Service menu right

Exporteren binnen de EU: Kroatië

Nederland en Kroatië zijn lidstaten van de Europese Unie en de Europese gemeenschappelijke markt. Binnen de gemeenschappelijke markt geldt vrij verkeer van goederen en diensten. Toch zijn er zaken waar u rekening mee moet houden bij exporteren binnen de EU.

Onze informatie is met zorg samengesteld, maar houdt nog geen rekening met de volledige impact van de coronacrisis. Wanneer we meer informatie hebben, passen wij de tekst aan. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op.

Hoe zit het bijvoorbeeld met btw of accijnzen? En wanneer heeft u wél een exportvergunning nodig?

Hieronder vindt u de belangrijkste zaken waar u als ondernemer mee te maken krijgt bij export naar Kroatië. Vragen? De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) kan u helpen bij het realiseren van uw internationale ambities. Neem contact op met ons.

Exporteren naar Kroatië & btw

De landen van de Europese Unie hebben een gemeenschappelijk btw-stelsel. Meer over de Europese regels rondom btw bij goederen en diensten vindt u op de pagina's Exporteren binnen de EU: goederen & btw en Exporteren binnen de EU: diensten & btw.

Naast geharmoniseerde Europese regels kennen de EU-lidstaten ook nationale regels rondom btw. Vraag bij de Kroatische Belastingdienst na welke aanvullende regels er voor u gelden.

Export accijnsgoederen binnen de EU

Accijnsgoederen zijn onder andere alcoholhoudende producten, tabaksproducten, minerale oliën, kolen en aardgas. Exporteert u dit soort goederen naar andere EU-landen? Dan betaalt u geen accijns. Uw klant in het ontvangende land is verantwoordelijk voor het afdragen hiervan. Het maakt niet uit of uw klant een ondernemer of een particulier is.

Meer weten over accijns en de regels rond het verzenden en ontvangen van accijnsgoederen? De Belastingdienst heeft meer informatie over accijns en verbruiksbelasting. Kijk ook op de website van de Europese Commissie voor (Engelstalige) informatie over de Europese regels omtrent accijnzen.

Btw bij accijnsgoederen

Voor het in rekening brengen van de btw over accijnsgoederen moet u wel rekening houden met het verschil tussen levering aan een ondermer of een particulier.

Bij een ondernemer brengt u het 0%-tarief in rekening bij uw klant. Deze is zelf verantwoordelijk voor de betaling van de btw in zijn land. Bij levering aan een particulier moet u de btw van het bestemmingsland in rekening brengen. U moet zich hiervoor in het land registeren. Anders dan bij overige goederen gelden er voor accijnsgoederen geen drempelbedragen. Zie voor meer informatie over drempelbedragen en btw bij goederen de pagina Exporteren binnen de EU: goederen & btw.

Extra factuureisen bij export binnen de EU

Als ondernemer moeten uw facturen aan bepaalde voorwaarden voldoen. Doet u internationaal zaken, bijvoorbeeld met ondernemers in andere EU-landen? Dan gelden er nog een aantal aanvullende eisen. Welke dit zijn is afhankelijk van of u goederen of diensten levert. De Belastingdienst heeft meer informatie over factureren bij zakendoen binnen de EU.

Meer informatie over de Europese factuurregels vindt u op de site van de Europese Commissie. Daarnaast publiceert de Commissie ook een lijst met de factuurregels per lidstaat.

Exportvergunningen binnen de EU

In principe geldt er binnen de EU een vrij verkeer van goederen en diensten. Er zijn echter uitzonderingen. Voor bepaalde goederen en diensten is er bij export of doorvoer namelijk een vergunning of kennisgeving nodig. Hieronder vindt u enkele voorbeelden.

Strategische goederen

Onder strategische goederen vallen zowel militaire goederen als goederen die zowel civiel als militair gebruikt kunnen worden ('dual-use goederen'). Militaire goederen zijn onder meer geweren, munitie en tanks. Voorbeelden van dual-use goederen zijn bepaalde nucleaire of chemische producten. Om misbruik tegen te gaan, geldt voor deze producten vaak een meld- of vergunningsplicht.

Heeft u vragen over strategische goederen en diensten? Neem dan contact op met de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU).  De CDIU is verantwoordelijk voor het afgeven van vergunningen voor in- en uitvoer van strategische goederen en diensten.

Fytosanitaire producten

Fytosanitaire producten hebben te maken met plantgezondheid. Om verspreiding van plantziekten te voorkomen stelt de EU eisen aan het verhandelen van bepaalde planten of plantaardige producten tussen lidstaten. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) heeft meer informatie over de fytosanitaire exporteisen per land. De NVWA is verantwoordelijk voor het afgeven van exportcertificaten bij de export van fytosanitaire producten.

Geneesmiddelen

Bij de export van geneesmiddelen naar andere EU-landen is het exportcertificaat CCP verplicht. Dit certificaat bevat voor het importerende land informatie over de registratie van het geneesmiddel en de daarbij horende vergunningen. Het CCP wordt uitgegeven door Farmatec, onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Invoerrechten in de EU

U krijgt zelden met invoerrechten te maken als u binnen de EU exporteert. Dat heeft te maken met de gemeenschappelijke Europese markt. Er worden geen invoerrechten geheven op goederen die zich in het 'vrije verkeer' bevinden.

Vrije verkeer van goederen

Goederen in het vrije verkeer zijn onder te verdelen in twee groepen. Enerzijds zijn het de goederen die in de EU zijn gemaakt. Anderzijds zijn het de goederen die van buiten de EU zijn geïmporteerd en vervolgens zijn ingeklaard. Het maakt hierbij niet uit in welk land de goederen zijn ingeklaard. Zodra aan de (Europese) douaneverplichtingen is voldaan, mogen de goederen vrij verhandeld worden op de gemeenschappelijke markt.

Tijdelijke invoer

Er zijn geen noemenswaardige voorschriften voor de tijdelijke in- en uitvoer van goederen tussen EU-landen. Ook deze goederen vallen onder de regels van de gemeenschappelijke Europese markt.

Pas als goederen of producten van buiten de EU naar een EU-lidstaat gaan, gelden er andere regels. Hou dan rekening met belasting- en douanevoorschriften.

Lees onze informatie over tijdelijke invoer in de EU.

Meer informatie?

Op de volgende websites vindt u meer informatie over zakendoen binnen de EU:

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.