Service menu right

Tunesië

Tunesië is het kleinste land van Noord-Afrika. De aandacht gaat in deze regio meestal meer uit naar Algerije, Marokko, Libië en Egypte. Toch kan ook Tunesië voor u een interessant land zijn om zaken mee te doen, mits u zich goed voorbereidt en aanpast aan de cultuur. Maar hoe doet u zaken in Tunesië? En waar liggen de kansen voor u?

Let op: er zijn sancties tegen Tunesië.

Heeft u na het lezen nog vragen over het exporteren naar Tunesië? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Samen met het diplomatieke netwerk van ambassades, consulaten en NBSO's kunnen we u helpen om van uw export naar Tunesië een succes te maken.

Inwoners en maatschappij van Tunesië

Waar nu Tunis is, was ooit het centrum van het Carthaagse Rijk. Na de vernietiging van Carthago door de Romeinen heersten zij er tot de 7e eeuw. Toen werd de bevolking (vooral Berbers) door Arabieren bekeerd tot de islam.

Na een periode van Franse koloniale overheersing eind 19e eeuw werd Tunesië in 1956 zelfstandig. Daarna had Tunesië 2 presidenten: Habib Bourguiba en Zine al-Abidine Ben Ali. Dat veranderde met de Arabische Lente van 2011, die in Tunesië begon en zich uitbreidde naar andere Arabische landen. Ben Ali trad af en Tunesië is nu een parlementaire republiek.

Verstedelijkte kust

De Tunesische bevolking bestaat voor twee derde uit Tunesische Arabieren en voor een derde uit Arabische bedoeïenen. De meeste mensen wonen aan de verstedelijkte kust. Een vijfde van de bevolking woont in de hoofdstad Tunis en omgeving. Het zuiden bestaat vooral uit woestijn.

Qua demografie wijkt Tunesië af van de bevolkingsgroei in de rest van Afrika. Het aantal geboorten is een van de laagste van het continent. Toch is nog steeds een kwart van de bevolking jonger dan 15 jaar. Er is veel jeugdwerkloosheid en de armoede is de laatste jaren weer iets toegenomen door hogere levenskosten. Opmerkelijk is ook dat Tunesië een van de weinige landen ter wereld is waar een hoger opleidingsniveau de kansen op een baan verlaagt, in het bijzonder voor vrouwen.

Economie van Tunesië

De economie van Tunesië wordt grotendeels gedragen door diensten en industrie. Een minder groot deel (een tiende van de economie) is landbouw. Tunesië exporteert vooral textiel, kleding, voedingsproducten, aardolieproducten, chemische producten en fosfaat. Het meest geëxporteerde product is geïsoleerde draad en het meest geëxporteerde landbouwproduct olijfolie. Toerisme is van oudsher een belangrijke sector voor de Tunesiërs.

De hoge inflatie van 2018 (7,7%) daalt weer en er zit een stijgende lijn in het bruto binnenlands product. Landbouw en visserij groeien minder hard na een topjaar in 2018, terwijl toerisme en diensten wel toenemen.

Een stimulans voor de economie is dat het Nawara-gasveld nu ook actief wordt. Dat betekent dat Tunesië minder hoeft te importeren en ook kan gaan exporteren.

Handel Nederland - Tunesië

Voor Nederland staat Tunesië op nummer 81 wat betreft landen waar we goederen heen exporteren (cijfers 2018). In 2018 bedroeg de export van Nederlandse goederen naar Tunesië € 220 miljoen. Een exportwaarde die vergelijkbaar is met die van landen als Peru en Ivoorkust. Bekijk ook de Handels- en Investeringscijfers van Nederland en Tunesië hieronder voor een overzicht van de import- en exportcijfers.

Wilt u meer weten over het land Tunesië, zoals het bruto nationaal product, economische groei of andere demografische gegevens? Bekijk dan onze factsheet over Tunesië.

Handelsakkoord EU - Tunesië

De EU en Tunesië hebben sinds 1998 een handelsakkoord. Daarin staan afspraken over afschaffing van invoerrechten voor industriële producten en beperkte verlaging van invoerrechten voor enkele landbouw-, verwerkte landbouw- en visserijproducten. Wilt u weten of uw product in aanmerking komt voor lagere invoerrechten? Raadpleeg dan de Market Access Database.

Zakelijke kansen in Tunesië

Kansen in de landbouw

Met name het verbeteren van de waardeketens in de Tunesische landbouw biedt veel kansen. De waardeketens zijn in Tunesië nog niet zo ontwikkeld als in Nederland en er is vraag naar de kennis om ze te verbeteren. Lees in de rapporten hieronder meer over de mogelijkheden in de waardeketens van zuivel, aardappelen en tomaten. Denk aan deze mogelijkheden:

  • veevoerderproductie
  • opslag in boerderijen
  • verbetering agrologistiek
  • materiaal en knowhow voor zaadproductie
  • verbeteringen in de aardappelverwerkingindustrie
  • landbouwapparaten voor kleine stukken land
  • tuinbouwproductie
  • mechanisatie

Kansen in de retail

Ook in de retail zijn er kansen. Met de opening van Tunisia Mall (37.000 vierkante meter, tachtig winkels) in 2015 kwamen ook internationale merken naar het land. Franse hypermarchés, zoals Carrefour en Géant, hebben er vestigingen geopend.

Vragen? Neem contact op met RVO

Heeft u vragen over zakelijke kansen in Tunesië? Of bent u op zoek naar zakenpartners? Neem dan contact op met onze landenexperts voor Tunesië. Zij kunnen u meer vertellen over de sectoren en u helpen met het voldoen aan de wet- en regelgeving.

Zakendoen in Tunesië

Sancties

Wanneer u zakendoet met Tunesië moet u rekening houden met de sancties tegen Tunesië die op dit moment gelden.

Ease of Doing Business

Bij de Wereldbank vindt u informatie over alle praktische zaken die komen kijken bij het starten van een eigen bedrijf in Tunesië. In de rubriek 'Ease of Doing Business' van de Wereldbank vindt u informatie over bouwvergunningen, de registratie van onroerend goed en het betalen van belastingen. Tunesië staat op plaats 78 in de Ease of Doing Business (2020).

Tunesië is aangesloten bij de Unie van de Arabische Maghreb, waar ook Marokko, Algerije, Libië en Mauritanië bij aangesloten zijn.

Hulp bij financiering nodig?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland helpt u graag uw financiering rond te krijgen. Lees op onze pagina hulp bij financiering om te kijken hoe wij u kunnen helpen.

Kijk ook in de Subsidiewijzer welke subsidies er voor Tunesië mogelijk zijn.

Exportregels voor Tunesië

De Market Access Database (MADB) van de Europese Commissie bevat de belangrijkste exportregels voor Tunesië. Heeft u niet eerder met de MADB gewerkt? Lees dan eerst ons stappenplan voor de MADB.

Documenten en procedures

De volgende bronnen bieden informatie over exportregels:

Tijdelijke invoer

Tunesië is ondertekenaar van de ATA-conventie, dus u kunt bij tijdelijke invoer in de meeste gevallen een ATA-carnet gebruiken.

Halalcertificaat

Bij export van een groot aantal producten naar Tunesië is een halalcertificaat vereist. Het productieproces en alle materialen die tijdens transport en opslag in aanraking komen met deze producten moeten voldoen aan de vereisten van de islamitische wet. Er zijn wereldwijd (nog) geen uniforme normen en certificeringsvereisten voor halalproducten. Het is voor u van belang te onderzoeken welke specifieke producteisen er gelden in Tunesië. Bekijk meer informatie over halalcertificering.

Meer informatie over Tunesië