Sancties Oekraïne | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Sancties Oekraïne

19-07-2021

Doet u zaken in Oekraïne? Dan kunt u te maken krijgen met sancties. Deze gelden voor bepaalde Oekraïense personen, bedrijven of andere entiteiten. Ook zijn er sancties specifiek voor het Krimgebied. Lees hieronder welke sancties er zijn en waar u meer informatie vindt.

Deze pagina beschrijft de sancties van de Europese Unie (EU) tegen bedrijven, organisaties en personen in Oekraïne. Deze zogenaamde entiteiten staan op de lijst omdat ze meewerkten aan de illegale inlijving (annexatie) van de Krim door Rusland en de destabilisering van Oost-Oekraïne. Hieronder vallen ook enkele Russische (rechts)personen.

Voor Rusland gelden andere sancties. Lees daarvoor de pagina Informatie over sancties Rusland.

Welke sancties gelden er in Oekraïne?

Er gelden in Oekraïne sancties om verschillende redenen. Deze zijn niet gericht tegen de huidige regering, maar tegen specifieke personen en bedrijven. Bijvoorbeeld omdat zij een rol speelden in de verduistering van Oekraïense staatstegoeden, de illegale inlijving van de Krim of de destabilisering van Oost-Oekraïne. De volgende sancties zijn van kracht:

 • Er geldt een visumverbod voor bepaalde personen.
 • Aan bepaalde personen, bedrijven en organisaties mag u geen economische middelen verstrekken. Hun tegoeden moeten worden bevroren.
 • Voor het gebied van de Krim gelden uitgebreide sancties. Zie verderop deze pagina onder 'Krimsancties'.

Om welke personen, bedrijven en andere entiteiten het gaat vindt u in de officiële verordeningen. Sinds 2014 zijn er verschillende verlengingen en aanvullingen geweest voor deze verordeningen. Op de website van de Europese Raad vindt u een actueel overzicht in de vorm van een tijdlijn.

Actuele lijst met personen

De EU werkt de lijst met personen voor wie sancties gelden van tijd tot tijd bij. Om de meest actuele lijst met personen, groepen en entiteiten waartegen EU-sancties gelden te bekijken, moet u een (gratis) account aanmaken.

Een alternatief voor bovenstaande lijst is de EU Sanctions Map. Op de pagina voor Oekraïne kunt u 'Lists of persons, entities and items' aanvinken. Dan ziet u een lijst met namen. Let op: deze lijst is niet officieel bindend en bevat niet gegarandeerd de meest actuele informatie. Wel verwijst de lijst u naar de officiële documenten.

Krimsancties

De Krimsancties zijn ingesteld als reactie op de illegale inlijving van de Krim door Rusland. Deze sancties bestaan uit een volledig import- en investeringsverbod voor het gebied van de Krim en Sebastopol. Daarnaast is er een exportverbod op bepaalde producten. Ook heeft u voor veel producten en diensten nu een vergunning nodig.

De volgende sancties in Oekraïne gelden specifiek voor entiteiten in de Krim of Sebastopol:

Verbod op import en export (diensten en goederen)

 1. Het is verboden om producten te importeren uit de Krim of Sebastopol, of om de import te financieren.
 2. Het is verboden om bepaalde producten en technologie te exporteren naar de Krim of Sebastopol. Ook gerelateerde ondersteuning of training is verboden. Bekijk bijlage II van EU-verordening 692/2014 om te zien over welke producten het gaat.
 3. Het is verboden om diensten te leveren die direct gerelateerd zijn aan toeristische activiteiten in de Krim of Sebastopol. Het is specifiek verboden voor cruiseschepen om aan te meren bij havens, die genoemd worden in bijlage III van verordening 692/2014.
 4. Het is verboden om technische ondersteuning, tussenhandel en bouw- of ingenieursdiensten aan entiteiten in de Krim of Sebastopol te leveren, die direct te maken hebben met de infrastructuur in de volgende sectoren: transport, telecommunicatie, energie en olie, gas en minerale grondstoffen. Dit geldt ook voor bestaande contracten.

Verbod op financieringen

 1. Het verwerven of vergroten van een deelneming in vastgoed in de Krim of in Sebastopol.
 2. Het verwerven of vergroten van een deelneming in entiteiten die zijn gevestigd in de Krim of in Sebastopol, inclusief de volledige verwerving van zulke entiteiten, of de verwerving van aandelen en andere effecten die een deelnemingsrecht vertegenwoordigen.
 3. Het verstrekken van, of het deelnemen aan, regelingen voor het verstrekken van leningen of kredieten, of het anderszins verstrekken van financiering, inclusief eigen vermogen, aan een entiteit in de Krim of in Sebastopol, of met de expliciete bedoeling zulke entiteiten te financieren.
 4. De oprichting van een joint venture in de Krim of in Sebastopol of met een entiteit in de Krim of in Sebastopol.
 5. Het verrichten van investeringsdiensten die direct te maken hebben met de activiteiten zoals bedoeld in de punten 1) tot en met 4).

Kijk voor een overzicht van de sancties in Oekraïne op de EU Sanctions Map.

Officiële verordeningen

De officiële verordeningen van de EU bevatten de volledige teksten over de ingestelde sancties voor Oekraïne. Omdat u in deze verordeningen niet ziet wat er in de loop der tijd verandert, hebben zij vaak ook een geconsolideerde versie. In de geconsolideerde versie vindt u een overzicht van alle aanpassingen sinds het originele document is opgesteld. Bijvoorbeeld als er personen zijn toegevoegd waarvoor de sancties gelden. Deze versies zijn verder niet officieel bindend.

De website van de Europese Raad biedt u een handig actueel overzicht in de vorm van een tijdlijn.
 

Hulp bij sancties Oekraïne

Neem contact op met ons als u vragen heeft over de invloed van de sancties in Oekraïne op uw bedrijf. Wij helpen u graag verder. Kiest u ervoor om ons te bellen, gebruik dan de keuzeoptie: 'Internationaal zakendoen, octrooien of handel in beschermde dieren of planten'.

Voor uitgebreide uitleg kunt u ook in het handboek Rusland (pdf) kijken. De hoofdstukken 5, 6 en 7 leggen uit wat de sancties voor de Krim en Sebastopol inhouden als het gaat om export, import en financiering.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.