertificaten voor Nederlandse zuivelproducten
FarmatecFarmaceutische productenExportcertificaat voor farmaceutische producten of een
in- of uitvoerontheffing opiaten
De Bloembollenkeuringsdienst (BKD)BloembollenKwaliteits- en quarantaine-aantastingen en keuring van
de import- en export
Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)Verse groenten en fruitImport- en exportinspectie van verse groenten en fruit
De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK)Zaaizaad en pootgoedKeuring zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen
NaktuinbouwTuinbouwproductenControle kwaliteit van tuinbouwproducten voor de export
RVO.nl en NVWA
Mest
Documenten bij export van mest

Service menu right