Service menu right

Handelscontracten Oekraïne

Conflicten met buitenlandse klanten of leveranciers zijn vervelend. Bijvoorbeeld als uw klant klachten heeft over de levertijd van uw product. Of als uw leverancier zijn afspraken niet nakomt. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt.

Contracten zijn niet verplicht, maar wel handig. Op Ondernemersplein vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Internationale modelcontracten

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Deze helpen u bij het internationaal zakendoen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Contract met Oekraïense handelsagent

Het is verstandig om goed advies in te winnen voordat u een contract tekent met een agent. Laat u bijstaan door een jurist die het Oekraïense recht goed kent. Trek ook de reputatie van de handelsagent na en onderzoek of er geen sprake is van conflicterende belangen.

Aan het opstellen van een agentencontract worden in Oekraïne geen bijzondere eisen gesteld. Partijen zijn redelijk vrij om samen de tekst vast te stellen. Wilt u meer weten? De volgende commerciële dienstverleners bieden praktische informatie over contracten met handelsagenten:

Officiële wetgeving

De officiële wetgeving over handelscontract in Oekraïne is tot nu toe alleen in het Oekraïens beschikbaar. Het is dan ook verstandig om u te laten bijstaan door een specialist. Hieronder leest u welke Oekraïense wetten relevant zijn bij het opstellen van een handelscontract.

In het Burgerlijk Wetboek van Oekraïne (Oekraïens) op de website van de Oekraïense overheid zijn de basisregels vastgelegd voor het opstellen van contracten, waaronder contracten met agenten. Op dezelfde website vindt u het Oekraïense wetboek van koophandel (ook in het (Oekraïens), waarin bepalingen over handelsagenten staan.

Als u als buitenlandse partij een contract aangaat, is de Oekraïense wet over internationaal privaatrecht (LPIL) van toepassing.

Arbitrage

Oekraïne en Nederland zijn beide partij bij het Weens Koopverdrag. Handelsgeschillen worden volgens dit verdrag behandeld, tenzij het in het contract expliciet niet van toepassing is verklaard.

In Oekraïne houdt het International Commercial Arbitration Court at the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry (ICAC) zich bezig met arbitrage bij buitenlandse handelscontracten. U vindt op hun website informatie over onder meer praktijkvoorbeelden, statistieken en een lijst met arbiters.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.