Service menu right

Nicaragua

Nicaragua man in veld

Wie denkt er bij Nicaragua meteen aan een groot binnenmeer met zoetwaterhaaien? Dat is het Nicaraguameer, niet ver gelegen van de hoofdstad Managua. Heeft het land u als ondernemer ook iets verrassends te bieden? En hoe doet u zaken in Nicaragua? Deze pagina helpt u op weg bij het zakendoen in Nicaragua.

Heeft u na het lezen van het onderstaande nog vragen over het exporteren naar Nicaragua? Neem dan contact op met een van onze experts. Samen met het diplomatieke netwerk van ambassades, consulaten en NBSO's kunnen we u helpen om van uw export naar Nicaragua een succes te maken.

Inwoners en maatschappij van Nicaragua

Nicaragua kent een lange en bewogen geschiedenis. Na eeuwenlange overheersing door Spanje, werd het land in 1838 een onafhankelijke staat. Na die onafhankelijkheid kreeg Nicaragua onder meer te maken met buitenlandse invallen, maatschappelijke onrust en nationalistische dictators.

Tegenwoordig is Nicaragua een presidentiële republiek. In het land wonen zo’n 6,4 miljoen inwoners (2017), waarvan ruim een miljoen in hoofdstad Managua. Bijna 70% van de bevolking bestaat uit een mix van inheems en Europees (mesties). Spaans is de officiële taal en wordt bijna door de hele bevolking gesproken. Belangrijkste godsdiensten zijn het katholicisme (de helft van de bevolking) en het evangelisch christendom (een derde).

Nicaragua is een van de armste landen in Latijns Amerika, maar de laatste decennia gaat het wel wat beter. Het geboortecijfer is gedaald, de toegang tot veilig drinkwater gestegen en er is minder baby- en kindersterfte. De levensstandaard van vooral de agrarische en inheemse bevolking is wel lager dan van andere bevolkingsgroepen.

Economie van Nicaragua

In de loop der jaren is Nicaragua overgegaan van een gemengde economie (mix van private en publieke ondernemingen) naar een meer vrije economie. Toch draait het land vooral op buitenlandse steun en het geld dat door Nicaraguaanse emigranten naar het thuisland wordt gestuurd. Armoede, politieke onrust en natuurrampen hebben namelijk de afgelopen decennia geleid tot grootscheepse emigratie, vooral naar Costa Rica.

De Nicaraguaanse economie kende tot 2018 een constante groei van iets minder dan 5%. Politieke en sociale onrust zorgde ervoor dat de economie in een vrije val terechtkwam. Hogere werkloosheid, minder consumentenvertrouwen en een terugval van de toerisme- en bouwsector, droegen verder bij aan de economische zorgen.

De dienstensector is qua omzet verreweg het grootst (60%). Nicaraguaanse exportproducten zijn onder meer textiel, koffie, rundvlees en goud. Nicaragua heeft veel natuurlijke bronnen (zilver, koper, ijzererts) om te exploiteren. Die worden tot nu toe door gebrek aan financiering nog niet grootscheeps geëxploiteerd. Ook heeft Nicaragua veel potentie als toeristische bestemming.

Handel Nederland - Nicaragua

Voor Nederland staat Nicaragua op nummer 164 wat betreft landen waar we goederen heen exporteren (cijfers 2018). In 2018 bedroeg de export van Nederlandse goederen naar Nicaragua € 23 miljoen. Een exportwaarde die vergelijkbaar is met die van landen als Liechtenstein, Kirgizië, Nepal.

Wilt u meer weten over het land Nicaragua, zoals het bruto nationaal product, economische groei of demografische gegevens? Bekijk dan onze factsheet over Nicaragua.

Handelsakkoord EU-Centraal-Amerika

De EU heeft met landen in Centraal-Amerika (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua en Panama) een handelsakkoord afgesloten met onder andere afspraken over afschaffing van invoerrechten, handel in diensten en overheidsaanbestedingen. Wilt u weten of uw product in aanmerking komt voor lagere invoerrechten? Raadpleeg dan de Market Access Database.

Zakelijke kansen in Nicaragua

Nicaragua biedt Nederlandse ondernemers kansen in onder meer de watersector en de toeristische sector. RVO.nl publiceerde onderstaande rapporten over de kansen in deze sectoren. Ook publiceerde RVO.nl een rapport over de kansen en uitdagingen binnen de havenontwikkeling.

Vragen? Neem contact op met RVO.nl

Heeft u vragen over het zakendoen in Nicaragua? Of bent u op zoek naar zakenpartners in het toerisme, de waterbranche of een andere sector? Neem dan contact op met onze landenexperts voor Nicaragua. Zij kunnen u meer vertellen over de sectoren en u helpen met het voldoen aan de wet- en regelgeving.

Zakendoen in Nicaragua

Houd er rekening mee dat er sancties gelden tegen bepaalde personen in Nicaragua. Lees hier meer over op onze pagina Sancties Nicaragua.

Ease of Doing Business

Bij de Wereldbank vindt u informatie over alle praktische zaken die komen kijken bij het starten van een eigen bedrijf in Nicaragua. In de rubriek 'Ease of Doing Business' van de Wereldbank vindt u informatie over bouwvergunningen, de registratie van onroerend goed en het betalen van belastingen. Nicaragua staat op plaats 142 in de Ease of Doing Business (jaartal 2020).

Pronicaragua

In Nicaragua helpt de overheidsorganisatie Pronicaragua Investment Promotion Agency bedrijven bij het zakendoen. Pronicaragua biedt onder meer informatie over het starten van een bedrijf in Nicaragua. De organisatie geeft ook informatie over wat de Nicaraguanen zelf zien als kansrijke sectoren. Hou er wel rekening mee dat deze informatie is geschreven om zakendoen in Nicaragua te promoten.

Hulp bij financiering nodig?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland helpt u graag uw financiering rond te krijgen. Lees op onze pagina hulp bij financiering om te kijken hoe wij u kunnen helpen.

Kijk ook in de Subsidiewijzer welke subsidies er voor Nicaragua mogelijk zijn.

Exportregels voor Nicaragua

Market Access Database

De Market Access Database (MADB) van de Europese Commissie bevat de belangrijkste exportregels voor Nicaragua. Heeft u niet eerder met de MADB gewerkt? Lees dan eerst ons stappenplan voor de MADB.

Documenten en procedures

De volgende bronnen bieden ook informatie over exportregels:

Tijdelijke invoer

Nicaragua is geen ondertekenaar van de ATA-conventie en u kunt dus geen gebruik maken van een ATA-carnet.

Meer informatie over Nicaragua