Service menu right

Handel Nederland - Maleisië

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Maleisië en over de Maleise economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het International Trade Centre (ITC).

Ziet u zakelijke kansen op de Maleisische markt? En wilt u graag met iemand sparren over uw plannen? Neem contact op met een van onze adviseurs. Zij kunnen gratis met u de markt verkennen of een landenvergelijking voor u maken.

Handelscijfers Nederland - Maleisië

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Maleisië in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Bekijk ook het rapport Handels- en investeringscijfers Maleisië - Nederland (pdf) (juli 2018), met een overzicht van de import en export en met cijfers over de directe buitenlandse investeringen.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.


Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Meer informatie