Service menu right

Sint Maarten

Sint Maarten staat vooral bekend als zonnige vakantiebestemming, maar dit Caribische eiland biedt ook zakelijke kansen voor Nederlandse ondernemers.

Heeft u na het lezen van het onderstaande nog vragen over het exporteren naar Sint Maarten of wilt u dat iemand meedenkt over uw internationale ondernemingsplannen? Neem dan contact op met een van onze experts. Samen met de Nederlandse vertegenwoordiging in Philipsburg het kunnen we u helpen om van uw export van diensten en/of producten een succes te maken.

Inwoners Sint Maarten

Sint Maarten bestaat uit een Nederlands en Frans deel. Het Nederlandse deel van Sint Maarten is een autonoom land binnen het Koningkrijk der Nederlanden. Het heeft een oppervlakte van 34 km² en 41.486 inwoners (2016). De hoofdstad is Philipsburg, de officiële munteenheid is de Nederlands- Antilliaanse gulden (SX1), maar er wordt ook veel betaal met de US-dollar.

Het grootste gedeelte van de inwoners is te vinden rond de hoofdstad en de kust. De voertaal op het hele eiland is Engels. Ook wordt Frans, Nederlands, Spaans, Papiamento en Frans Patois gesproken.

Meer feiten en cijfers vindt u op het factsheet Sint Maarten. Meer feiten en cijfers over het Franse gedeelte vindt u op het factsheet Saint-Martin.

Economie van Sint Maarten

De economie van Sint Maarten draait vooral op (Amerikaans) toerisme (85%). Naast het toerisme is de financiële sector belangrijk, omdat deze de toerismesector ondersteunt. Er is nauwelijks landbouw of visserij op Sint Maarten. De meeste goederen moeten worden geïmporteerd. Ook energie komt van buiten Sint Maarten. Tot 2017 maakte St. Maarten een positieve economische ontwikkeling door met gemiddeld 1% groei per jaar. Orkaan Irma gaf de economie van Sint Maarten echter een flinke klap; in 2017 kromp de economie met 4,8%. De verwachting is dat in 2025 de economie weer op het niveau zal zijn van voor de orkaan.

Handel Nederland – Sint Maarten

In 2018 bedroeg de export van Nederlandse goederen naar Sint Maarten € 64 miljoen. Nederland importeerde dat jaar voor € 1 miljoen aan producten uit Sint Maarten (bron: CBS).

Wederopbouw van Sint Maarten

Op 6 september 2017 raasde orkaan Irma over het eiland. Zij veroorzaakte enorme schade aan wegen, communicatiemiddelen, elektriciteit en huizen. De Verenigde Naties schat dat 90% van de gebouwen tijdens de orkaan beschadigd of vernietigd is.

Ondersteuning van herstel

Om het herstel van Sint Maarten te ondersteunen stelde Nederland € 550 miljoen beschikbaar. Daarvan is € 470 miljoen beschikbaar via het Sint Maarten Recovery, Reconstruction and Resilience Trust Fund (SXM TF). De Wereldbank beheert dit fonds. Het trustfund biedt vooral ondersteuning aan: bereikbaarheid (essentiële infrastructuur), afval en 'good governance'.

In Sint Maarten is het National Recovery and Program Bureau (NRPB) opgezet. De NRPB is verantwoordelijk voor de voorbereiding, coördinatie en uitvoering van projecten die worden gefinancierd uit het trustfonds. Aanbestedingen voor zowel producten als diensten worden door het NRBP gecoördineerd. Meer informatie over aanbestedingen is te vinden op de website van het NRBP. Ook op de website van de Wereldbank is veel (achtergrond)informatie te vinden over de lopende projecten en activiteiten.

Zakelijke kansen in Sint Maarten

Omdat de economie van Sint Maarten vooral op toerisme draait, liggen hier ook de meeste kansen voor ondernemers. Ook zijn er kansen in de toerisme gerelateerde sectoren:

  • luchtvaart
  • onderwijs
  • agro- en food

Kansen in de luchtvaartsector

Het Princess Juliana International Airport is het belangrijkste vliegveld van Sint Maarten. Jaarlijks komen er 1,8 miljoen passagiers door de poorten. Het vliegveld functioneert als belangrijke hub voor reizigers van en naar Anguilla, Sint Barts, Saba en Sint Eustatius. Hier liggen kansen voor Nederlandse ondernemers. Niet alleen moet het vliegveld groeien om de hoeveelheid reizigers bij te kunnen benen, ook de omgeving rond het vliegveld waarin economische activiteiten plaatsvinden moet groeien.

Meer informatie over investeren in de luchtvaartsector vindt u op de overheidswebsite van Sint Maarten.

Kansen in de onderwijssector

Om de kwaliteit van het toerisme hoog te houden is het belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in educatie op het gebied van toerisme, marketing, infrastructuur en gastronomie.

Meer informatie over investeren in de onderwijssector vindt u op de overheidswebsite van Sint Maarten

Kansen in de agro- en foodsector

Op Sint Maarten is er nog nauwelijks sprake van landbouw of visserij. Maar met de komst van verschillende technologieën zijn er nu kansen op het gebied van Aquaponics en agroponics (duurzaame ecosystemen voor voedselproductie, waarbij planten en vissen samen worden gekweekt).

Zakendoen in Sint Maarten

Op de website van de overheid van Sint Maarten vindt u informatie over investeren, het vestigen van een bedrijf en over kansrijke sectoren.

Documenten, procedures en exportregels

Sint Maarten is een aantrekkelijke bestemming omdat het een vrijhaven is. Dit betekent dat de goederen die door de haven gaan uitgezonderd zijn van belastingen. Alleen petroleumproducten (ULG en Diesel) zijn belast. Daarnaast is het aantrekkelijk om samenwerking te zoeken met een lokale partij. Wanneer u samenwerkt met een lokale partij is het vaak makkelijker om een werkvergunning te ontvangen.

Meer informatie over export en over exportregels vindt u bij:

Hulp bij financiering nodig?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland helpt u graag uw financiering rond te krijgen. Lees onze pagina hulp bij financiering om te kijken hoe wij u kunnen helpen. Kijk ook in de subsidiewijzer welke subsidies er voor Sint Maarten mogelijk zijn.

Bent u burger van Sint Maarten?

Woont en onderneemt u in Sint Maarten? Kijk dan op de pagina Zakelijke steun Caribische delen voor beschikbare subsidies en regelingen.

Meer informatie over Sint Maarten