Zakelijke kansen in Marokko | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Zakelijke kansen in Marokko

19-04-2021

De Marokkaanse economie groeit hard, met een jaarlijks gemiddelde van 4% in de afgelopen 10 jaar. Marokko is na Egypte onze belangrijkste handelspartner in Noord-Afrika. Waar liggen de kansen voor u?

Wist u dat onze regio-adviseurs gratis een buitenlandse markt voor u kunnen verkennen? En dat zij u ook in contact kunnen brengen met potentiële zakenpartners? Zij geven u graag persoonlijk advies voor zakendoen in het buitenland.

Neem contact met ons op!

Gevolgen van de coronacrisis

Het coronavirus heeft een grote impact op de handel en het dagelijks leven in Marokko. De volledige economische impact per sector is nog niet bekend. Zodra wij meer informatie hebben over de economische gevolgen, delen wij dat met u.

Wilt u voor zaken naar Marokko reizen? Op dit moment worden niet-noodzakelijke reizen naar Marokko afgeraden. Kijk op Nederland Wereldwijd voor de meest recente informatie over de coronamaatregelen in Marokko. Of kijk bij de veelgestelde vragen over het coronavirus in Afrika.

Rapport over zakendoen in Marokko

De Wereldbank heeft in juli 2020 de Morocco Economic Monitor gepubliceerd. Het rapport geeft meer context bij de gevolgen van de coronacrisis in Marokko.

Hernieuwbare energie

De potentie van de Marokkaanse markt is enorm. Marokko wil in 2030 iets meer dan de helft van de elektriciteit uit hernieuwbare energie halen (zon, wind, water en biomassa). Daarmee is Marokko een voorloper op het continent. Het land biedt een kans voor Nederlandse bedrijven om zich te vestigen op de Afrikaanse markt.

Lees meer over dit onderwerp in onderstaand (Engelstalige) rapport. Hieronder staan in het kort, de kansen in de subsectoren.

Waterenergie

Marokko heeft een degelijke infrastructuur voor hydro-elektriciteit. De sector biedt mogelijkheden voor particuliere projectontwikkelaars in kleine projecten en microwaterkrachtcentrales.

Biomassa

Biomassa-energie biedt kansen voor Nederlandse ondernemers, omdat biomassa-energie niet afhankelijk is van het bestaande energienetwerk. Een lastig punt is nog wel de kostendekking voor de verbrandingsfaciliteiten.

Zonne-energie

Zonne-energie is een van de meest veelbelovende markten in Marokko. Marokko wil de hoeveelheid van energie verkregen uit zonne-energie, verhogen van 2% naar 20%. Het klimaat en de ligging maken Marokko erg geschikt hiervoor. Denk aan kansen in laag- en middel-spanning PV-systemen, netintegratie, zonneboilers, smart grids, waterpompen en advisering.

Windenergie

Windenergie gaat in de komende jaren een belangrijke rol spelen bij het vervullen van de Marokkaanse doelstellingen voor hernieuwbare energie. De afgelopen jaren zijn er al veel projecten en tenders geweest. Marokko streeft naar een verdubbeling van de stroom uit windenergie in de komende jaren. Hier liggen kansen voor Nederlandse windenergiebedrijven die hun markt willen uitbreiden.

Isolatie

Isoleren van Marokkaanse huizen biedt ook kansen voor Nederlandse ondernemers. De 'thermal regulation law' (RTBM), in combinatie met gunstige belastingen, maken deze sector een goede investeringsmogelijkheid. Een samenwerking met Omrane, het Marokkaanse staatsvastgoedbedrijf, is aan te raden voor Nederlandse bedrijven met interesse en expertise in deze sector.

Transport en logistieke sector

Sinds 2000 investeert Marokko in verbeteringen in de economische infrastructuur van het land. De grootste investeringen gingen naar de logistieke sector. Hier liggen veel kansen voor Nederlandse ondernemers.

Lees meer over dit onderwerp in onderstaand (Engelstalige) rapport. Hieronder vindt u in het kort de kansen in de subsectoren.

Goederenvervoer over de weg

Het goederenvervoer over de weg in Marokko is de belangrijkste vorm van binnenlands goederenvervoer. Zakelijke kansen voor Nederlandse bedrijven liggen onder andere in: urban logistics, innovatieve transportoplossingen, training van professionals, professionalisering van wegvervoerders (via management en certificering), wegveiligheidssystemen en het promoten van veiligheid in de supplychain.

Maritiem transport

Met 35 zeehavens is Marokko een internationale hub voor de handel met West-Afrika. Kansen in de maritieme transportsector zijn: sedimentatie van reservoirs, ondersteuning van de nationale scheepsbouwstrategie en efficiëntieverbeteringen van de douane.

Luchttransport

Enkele kansen in deze subsector: kennis en expertise op het gebied van airside-operaties, advisering, afhandelingssystemen voor passagiers en materieel, veiligheid en beveiliging, terminalinterieurs, bouw, training aan ingenieurs voor onderhoud, reparatie en revisie.

