Service menu right

Exportregels Mexico

U heeft uw kansen onderzocht en nu wilt u uw product naar Mexico exporteren. Wat moet u allemaal regelen? Deze pagina helpt uw product op weg naar de Mexicaanse markt.

Onze informatie is met zorg samengesteld, maar houdt nog geen rekening met de volledige impact van de coronacrisis. Wanneer we meer informatie hebben, passen wij de tekst aan. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op.

Let op: de informatie op deze pagina is niet compleet. Bovendien veranderen regels vaak. Laat u daarom altijd goed informeren. Heeft u vragen? Neem dan contact op voor een gesprek met een van onze regio-experts. Samen met het Nederlands netwerk van ambassades en consulaten helpen we u om van uw export naar Mexico een succes te maken.

De Market Access Database: dé bron over exportregels

Exporteren naar landen buiten de EU

De Market Access Database (MADB) van de Europese Commissie is dé bron voor informatie als u wilt exporteren naar landen buiten de EU. Denk daarbij aan:

 • producteisen;
 • registratie van exportproducten;
 • benodigde exportdocumenten;
 • vergunningen;
 • invoerrechten.

Heeft u niet eerder met de MADB gewerkt? Gebruik dan ons stappenplan op de pagina Exporteren buiten de EU: de Market Access Database.

Invoerrechten voor uw product?

Wilt u graag weten of er invoerrechten gelden voor uw product? Zoek de tarieven in de MADB. Vul eerst het land en de HS-code in.

Handelsakkoord EU - Mexico

De EU heeft al sinds 2000 een handelsakkoord met Mexico. In deze overeenkomst zijn invoerrechten op industriële producten afgeschaft. Ook enkele landbouwproducten vallen onder dit akkoord.

De EU en Mexico sloten in april 2018 een principeakkoord over een nieuw handelsverdrag. De EU-lidstaten moeten het nog wel goedkeuren. Het handelsverdrag schaft onder meer Mexicaanse tarieven op Europees voedsel en dranken af. Dit maakt het land nog aantrekkelijker als exportmarkt. Wilt u weten of uw product al valt onder het huidige handelsverdrag? Raadpleeg dan de Market Access Database.

Meer informatie

Voldoen aan product- en verpakkingseisen

Zorg dat uw product aan alle regels voldoet, voordat u het naar Mexico laat vervoeren. Denk aan regels voor uw product, de verpakking en het etiket. Zolang uw product niet aan de regels voldoet, mag u het daar niet op de markt brengen.

Op de pagina Producteisen in Mexico leest u meer over de belangrijkste eisen voor producten en verpakkingen in de Mexico.

Uw producten exporteren naar Mexico

De uitvoeraangifte

Gaat u producten exporteren naar een land buiten de Europese Unie (EU)? Dan moet u aangifte doen bij de Nederlandse douane. Dit heet de 'uitvoeraangifte' of exportaangifte (EX-A). Deze aangifte geldt voor alle goederen die:

 • in de EU zijn gemaakt;
 • hier op de markt zijn gebracht;
 • de EU verlaten.

Kijk verder op de website van de Douane hoe u de uitvoeraangifte doet.

Levering en Incoterms: het logistieke proces

Om de goederen bij uw klant te krijgen, moet u ook de logistiek regelen. Hierbij kunt u de internationaal bekende Incoterms gebruiken. Dat zijn afspraken over het transport, de verzekering en de plaats van aflevering van de goederen.

Bekijk de informatie over Incoterms en het eventueel uitbesteden van logistiek.

Exportdocumenten in Nederland

U moet ook uw exportdocumenten goed regelen. Veel exportdocumenten zijn niet verplicht, wel sterk aan te raden. Het kan ook zijn dat uw klant erom vraagt. Welke documenten u nodig heeft, ligt aan uw situatie en het soort producten dat u levert.

Certificaat van oorsprong

Voor sommige exportproducten is het belangrijk waar zij vandaan komen. Bijvoorbeeld omdat het land waarnaar u exporteert de invoer van producten uit bepaalde landen beperkt, blokkeert of juist stimuleert. Met een certificaat van oorsprong kunt u bewijzen uit welk land uw product komt. Wilt u hierover meer weten, of wilt u een certificaat van oorsprong aanvragen? Kijk dan op de pagina van de KVK over het certificaat van oorsprong. Neem contact op met de KVK via telefoon of chat.

ATA-carnet bij tijdelijke invoer

Voert u tijdelijk monsters, tentoonstellingsmateriaal of foto, video- of filmmateriaal in? Bij tijdelijke invoer van goederen kunt u een ATA-carnet gebruiken. Met dit internationale douanedocument heeft u minder kosten en zijn de douaneprocedures eenvoudiger. U kunt een ATA-carnet aanvragen bij de KVK. Waarvoor u het ATA-carnet precies kunt gebruiken, verschilt van land tot land.

Andere exportdocumenten

Kijk op de website van ondernemersvereniging evofenedex voor een overzicht van de meest voorkomende exportdocumenten.

Exportdocumenten in Mexico

Documenten voor inklaring

Zijn uw goederen bij de Mexicaanse douane aangekomen? Zorg dat de documentatie alvast klaarstaat. In het hoofdstuk 'Customs Procedures and Regulations' van de Market Access Database staat wat u moet regelen. (Vul eerst het land en de HS-code in.) Denk onder andere aan:

 • een handelsfactuur;
 • het betreffende vrachtdocument (een Bill of Lading en een Manifest voor scheepvaart of een Air Waybill en een Manifest voor luchtvracht);
 • in het geval van bulkgoederen, een certificaat van gewicht en volume (Certificado de Peso o Volumen).

Productspecifieke documenten

Wilt u weten welke documenten u aan de Douane moet aanleveren? Dat hangt af van uw product. Op de pagina Producteisen in Mexico leest u meer over certificaten, licenties en vergunningen die nodig zijn in Mexico.

Tot slot: wat mag u niet invoeren?

Mexico heeft ook goederen die verboden zijn om in te voeren. Op de website van de Mexicaanse overheid vindt u een overzicht van de verboden goederen.

Ook kunt u de regels controleren in de Market Access Database. Vul eerst het land en de HS-code in. Onder het hoofdstuk 'Prohibited goods' vindt u daarna toegelicht welke goederen u niet naar Mexico mag exporteren.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *