Handel Nederland - Rusland | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Handel Nederland - Rusland

13-07-2020

Rusland is een grote handelspartner voor Nederland. We exporteren € 6,5 miljard richting dit grote land. Maar wat kopen de Russen van onze ondernemers? En welke producten importeren wij? De antwoorden vindt u op deze pagina.

Wilt u weten of de Russische markt voor u interessant is? Of loopt u rond met exportplannen voor Rusland? Neem dan eens contact op met onze adviseurs. Zij kunnen u helpen bij het vinden van kansen of zakenpartners. Ook over andere exportzaken adviseren zij u graag.

Tenzij anders aangegeven, komen de cijfers op deze pagina van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Handel Nederland - Rusland

Totale in- en uitvoer tussen Rusland en Nederland

Soort informatieBedragJaarVerschil met vorig jaar
Totale invoer€ 6,5 miljard2019+ 19,6%
Totale uitvoer€ 15,2 miljard2019- 12%
Handelsbalans (positief/negatief)€ 8,7 miljard (-)2019+ 26,4%


Kijk voor de meest recente cijfers over de handel tussen Nederland en Rusland in de databank Statline van het CBS. Wilt u de cijfers van eerdere jaren bekijken? Klik dan op de tab 'Perioden'. Hier kunt u verschillende jaartallen selecteren.

Wilt u liever een grafisch overzicht van de handel met Rusland? Bekijk dan de grafiek van het CBS.

Effect coronacrisis op handel met Rusland

Bent u benieuwd naar de invloed van de coronacrisis op de handel tussen Nederland en Rusland? Vergelijk dan de import- en exportcijfers over 2020 met die van 2019 in Statline van het CBS. Selecteer de perioden die u wilt zien. Zo krijgt u een idee van de impact van corona op de handel.

Hieronder vindt u ook verschillende economische verwachtingen. De ontwikkelingen gaan echter snel. Houd daarom de websites van deze organisaties in de gaten voor actuele rapportages.

Verwachtingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF)

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) geeft u een indruk van de economische gevolgen van de coronacrisis voor de wereldhandel. Volgens haar rapport World Economic Outlook, kromp de Russische economie in 2020 met 3,1%. Dit is minder dan het IMF in de loop van 2020 verwachtte. Toen ging zij nog uit van een krimp van 5 - 7%. In 2021 en 2022 groeit de economie van Rusland waarschijnlijk weer met 3,8%.

Economische voorspellingen van de Europese Commissie

De Europese Commissie (EC) biedt op haar website ook economische voorspellingen. Volgens het rapport 'Autumn 2020 Economic Forecast', kromp de Russische economie waarschijnlijk met 4,25% in 2020. Dit betekent dat de coronapandemie de Russische economie harder raakt dan de vorige economische crisis in 2015. Toen veroorzaakten onder meer een olieprijscrisis en sancties, een krimp van 2,3%.

Voor 2021 en 2022 verwacht de EC een voorzichtig herstel voor Rusland. Het reële bbp groeit elk jaar waarschijnlijk met 2%. Inkomensverliezen en onzekerheid onder consumenten zullen nog wel een negatieve invloed hebben op de binnenlandse consumptie. Ook investeringen trekken vanaf 2021 waarschijnlijk nog niet hard aan.

Bekijk alle voorspellingen in het hoofdstuk over Rusland (pdf).

Meer weten?

Actuele cijfers over de Russische economie vindt u via Rosstat, het Russische nationale statistiekenbureau.

Belangrijkste exportproducten naar Rusland

Top 5 exportproducten naar Rusland

ProductgroepBedragJaarVerschil met vorig jaar
Medicinale en farmaceutische producten€ 1,1 miljard2019+ 88,1%
Elektrische apparaten€ 538 miljoen2019+ 13,7%
Kantoor- en automatische gegevensverwerkende machines€ 500 miljoen2019- 1,2%
Andere ruwe dierlijke en plantaardige producten€ 396 miljoen2019+ 23,4%
Voertuigen voor wegvervoer€ 388 miljoen2019+ 17,9%


De bovenstaande gegevens zijn afkomstig van het CBS. Wilt u de hele lijst van exportproducten naar Rusland bekijken? Kijk dan in de Statline-databank van het CBS onder uitvoer van Nederland naar Rusland.

Trends in export naar Rusland

Medicinale en farmaceutische producten zijn nog steeds de belangrijkste productgroep voor de Nederlandse export naar Rusland. Hieronder vallen bijvoorbeeld medicijnen, inclusief medicijnen voor dieren. De export ervan stijgt al sinds 2015 elk jaar. Met een toename van maar liefst 88% in 2019 lijkt hier nog geen einde aan te komen.

De top 5 exportproducten is de laatste 2 jaar weinig veranderd. Wat opvalt is dat de export van kantoor- en automatische gegevensverwerkende machines de enige productgroep is waarvan de export is gedaald. Dit komt vooral omdat er in 2019 een stuk minder automatische gegevensverwerkende machines (- € 21 miljoen) en onderdelen (- € 19 miljoen) werden geëxporteerd.

