Service menu right

Afghanistan

Afghanistan is geen grote economische speler in de wereld. De fragiele politieke situatie brengt bovendien uitdagingen met zich mee. Als u zaken wilt doen in dit land, is een goede voorbereiding daarom essentieel. Deze pagina helpt u op weg bij het zakendoen in Afghanistan.

Onze informatie is met zorg samengesteld, maar houdt nog geen rekening met de volledige impact van de coronacrisis. Wanneer we meer informatie hebben, passen wij de tekst aan. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op.

Heeft u na het lezen van het onderstaande nog vragen over zakendoen in Afghanistan? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Samen met het diplomatieke netwerk van ambassades, consulaten en NBSO's kunnen we u helpen om van uw export naar Afghanistan een succes te maken.

Inwoners en maatschappij van Afghanistan

Als u zaken wilt doen in Afghanistan, is het goed om de politieke situatie van deze presidentiële islamitische republiek te kennen. Het land heeft de afgelopen eeuw weinig stabiliteit gekend. In de jaren '80 was het land het toneel van een koudeoorlogconflict. Toen de Sovjet-Unie in 1979 het land binnenviel steunde de Verenigde Staten (VS) de islamitische strijders tegen de Russen.

De rollen draaiden om toen bleek dat terroristenleider Osama bin Laden zich in het land schuilhield. De VS viel het land in 2001 binnen met steun van enkele NAVO-bondgenoten. Na jarenlange oorlog heeft Afghanistan inmiddels een democratisch gekozen regering. In delen van het land is er echter nog steeds een machtsstrijd met islamitische extremisten.

In Afghanistan wonen zo'n 36,5 miljoen mensen (2019). Van de bevolking bestaat meer dan 40% uit Pathanen, ook wel Afghanen genoemd. Andere etnische groepen zijn onder meer Tadzjieken, Oezbeken en Hazara. De officiële talen zijn Pasjtoe en Dari, een variant op het Perzisch. Bijna alle inwoners zijn moslims. De hoofdstad van Afghanistan is Kaboel.

Afghanistan is een arm land, dat meestal vrij slecht scoort in de Human Development Index van de Verenigde Naties. Meer dan de helft van de inwoners leeft onder de armoedegrens. De bevolking is relatief laagopgeleid en de levensverwachting is laag.

Economie van Afghanistan

Afghanistan heeft op dit moment nog een relatief onderontwikkelde economie, die vooral steunt op landbouw. 85% van de bevolking leeft op het platteland en is van landbouw afhankelijk om te overleven.

De laatste jaren groeide de Afghaanse economie met ongeveer 3% per jaar. De Afghaanse regering zet in op energie als basis voor verdere groei. Door de politieke omstandigheden loopt de ontwikkeling van het elektriciteitsnetwerk achter. Hetzelfde geldt voor de infrastructuur en de waterhuishouding. Sinds het begin van deze eeuw zijn er wel grote stappen gemaakt, en dat biedt perspectief. Nederlandse kennis kan bijdragen aan de ontwikkeling van deze terreinen.

Bijna de helft van de totale export bestaat uit de beroemde Afghaanse tapijten en vloerkleden. Verder bestaat het grootste deel van de export uit gedroogd fruit en geneeskrachtige planten.

Kijk voor meer economische informatie bij:

Handel Nederland - Afghanistan

Voor Nederland staat Afghanistan op nummer 130 wat betreft landen waar we goederen heen exporteren (cijfers 2020). In 2018 bedroeg de export van Nederlandse goederen naar Afghanistan € 33 miljoen. Een exportwaarde die vergelijkbaar is met die van Liberia, Sint-Maarten en Albanië. Bekijk ook de Handels- en Investeringscijfers van Nederland en Afghanistan hieronder voor een overzicht van de import- en exportcijfers.

Wilt u meer weten over het land Afghanistan, zoals het bruto nationaal product, economische groei of andere demografische gegevens? Bekijk dan het factsheet over Afghanistan.

Handelsrelatie EU - Afghanistan

Afghanistan valt onder het 'Everything But Arms'-stelsel van de EU. Dit betekent dat alle producten behalve wapens en munitie onder voorwaarden tarief- en quotumvrij geïmporteerd kunnen worden in de EU. Kijk voor meer informatie op de EU Trade Helpdesk.

Zakelijke kansen in Afghanistan

Op zoek naar kansen in Afghanistan? Neem dan contact op met onze landenadviseurs voor Afghanistan. Zij kunnen u meer vertellen over de sectoren en u helpen met het voldoen aan de wet- en regelgeving.

Zakendoen in Afghanistan

Ease of Doing Business

Bij de Wereldbank vindt u informatie over alle praktische zaken die komen kijken bij het starten van een eigen bedrijf in Afghanistan. In de rubriek 'Ease of Doing Business' van de Wereldbank vindt u informatie over bouwvergunningen, de registratie van onroerend goed en het betalen van belastingen. Afghanistan staat op plaats 173 in de Ease of Doing Business 2020.

Hulp bij financiering

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland helpt u graag uw financiering rond te krijgen. Lees op onze pagina hulp bij financiering om te kijken hoe wij u kunnen helpen.

Kijk ook in de Subsidiewijzer welke subsidies er voor Afghanistan mogelijk zijn.

Sancties Afghanistan

Als u zaken gaat doen in Afghanistan, kunt u te maken krijgen met internationale sancties. Deze gelden bijvoorbeeld voor personen of bedrijven. Hierdoor kan het voorkomen dat u een bepaald product niet mag exporteren. Of dat u niet met een bepaalde persoon of organisatie kunt zakendoen. Wilt u weten welke sancties er op dit moment precies gelden voor Afghanistan? Bekijk dan onze informatie over zakendoen in een land met sancties. Hier leest u precies hoe u de juiste informatie vindt.

Exportregels voor Afghanistan

Documenten en procedures

De volgende bronnen bieden informatie over exportregels:

Tijdelijke invoer

Afghanistan is geen ondertekenaar van de ATA-conventie en u kunt dus geen gebruik maken van een ATA-carnet.

Islamitische voorschriften

Voor een groot deel van de handel is een halalcertificaat vereist. Er zijn wereldwijd (nog) geen bindende uniforme normen en certificeringsvereisten. Lees onze informatie over halalcertificering als u hier meer over wilt weten.

Meer informatie

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.