Service menu right

Producteisen in Roemenië

Wilt u zorgen dat uw product aan de juiste Roemeense eisen voldoet? Kijk dan naar de producteisen van de EU. Deze zijn vergaand gestroomlijnd en gelden ook in Roemenië. Maar er zijn ook specifiek Roemeense eisen. Deze pagina helpt u op weg.

Onze informatie is met zorg samengesteld, maar houdt nog geen rekening met de volledige impact van de coronacrisis. Wanneer we meer informatie hebben, passen wij de tekst aan. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op.

Voldoen uw producten aan alle producteisen in de EU, dan mogen zij vrij worden verhandeld in alle EU-lidstaten, waaronder Roemenië. Dit geldt ook als EU-wetgeving ontbreekt maar uw product wel voldoet aan de wettelijke producteisen in Nederland. Houd wel rekening met de eisen die lidstaten mogen stellen. Bijvoorbeeld aan de taal op etiketten en gebruiksaanwijzingen.

Producteisen in de EU

Ondernemers binnen de EU krijgen te maken met 2 soorten producteisen: algemene en specifieke.

De algemene producteisen gaan over de veiligheid van het product voor de consument. De specifieke producteisen gaan vaak over registratie, samenstelling, etikettering en verpakking van bepaalde productgroepen. Denk aan textiel, cosmetica of geneesmiddelen.

Lees meer hierover bij onze informatie over EU-wetgeving:

CE-markering

Met een CE-markering geeft een fabrikant (onder eigen verantwoordelijkheid) aan dat een product voldoet aan wettelijke eisen van de EU. Producten met een CE-markering mogen worden verhandeld in de Europese Economische Ruimte (EER).

Lees meer op deze pagina over CE-markering. Wilt u meer algemene informatie over CE-markering? Dan kunt u terecht op Rijksoverheid.nl.

Normen in de EU

Normen zijn vrijwillige technische specificaties voor producten, diensten en processen. Anders gezegd: producten zijn veilig voor de handel als ze voldoen aan specifieke Europese of (nationale) normen.

Het gebruik van Europese normen is meestal niet verplicht. Het is wel aan te raden om ze aan te houden. Daarmee laat u zien dat uw product of dienst aan bepaalde eisen voldoet. Bijvoorbeeld aan eisen voor kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid.

De EU heeft 3 instanties die normen vaststellen:

  • Europees Comité voor Normalisatie (CEN)
  • Europees Comité voor Elektrotechnische Normalisatie (Cenelec)
  • Europees Instituut voor Telecommunicatienormen (ETSI)

Via deze websites kunt u standaarden doorzoeken. Zo vindt u de normen voor uw product die u kunt navolgen.

Wilt u meer weten over normen in het algemeen? Kijk dan op de website van het Nederlands normalisatie-instituut NEN. Of lees het stukje 'Normen in Europa' op de website van de Europese Unie.

Speciale producteisen in Roemenië

Etiketten moeten in het Roemeens

Informatie op etiketten moet in het Roemeens afgedrukt zijn. Meestal zorgt uw Roemeense importeur hiervoor. Het is wel aan te raden vooraf afspraken te maken hierover. U mag ook andere talen op het etiket gebruiken als aanvulling.

Speciale eisen voor flesvoeding

Per 11 mei 2020 stelt Roemenië ook speciale producteisen aan flesvoeding. U vindt deze in de Wet tot regeling van het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk (doc) op de website van de Europese Commissie. In dit document leest u onder andere wat u op het etiket moet vermelden.

Controleren op aanvullende eisen

Wilt u er zeker van zijn of er in Roemenië aanvullende eisen gelden voor uw product? Vraag dan na bij uw importeur of bij de Roemeense standaardisatie Organismul Naţional de Standardizare din România (ASRO) of er nationale aanvullingen zijn voor labels en gebruiksaanwijzingen.

U kunt ook kijken in de TRIS-databank. Hierin staat informatie over voorstellen van Roemenië voor producteisen die anders zijn dan wat de EU-wetgeving voorschrijft.

Consumentenbescherming in de EU

Europa heeft ruim 500 miljoen consumenten. De interne markt van de EU is een van de grootste consumentenmarkten van de wereld. De EU wil al deze consumenten bescherming en ondersteuning bieden.

U kunt terecht bij deze 2 bronnen voor meer informatie over de consumentenrechten binnen de EU:

U vindt op de website van European Consumer Centre for Services meer informatie over consumentenorganisaties in Roemenië.

Nederlandse instanties voor EU-certificaten

In Nederland geeft een aantal organisaties export- en keuringscertificaten af. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste instanties. Informeer altijd bij de instantie of en welke certificaten u nodig heeft.

Instanties voor export- en keuringscertificaten
InstantiesOnderwerpenCertificaat of keurmerk
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWALevensmiddelen, non-foodproducten, dieren en dierlijke producten en plantenExportverklaringen en certificaten van vrije verkoop ('free sale-certificaten')
Het Centrale Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden
in de Zuivel (COKZ)
ZuivelproductenExportcertificaten voor Nederlandse zuivelproducten
FarmatecFarmaceutische productenExportcertificaat voor farmaceutische producten of een in- of uitvoerontheffing opiaten
De Bloembollenkeuringsdienst (BKD)BloembollenKwaliteits- en quarantaine-aantastingen en keuring van
de import- en export
De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK)Zaaizaad en pootgoedCertificering pootaardappelen, consumptieaardappelen en landbouwzaaizaden
RVO.nl en NVWAMestDocumenten voor verwerkte mest exporteren en onverwerkte mest exporteren

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.