Impact coronacrisis op export naar Rusland

De cijfers in de tabellen op deze pagina zijn van 2019. Op dit moment is de coronacrisis nog te recent om duidelijke, concrete cijfers over de gevolgen voor uw sector te krijgen. Wat de langetermijneffecten van de coronacrisis zijn op de export naar Rusland, is nog onduidelijk. Toch kunnen sommige bedrijfstakken hier al wel wat van merken. Zo daalde de exportwaarde van de sierteelt naar Rusland in maart 2020 met -23% vergeleken met maart 2019.

Voorlopige exportcijfers: beeld handel 1e kwartaal 2020

Het CBS publiceert ook voorlopige exportcijfers naar Rusland over 2020. Op dit moment geven die een beeld van het 1e kwartaal. Halverwege maart begon de 'intelligente lockdown' in Nederland. De lockdown in Rusland begon eind maart. Als de voorlopige exportcijfers van de maanden ná maart bekend worden, geeft dat mogelijk een beter beeld van de economische gevolgen van de coronacrisis voor de export naar Rusland.

Bekijk de voorlopige cijfers over de export naar Rusland op de website van het CBS. U kunt onder 'Perioden' de maanden in 2019 aanvinken om de verschillen met 2020 te bekijken.

Let op: de gegevens in dit overzicht zijn een inschatting op basis van de op dat moment beschikbare gegevens. Deze cijfers kunnen op een later moment herzien worden.

Belangrijkste importproducten uit Rusland

Top 5 importproducten uit Rusland

ProductgroepBedragJaarVerschil met vorig jaar
Ruwe aardolie en aardolieproducten€ 11 miljard2019onbekend
Non-ferrometalen€ 642 miljoen2019- 41,4%
Organische chemische producten€ 199 miljoen2019+ 2,6%
IJzer en staal€ 133 miljoen2019- 23,1%
Anorganische chemische producten€ 96 miljoen2019+ 35,2%


De bovenstaande gegevens zijn afkomstig van het CBS. Wilt u de hele lijst van importproducten uit Rusland bekijken? Kijk dan in de Statline-databank van het CBS onder invoer van Nederland uit Rusland.

Trends in import uit Rusland

Ruwe aardolie en aardolieproducten staan met stip op nummer 1 als het gaat om importproducten uit Rusland. Non-ferrometalen is ook al jaren een grote productgroep, hoewel hierin na 3 jaar groei opeens een krimp van ruim 40% is te zien in 2019. Dit komt vooral omdat er veel minder aluminium geïmporteerd werd.

Anorganische chemische producten zijn de top 5 binnengekomen. Dit komt omdat er over steenkool, cokes en briketten (nog) geen cijfers beschikbaar zijn. Deze groep was in 2018 goed voor een invoerwaarde van € 665 miljoen. Maar er is ook voor € 25 miljoen meer aan anorganische chemische producten geïmporteerd. Vooral de import van radioactief en aanverwant materiaal steeg binnen deze groep.

Impact coronacrisis op import uit Rusland

De cijfers in de tabellen op deze pagina zijn van 2019. Op dit moment is de coronacrisis nog te recent om duidelijke, concrete cijfers over de gevolgen voor uw sector te krijgen. Zodra wij meer cijfers hebben die een ontwikkeling duiden, updaten wij onze informatie.

Voorlopige importcijfers: inzicht corona-effect in handel

Het CBS publiceert ook voorlopige cijfers over de import uit Rusland over het lopende jaar. U kunt onder 'Perioden' de maanden in 2019 aanvinken om de verschillen met 2020 te bekijken.

Let op: dit zijn voorlopige cijfers en die kunnen op een later moment herzien worden. De gegevens in dit overzicht zijn een inschatting op basis van de op dat moment beschikbare gegevens.

Handelscijfers via TradeMap

Een andere nuttige bron voor handelscijfers is TradeMap. Het International Trade Centre (ITC) van de Verenigde Naties beheert deze website. Het voordeel van TradeMap is dat u hier ook niet-Nederlandse handelsstromen kunt bekijken. Zo kunt u de Nederlandse cijfers vergelijken met die van andere landen. Let op: anders dan het CBS, maakt Trademap gebruik van het HS-systeem bij het indelen van de goederenstromen. Houdt hier rekening mee als u gegevens vergelijkt.

TradeMap biedt het complete overzicht van de exportcijfers naar Rusland. Bovenaan bij 'partner' kunt u het exporterende land selecteren.

Handels- en investeringscijfers Nederland – Rusland

Bekijk onderstaand rapport voor een overzicht van de import en export, en met cijfers over de directe buitenlandse investeringen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Russische economie? De onderstaande bronnen helpen u verder op weg:

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.