Do's-and-don'ts in Oman

In ieder land zijn er gedragsregels waarmee u rekening moet houden tijdens het zakendoen. Hieronder vindt u enkele gedragsregels bij de zakencultuur van Oman.

Taal

  • Met Engels kunt u zich in Oman over het algemeen uitstekend redden.
  • Het is wel goed om wat Arabisch te leren, al was het maar een paar woorden en zinnen.

Zakelijke bijeenkomsten

Plan niet veel afspraken op een dag. Het is vrij normaal dat uw zakenrelatie wat later binnenkomt.

Communicatie

  • Schud bij aankomst de handen en spreek elkaar aan met titel (sjeik, doctor) en naam.
  • Goed oogcontact houden bij het voorstellen is belangrijk.
  • In het begin wordt veel tijd genomen om elkaar beter te leren kennen. Die relaties betalen zich uit op lange termijn.
  • Iemand in verlegenheid brengen, vernederen of ondermijnen tijdens zakelijke meetings kan goede zakelijke relaties in Oman ruïneren.

Hiërarchie

Probeer te onderscheiden wie uw gesprekspartner is. Besluiten worden meestal door hooggeplaatste mensen genomen. Het is belangrijk om te weten of u de juiste gesprekspartner heeft gesproken, dus degene die beslissingen mag nemen.

Zakelijke gebruiken

  • Neem de tijd voor het ontwikkelingen van een goede band. Persoonlijk contact is belangrijk en vertrouwen moet worden opgebouwd.
  • Leg niettemin alles wat afgesproken is vast op papier. Dat voorkomt achteraf mogelijk onduidelijkheid.
  • Omani's laten zich meer sturen door gebeurtenissen dan door de factor tijd. De meeting zelf is belangrijker dan de uitkomst ervan.

Service menu right