Service menu right

Exportregels Oman

U heeft uw kansen onderzocht en nu wilt u uw product naar Oman exporteren. Wat moet u allemaal regelen? Deze pagina helpt uw product op weg naar de Omaanse markt.

Onze informatie is met zorg samengesteld, maar houdt nog geen rekening met de volledige impact van de coronacrisis. Wanneer we meer informatie hebben, passen wij de tekst aan. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op.

Let op: hieronder is slechts grofweg opgesomd waaraan u moet denken bij de export van goederen. Bovendien veranderen regels vaak. Laat u daarom altijd goed informeren.

Heeft u vragen? Neem dan contact op voor een gesprek met een van onze regio-experts. Samen met het Nederlands netwerk van ambassades en consulaten in Oman helpen we u om van uw export naar Oman een succes te maken.

Market Access Database: de bron over exportregels

Exporteren naar landen buiten de EU

De Market Access Database (MADB) van de Europese Commissie is dé bron voor informatie als u wilt exporteren naar landen buiten de EU. Denk daarbij aan:

  • producteisen
  • registratie van de exportproducten
  • benodigde exportdocumenten
  • vergunningen
  • invoerrechten

Heeft u niet eerder met de MADB gewerkt? Gebruik dan ons stappenplan op de pagina Exporteren buiten de EU: de Market Access Database.

Invoerrechten voor uw product?

Wilt u weten of er invoerrechten gelden voor uw product? Kijk dan op de speciale sectie van MADB: Tariffs and Rules of Origin.

Handelsrelatie EU - Oman

Ook al heeft u uw handel goed georganiseerd, economische ontwikkelingen kunnen er invloed op hebben. Zo kunnen nieuwe handelsverdragen voordelig zijn voor u. Aan de andere kant kunt u ook handelsbarrières of andere maatregelen tegenkomen tijdens het exporteren.

Lees meer over handelsakkoorden en handelsbelemmeringen. Meer informatie over de handel met de Golfstaten vindt u op de website van de Europese Unie.

Voldoen aan product- en verpakkingseisen

Voordat u uw producten naar Oman laat vervoeren, moet u ervoor zorgen dat uw producten aan alle verplichtingen voldoen. Dit kunnen zowel eisen aan uw product zelf zijn, als eisen aan de verpakking en etikettering van uw product. Voldoen uw producten niet aan de in Oman geldende eisen? Dan mogen zij daar niet op de markt gebracht worden.

Kijk voor meer informatie in de Market Access Database, onder het kopje 'Packaging, Marking and Labelling Requirements'. Vul eerst het land en de HS-code in.

Halalcertificaat

Bij export van een groot aantal producten naar Oman, is een halalcertificaat vereist. Het productieproces en alle materialen die tijdens transport en opslag in aanraking komen met deze producten, moeten voldoen aan de vereisten van de islamitische wet.

Er zijn wereldwijd (nog) geen uniforme normen en certificeringsvereisten voor halalproducten. Het is belangrijk dat u onderzoekt welke specifieke eisen er in Oman gelden voor uw product. Lees meer over halalcertificering. De Market Access Database biedt hier ook meer informatie over (onder het kopje 'Foodstuffs').

Andere certificaten

Lees meer over de export- en keuringscertificaten die Nederlandse instanties uitgeven.

Uw producten exporteren naar Oman

De uitvoeraangifte

Gaat u producten exporteren naar een land buiten de Europese Unie? Dan moet u aangifte doen bij de Nederlandse douane. Deze aangifte geldt voor alle goederen die in Europa zijn gemaakt (of op de gemeenschappelijke Europese markt zijn gebracht) en die de gemeenschappelijke markt verlaten. Dit heet de 'uitvoeraangifte' of exportaangifte (EX-A).

Kijk verder op de website van de Douane hoe u de uitvoeraangifte doet.

Levering en Incoterms: het logistieke proces

Om de goederen daadwerkelijk bij uw klant te krijgen, moet u het logistieke proces regelen. Hierbij kunt u de internationaal bekende Incoterms gebruiken. Dat zijn afspraken over het transport, de verzekering en de plaats van aflevering van de goederen.

Bekijk de informatie over Incoterms en het eventueel uitbesteden van logistiek.

