Handel Nederland - Roemenië

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Roemenië en over de Roemeense economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

Infographic handel Roemenië - Nederland

Handelscijfers Nederland - Roemenië

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Roemenië in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Overzicht handelscijfers Roemenië, januari 2017

In het overzichtsrapport 'Handels- en investeringscijfers Roemenië-Nederland' (pdf) vindt u informatie over onder meer Roemeense im- en export, economische ontwikkelingen en Roemeense handelspartners. Met speciale aandacht voor de handel tussen Nederland en Roemenië.

Roemeense economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Service menu right