Service menu right

Handel Nederland - Myanmar

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Myanmar en over de Myanmarese economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het International Trade Centre (ITC).

Of ziet u zakelijke kansen op de Myanmarese markt? En wilt u graag met iemand sparren over uw plannen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Zij kunnen gratis met u de markt verkennen of een landenvergelijking voor u maken.

Handelscijfers Nederland - Myanmar

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Myanmar in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Bekijk ook het rapport Handels- en investeringscijfers Myanmar - Nederland (pdf) (oktober 2018), met een overzicht van de import en export en met cijfers over de directe buitenlandse investeringen.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Waar liggen de kansen?

 • Strategische ligging in het hart van Azië.
 • Lange kustlijn en toegang tot diepzeehavens.
 • Vruchtbare grond en rijk aan grond- en delfstoffen.
 • Lage loonkosten.
 • Grote afzetmarkt.
 • Lid van ASEAN.
 • Het land valt onder het 'Generalized System of Preferences' van de Europese Unie.

Wat zijn de risico's?

 • Bij het zakendoen in Myanmar kunt u te maken krijgen met risico’s voor mens en milieu (waaronder schendingen van mensenrechten). De overheid verwacht dat u bij het zakendoen handelt volgens de OESO-Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de UN Guiding Principles for Business and Human Rights (pdf).
 • Buitenlanders mogen vooralsnog geen vastgoed en land bezitten. Het is wel mogelijk om grond te leasen van private partijen of van de overheid, maar dit brengt hoge huurprijzen met zich mee.
 • Beperkingen voor buitenlandse investeringen in beschermde sectoren.
 • Complexe en verouderde wetgeving. Dit brengt een beperkte rechtszekerheid met zich mee. Daarnaast is de rechtspraak weinig betrouwbaar.
 • Beperkte aanwezigheid geschoold personeel, gebrekkige capaciteit.
 • Gebrekkige infrastructuur, beperkte it-standaarden, onderontwikkeld internationaal betalingsverkeer.
 • Er is sprake van ernstig geweld tegen etnische minderheden, met name in de deelstaat Rakhine.
 • Wanneer u zakendoet in Myanmar, moet u rekening houden met de internationale sancties die voor Myanmar gelden (EU- wapenembargo en persoonsgerichte sancties tegen een aantal militairen).

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Meer informatie