Exportdocumenten in Nederland

Naast de eisen aan uw product, de uitvoeraangifte en het logistieke proces, moet u ook de exportdocumenten goed regelen. Veel exportdocumenten zijn niet verplicht, maar wel sterk aan te raden. Het kan ook zijn dat uw klant erom vraagt. De documenten die u nodig heeft, hangen vaak af van uw situatie en het soort producten dat u levert.

Certificaat van oorsprong

Voor sommige exportproducten maakt het uit waar zij vandaan komen. Bijvoorbeeld omdat het land waarnaar u exporteert de invoer van producten uit bepaalde landen beperkt, blokkeert of juist stimuleert. Met een certificaat van oorsprong kunt u aantonen uit welk land uw product komt.

Meer weten over certificaat van oorsprong of wilt u er één aanvragen? Kijk dan op de pagina van de Kamer van Koophandel (KVK) over het certificaat van oorsprong. Neem contact op met de KVK via telefoon of chat.

Tijdelijke invoer

Oman is niet aangesloten bij ATA-carnet. Tijdelijke invoer in Oman vereist een autorisatie van de douane, een paklijst, de vrachtbrief of luchtvrachtbrief en een garantie voor de goederen. Tijdelijke invoer is meestal beperkt tot 6 maanden, maar kan worden verlengd. Lees er meer over in de Market Access Database (kopje 'Customs Regulations', vul eerst het land en de HS-code in) en op de website van de Douane van Oman.

Andere exportdocumenten

Kijk op de website van ondernemersvereniging evofenedex voor een overzicht van de meest voorkomende exportdocumenten.

Exportdocumenten in Oman

Documenten voor inklaring

Zijn uw goederen bij de Omaanse douane aangekomen? Zorg dat de documentatie voor inklaring alvast klaarstaat. De Market Access Database licht toe wat u moet regelen in het hoofdstuk 'Customs Regulations'. Denk onder andere aan:

  • handelsfactuur
  • certificaat van niet-preferentiële oorsprong
  • paklijst
  • vrachtbrief of luchtvrachtbrief
  • leveringsbon

Productspecifieke documenten

Afhankelijk van uw product moet u mogelijk bepaalde certificaten, licenties en vergunningen regelen voor de douane-inspectie. In de Market Access Database leest u meer over certificaten die nodig zijn in Oman. Ze staan vermeld bij de desbetreffende onderwerpen, zoals een importvergunning onder 'Customs Regulations' of halalcertificaat onder 'Foodstuffs'. Vul eerst het land en de HS-code in.

Agentenwetgeving Oman

Houd bij uw export ook rekening met de agentenwetgeving in Oman. Agenten moeten zich schriftelijk (Arabisch) inschrijven bij het ministerie van Handel en Industrie. Meer dan één agent kan worden ingeschakeld om hetzelfde product of dezelfde services te promoten.

De agentenwetgeving is vastgesteld in de Commercial Agencies Law. Die wet is in 2014 via het Royal Decree No 34/2014 enigszins aangepast. Het juristenplatform Lexocology heeft meer juridische achtergronden over deze wet. Let op: dit is geen officiële overheidswebsite. Bekijk de informatie ook in de Market Access Database onder 'Registration'. Vul eerst het land en de HS-code in.

Voldoen aan standaarden en normen

Nationale normen – ook wel standaarden – zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat (geïmporteerde) producten in een land voldoen aan bijvoorbeeld de eisen voor veiligheid.

Over het algemeen moeten goederen die in Oman worden geïmporteerd, voldoen aan de normen die zijn ontwikkeld door de GCC Standardization Organization (GSO). De Market Access Database heeft hier meer informatie over (onder het kopje 'Standardisation'). Daar staat ook meer informatie over de samenwerking tussen de GSO en de nationale instanties voor standaarden.

Oman is lid van de International Standards Organization (ISO). Standaarden en normen worden in Oman opgesteld door het Directorate General of Specifications and Measurements van het ministerie van Handel en Industrie.

Tot slot: wat mag u niet invoeren?

Bepaalde goederen mogen niet worden ingevoerd in Oman op basis van nationale of GCC-besluiten. Voorbeelden hiervan kunt u vinden in de Market Access Database. Onder het hoofdstuk 'Prohibited goods' vindt u toegelicht welke goederen u niet naar oman mag exporteren.

Meer informatie

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.