Service menu right

Verantwoord ondernemen in Marokko

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is voor iedere ondernemer die een positieve bijdrage wil leveren aan de omgeving. Wilt u (financiële) overheidssteun? Dan is MVO een voorwaarde. Maar waar moet u als ondernemer op letten en wat kan MVO voor u betekenen?

MVO in Marokko

In Marokko neemt de belangstelling voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) toe. Bedrijven onderscheiden zich met een MVO-beleid. Ook het overnemen van Europese milieuregelgeving schept kansen voor de export van goederen naar de Europese Unie.

Een MVO-beleid kan het imago van een bedrijf versterken. Het kan nieuwe klanten aantrekken, die hogere eisen hebben aan bedrijfsvoering of producten.

Maatschappelijke uitdagingen in Marokko

Minder dan een derde van de Marokkaanse beroepsbevolking is vrouw en heeft een achterstand op de mannelijke beroepsbevolking. Dat zorgt voor een maatschappelijke uitdaging. Een andere uitdaging is dat de milieuwetgeving nog relatief nieuw is. Marokko heeft nog geen systeem voor controle op naleving van wetten en regels.

Wet- en regelgeving

Echt MVO-beleid nog in beginfase

Hoewel de Marokkaanse overheid de OESO-richtlijnen niet onderschrijft, wil de overheid wel MVO-beleid stimuleren. Op dit moment hebben maar weinig Marokkaanse bedrijven een echt MVO-beleid ontwikkeld. Veel multinationals hebben dat wel, maar voor de grote meerderheid van het midden- en kleinbedrijf (mkb) is voldoen aan de wettelijke normen de eerste stap richting MVO.

Nieuwe arbeidswetgeving

Nieuwe arbeidswetgeving benadrukt gelijkheid tussen mannen en vrouwen voor beloning, werkgelegenheid en promotie op de werkvloer. Elk bedrijf is verplicht mee te doen aan het Nationaal Fonds voor Sociale Zekerheid (CNSS) en bedrijven moeten ook elke werknemer aanmelden voor dit fonds. Het CNSS beheert de Marokkaanse socialezekerheidsprogramma’s voor werknemers.

Milieubescherming

Milieuwetgeving: nog nieuw in Marokko

Milieuwetgeving is nog vrij nieuw in Marokko. het doel van de kaderwet is milieubescherming en duurzame ontwikkeling. Daarnaast is er een Nationaal Actieplan Milieu opgezet.

Het is raadzaam te werken met gecertificeerde leveranciers. Certificaten ISO 14000 en EIA zijn garanties voor milieuvriendelijke activiteiten.

Corruptie bestrijden

Transparante bedrijfsregistratie

Het registreren van een bedrijf in Marokko is niet ingewikkeld. De ondersteuning van de Regionale Investeringscentra loopt volgens procedures die vaststaan (zie voor meer informatie onze pagina over Bedrijf starten in Marokko). De transparantie van publieke tenders is verbeterd doordat de Marokkaanse overheid een publieke aanbestedingscode heeft ingevoerd. Toch is corruptie nog steeds een belangrijk obstakel voor investeringen en economische ontwikkeling in Marokko.

Corruption Perceptions Index

Op de Corruption Perceptions Index 2018 van Transparency International staat Marokko op de 73e plaats. Het land scoort 43 op een schaal van 0 tot 100 (0 uiterst corrupt, 100 corruptievrij). Vier jaar geleden scoorde het 36.

Sociale gedragscode of corruptie?

Fooien geven in ruil voor kleine diensten maakt deel uit van het dagelijkse leven in Marokko. De grens tussen sociale gedragscodes en tradities en corruptie en omkoping kan onduidelijk zijn. Als u het gevoel heeft dat een zakenrelatie indruist tegen uw eigen principes, is het raadzaam geen zaken te doen.

Zoekt u meer informatie over MVO in Marokko?

Download: