Service menu right

Zakelijke kansen in Myanmar

Via deze pagina vindt u sectorrapporten en informatie over actuele projecten en aanbestedingen in Myanmar.

Let op de sancties

Op het moment gelden er een aantal sancties voor Myanmar. U kunt hiermee te maken krijgen als u zakendoet in dit land. Onze informatie over sancties in Myanmar helpt u wegwijs te worden in de sancties die er zijn. Ook leest u hoe u kunt nagaan welke bedrijven en personen onder de sanctie vallen.

Marktrapporten met kansrijke sectoren

RVO.nl en het buitenlandnetwerk van ambassades, consulaten, Netherlands Business Support Offices (NBSO's), Innovatie Attach├ęs en landbouwraden publiceren rapporten over kansrijke sectoren in het buitenland.

Het Centrum ter Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI) publiceerde Engelstalige factsheets over de markt voor toerisme en over de kledingindustrie in Myanmar.

Op de website van de Nederlandse ambassade in Myanmar vindt u ook rapporten en nuttige links.

Aanbestedingen en subsidies

Kansrijke aanbestedingen

Internationale organisaties zoals de Wereldbank en de Verenigde Naties geven jaarlijks miljarden euro's aan projecten uit. Uit deze projecten komen veel opdrachten. Hier liggen ook zakelijke kansen voor u. Internationale aanbestedingen kunt u bekijken via de volgende bronnen:

Bekijk voor meer informatie ook internationale organisaties op RVO.nl.

Subsidies en financiering

Heeft u financiering nodig voor uw bedrijf om de grens over te gaan? Rijksdienst voor Ondernemend Nederland helpt u graag uw financiering rond te krijgen.

In de subsidie- en financieringswijzer vindt u alle subsidies en regelingen die openstaan voor het indienen van een aanvraag. Door aan te geven wie u bent en waarnaar u op zoek bent, krijgt u een subsidieoverzicht op maat. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse Nederlandse ministeries en de Europese Commissie.

Twijfelt u over welke financiering bij u past? Onze adviseurs helpen u graag met het vinden van de juiste financiering, ook buiten RVO.nl.