Spoortransport

Kansen in deze subsector: kennis en expertise op het gebied van 'intermodaal' en 'multimodaal' goederenvervoer per spoor. Ook is er behoefte aan onderzoek naar mogelijkheden voor nieuwe vormen van goederenvervoer per spoor, zoals 'Rolling Highway', waarbij complete vrachtwagens via het spoor vervoerd worden.

Watersector

De uitdagingen in Marokko op watergebied hebben te maken met:

  • efficiënter gebruik van beschikbare zoetwatervoorraden;
  • beperking van het gebruik van fossiele grondwaterbronnen;
  • energie-efficiënte ontzilting;
  • hergebruik van gezuiverd afvalwater;
  • voorkomen van waterverspilling en -verlies;
  • waterbeheer.

De Nederlandse innovatieve kennis, diensten en producten sluiten naadloos aan op deze uitdagingen. Met ondersteuning van de Nederlandse overheid is de afgelopen jaren samengewerkt met Marokko op het gebied van integraal waterbeheer.

Aquacultuur

Bent u ondernemer in de aquacultuur? Ook dan zijn er kansen in Marokko, met name in de tilapiakwekerijen en schaaldierkwekerijen. Kijk dan in onderstaand, Engelstalig rapport. Ook in de reguliere Marokkaanse visindustrie liggen er kansen.

Waterzuivering

Bent u ondernemer in de waterzuivering? De Nederlandse kennis op dit gebied geeft kansen op de Marokkaanse markt. Lees dan onderstaand, Engelstalige rapport.

Agrosector

Marokko produceert olijven, olijfolie en zuidvruchten zoals dadels, vijgen en amandelen. Marokko is ook 's werelds grootste leverancier van fosfaat voor met name de kunstmestindustrie. Ook produceert het land zuivelproducten, lams-, pluimvee- en rundvlees en is de visserijsector ook belangrijk.

Voor exporterende Nederlandse ondernemers liggen er kansen bij kennis over verduurzaming en export van landbouwmachines. Lees meer over landbouw en Marokko op de website van Agroberichten.

Aardappelwaardeketen

Het rapport The potato value chain in Morocco (pdf) van de universiteit van Wageningen gaat in op het verbeteren van de duurzaamheid van de aardappelketens in Marokko.

Zaken die impact van invloed zijn:

  • verbetering van het inkomen van boeren en van hun kennis;
  • efficiënt gebruik van water voor irrigatie;
  • vermindering verlies van oogst verminderen;
  • efficiënt en verminderd gebruik van pesticiden en kunstmest.

Nederlandse bedrijven die hierin sterk zijn, kunnen hierbij een rol spelen. Lees het rapport voor meer informatie.

Water in de landbouw in de Maghreb

In de afgelopen 10 jaar heeft het Marokkaanse landbouwbeleid boeren in staat gesteld om over te schakelen van bevloeiing naar druppelirrigatie. De afgelopen 3 jaar waren extreem droog.

De vraag naar moderne watertechnologie in de groenten- en fruitteelt is groot. Hierbij gaat het onder andere over moderne technieken zoals 'remote sensing' en het gebruik van satellietdata via smartphones. Ook is er veel belangstelling voor zilte teelten en waterzuivering en -hergebruik in de agro-industrie.

Virituele missie Marokko

In opdracht van de landbouwraden op de ambassades in Rabat en Algiers is er een studie uitgevoerd naar de situatie van watergebruik in de landbouw in Marokko, Algerije en Tunesië. Het rapport schetst de kansen voor Nederlandse bedrijven in deze landen.

Bekijk het rapport op de website van Agroberichten.

Aanbestedingen en subsidies

Kansrijke aanbestedingen

Internationale organisaties zoals de Wereldbank en de Verenigde Naties geven jaarlijks miljarden euro's aan projecten uit. Uit deze projecten komen veel opdrachten. Hier liggen ook zakelijke kansen voor u. Internationale aanbestedingen kunt u bekijken via de volgende bronnen:

Bekijk voor meer informatie ook onze pagina over internationale organisaties.

Subsidies en financiering

Heeft u financiering nodig voor uw bedrijf om de grens over te gaan? Rijksdienst voor Ondernemend Nederland helpt u graag uw financiering rond te krijgen.

In de subsidie- en financieringswijzer vindt u alle subsidies en regelingen die openstaan voor het indienen van een aanvraag. Door aan te geven wie u bent en waarnaar u op zoek bent, krijgt u een subsidieoverzicht op maat. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse Nederlandse ministeries en de Europese Commissie.

Twijfelt u over welke financiering bij u past? Onze adviseurs helpen u graag met het vinden van de juiste financiering, ook buiten RVO.

Marktrapporten Marokko

Wilt u verder lezen over specifieke sectoren? RVO.nl en het buitenlandnetwerk van ambassades en landbouwraden publiceren marktrapporten over kansrijke sectoren in Marokko.

Hieronder vindt u rapporten over de belangrijkste sectoren in Marokko.

Op internationaalondernemen.nl vindt u ook relevante informatie over sectoren en zakelijke mogelijkheden. Naast het buitenlandnetwerk plaatsen ook particuliere partijen hier interessante marktrapporten.

Downloads

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.