Investeren in Marokko

De Marokkaanse regering wil graag buitenlandse investeerders aantrekken voor meer werkgelegenheid en technologieoverdracht. De investeringswet maakt het voor buitenlandse ondernemingen aantrekkelijk om in Marokko te investeren.

De investeringswet is op alle sectoren van toepassing, behalve de landbouwsector. Hiervoor geldt aparte wetgeving. Investeren in de verzekeringsbranche is mogelijk, maar buitenlanders mogen geen meerderheidsbelang hebben. Slechts een beperkt aantal sectoren is voorbehouden aan de Staat, waaronder de fosfaatwinning.

Voordelen buitenlandse investeerders

Buitenlandse ondernemingen die in Marokko investeren kunnen in aanmerking komen voor:

  • verlaging van invoerrechten van investeringsgoederen;
  • reductie/tijdelijke vrijstelling van vennootschapsbelasting;
  • deviezen overmaken naar het buitenland zonder goedkeuring vooraf;
  • repatriëring van winsten.

Iedere regio kan nog extra incentives bieden, afhankelijk van de sector waarin het bedrijf actief is.

Bedrijfsvormen

De meest voorkomende bedrijfsvormen zijn de Société Anonyme (S.A., naamloze vennootschap) en de Société à Responsabilité Limitée (S.A.R.L., besloten vennootschap). Andere bedrijfsvormen zijn de Société en Nom Collectif, de Société en Commandité Simple, de Société en Commandité par Actions en de Société en Participation (joint venture).

Vrijhandelszones

Marokko kent een aantal vrijhandelszones, zoals in de steden Tanger, Dahkla en Kenitra. Vrijhandelszones bieden speciale (belasting-)voordelen aan bedrijven die zich daar vestigen. U kunt in deze zones goederen bewerken zonder dat deze officieel in Marokko worden in- of uitgevoerd. Dat scheelt invoerrechten en andere belastingen.

Marsa Maroc (havenbedrijf) en L'Office National des Aéroports (ONDA) ontwikkelen en managen de vrijhandelszones. Ook assisteren zij investeerders die zich in een zone willen vestigen bij de aanvraagprocedure.

Investeringsinstanties

De Centres Régionaux d’Investissement (CRI) zijn het centrale aanspreekpunt voor (potentiële) buitenlandse investeerders. Ze ondersteunen bij het opzetten van een bedrijf en het verkrijgen van de benodigde papieren en vergunningen. Er zijn 16 centra verspreid over Marokko. Op de website Invest in Morocco vindt u informatie over deze regionale investeringscentra.

Multirateral Investment Guarantee Agency

Marokko is lid van de Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), onderdeel van de Wereldbank. MIGA promoot directe buitenlandse investeringen in ontwikkelingslanden, zodat dit ten goede komt van de economische groei en de armoedebestrijding.

Meer informatie

Informatie van de Wereldbank

Service menu right