Service menu right

Niger

Niger compact header

Terwijl Nigeria een grote handelspartner is van Nederland, blijft de handel met buurland Niger nog bescheiden. Het land is economisch nog onderontwikkeld maar biedt toch ook kansen. Maar hoe doet u zaken in Niger? En waar liggen de kansen voor u? Deze pagina helpt u op weg bij het zakendoen in Niger.

Heeft u na het lezen van het onderstaande nog vragen over het exporteren naar Niger? Neem dan contact op met een van onze experts. Samen met het diplomatieke netwerk van ambassades, consulaten en NBSO's kunnen we u helpen om van uw export naar Niger een succes te maken.

Inwoners en maatschappij van Niger

Als u zaken wilt doen in Niger, is het goed om de politieke situatie van deze semi-presidentiële republiek te kennen. Niger hoorde vanaf het eind van de 19e eeuw bij Frankrijk en werd in 1960 onafhankelijk. Na de onafhankelijkheid volgden diverse militaire coups, waarvan de laatste in 2010. Niger lijkt inmiddels politiek stabiel maar het land heeft wel last van de problemen in omliggende landen. Onrust en terreur in Mali, Nigeria en Libië slaat eenvoudig over op Niger. Bovendien kent het straatarme Niger een grote instroom van vluchtelingen uit de omringende landen.

In Niger wonen zo,n 23,3 miljoen mensen (2020). Het land kent een aantal etnische groepen, waaronder Hausa, Toearegs en Zarma. De officiële taal is Frans, de grootste religie is de islam (99% van de bevolking). Hoofdstad van Niger is Niamey.

Niger heeft het hoogste geboortecijfer ter wereld (bijna 7 kinderen per vrouw). Dat hoge cijfer zorgt samen met droogte, gebrek aan vruchtbaar land en drinkbaar water, armoede, gebrekkige scholing, ontbossing, droogte, erosie en stroperij voor grote sociale problemen. Niger staat in de Human Development Index van de Verenigde Naties meestal rond de laatste plaats.

Economie in Niger

De (bescheiden) economie van Niger drijft voornamelijk op agro en mijnbouw. De landbouw is voor een groot deel zelfvoorzienend, hoewel er ook landbouwproducten en vee wordt geëxporteerd naar de omringende landen. Ook exporteert Niger olie en uranium.

De laatste jaren kende Niger een economische groei rond de 5%. Het land is bezig met het op orde krijgen van de waterhuishouding en het verbeteren van het ondernemersklimaat. Niger is dan ook flink opgeklommen waar het gaat om het gemak van zakendoen.

U vindt in de bijlage verkennende studies met de focus op ondernemerschap, en werkgelegenheid in de landbouwsector in Niger.

Handel Nederland - Niger

Voor Nederland staat Niger op nummer 135 wat betreft landen waar we goederen heen exporteren (cijfers 2018). In 2018 bedroeg de export van Nederlandse goederen naar Niger € 50 miljoen. Een exportwaarde die vergelijkbaar is met die van landen als Bolivia, Madagaskar en Mauritius.

Wilt u meer weten over het land Niger, zoals het bruto nationaal product, economische groei of andere demografische gegevens? Bekijk dan onze factsheet over Niger.

Handelsrelatie EU-Niger

Niger valt onder het ‘Everything But Arms’ stelsel van de EU. Dit betekent dat alle producten behalve wapens en munitie onder voorwaarden tarief- en quotumvrij geïmporteerd kunnen worden in de EU. Kijk voor meer informatie op de EU Trade Helpdesk.

Zakelijke kansen in Niger

Bent u ondernemer in de watersector? Dankzij pionierswerk van het Dutch Risk Reduction Team (DRR-team) komen er mogelijk kansen in deze sector in Niger. Bekijk meer informatie hierover op de website van het DRR-team.

Vragen? Neem contact op met RVO.nl

Heeft u vragen over zakelijke kansen in Niger? Of bent u op zoek naar zakenpartners? Neem dan contact op met onze landenexperts voor Niger. Zij kunnen u meer vertellen over de sectoren en u helpen met het voldoen aan de wet- en regelgeving.

Zakendoen in Niger

Ease of Doing Business

Bij de Wereldbank vindt u informatie over alle praktische zaken die komen kijken bij het starten van een eigen bedrijf in Niger. In de rubriek 'Ease of Doing Business' van de Wereldbank vindt u informatie over bouwvergunningen, de registratie van onroerend goed en het betalen van belastingen. Niger staat op plaats 132 in de Ease of Doing Business (2020).

Niger is aangesloten bij de West Afrikaanse Monetaire Unie (UEMOA). Ook hierbij aangesloten zijn Benin, Burkina Faso, Ivoorkust, Guinee-Bissau, Mali, Senegal en Togo.

Op de website eRegulations Niger van de Nigerese overheid en de Nigerese Kamer van Koophandel vindt u informatie over zakendoen in Niger.

Hulp bij financiering nodig?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland helpt u graag uw financiering rond te krijgen. Lees op onze pagina hulp bij financiering om te kijken hoe wij u kunnen helpen.

Kijk ook in de Subsidiewijzer welke subsidies er voor Niger mogelijk zijn.

Exportregels voor Niger

Documenten en procedures

De volgende bronnen bieden informatie over exportregels:

Tijdelijke invoer

Niger is geen ondertekenaar van de ATA-conventie en u kunt dus geen gebruik maken van een ATA-carnet.

Meer informatie over Niger