MVO in Rusland | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

MVO in Rusland

02-09-2020

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) houdt in dat u als ondernemer een positieve bijdrage levert aan de omgeving. Wilt u (financiële) overheidssteun voor ondernemen in het buitenland? Dan is MVO een voorwaarde. Op deze pagina leest u wat er in Rusland speelt op MVO-gebied.

Hieronder vindt u meer informatie over verschillende MVO-thema's in Rusland. Zo ontdekt u waar u op moet letten en waar u het verschilt kunt maken. Wilt u weten aan welke MVO-voorwaarden u moet voldoen? Lees dan de Informatie over MVO in het buitenland.

Huidige MVO-situatie in Rusland

MVO staat steeds meer op de kaart in Rusland, zowel bij de overheid als bedrijven. Zo is er bij de overheid groeiende aandacht voor het verduurzamen van de economie en productieketens. Ook heeft Rusland als lid van de Verenigde Naties de Duurzame Ontwikkelingsdoelen omarmd.

Onder bedrijven is vooral de houding van het bedrijfsleven tegenover MVO veranderd. Vroeger vertaalden Russische bedrijven MVO vaak naar 'extra' liefdadigheidsactiviteiten buiten de normale bedrijfsbezigheden om. De Russische bevolking maakt zich echter steeds meer zorgen over het milieu en mensenrechten. Ook wereldwijd neemt de aandacht voor duurzaamheid toe. Door al deze aandacht passen Russische bedrijven steeds vaker MVO toe binnen het eigen bedrijf.

Grote bedrijven nemen hierbij de leiding in Rusland. Zo rapporteren zij over hun inzet volgens internationale normen en huren zij externe accountants in om zich laten certificeren. Bij kleinere bedrijven buiten de grote steden leeft MVO minder.

Ontdek de risico's

Volgens de IMVO-risicochecker zijn er MVO-risico's in Rusland op het gebied van:

  • Arbeidsrechten
  • Milieu en omgeving
  • Mensenrechten en ethiek
  • Eerlijk zakendoen

Benieuwd naar de concrete situatie? Als u op de kaart van de MVO-risicochecker Rusland selecteert, vindt u per onderwerp meer informatie en bronnen. U kunt via bovenstaande website ook een uitgebreid rapport downloaden.

Wet- en regelgeving

Rusland heeft een vrij moderne wetgeving. De uitvoering en handhaving ervan is echter nog een aandachtspunt. Zo scoort het land volgens het World Justice Project erg matig op punten als ongepaste overheidsinvloed op het strafrecht en corruptie in de wetgevende macht.

Het is voor u als ondernemer erg belangrijk om de wetgeving en juridische procedures in Rusland precies te volgen. Het is daarom verstandig om een betrouwbare plaatselijke adviseur in de arm te nemen die de Russische wet- en regelgeving goed kent. Zo zorgt u ervoor dat u niet alleen de Nederlandse MVO-standaarden volgt, maar ook de Russische wetgeving op de juiste manier naleeft. Zo komt uw bedrijf niet in een kwetsbare positie.

Milieu en omgeving

Milieubewustzijn leeft steeds meer in Rusland. Dit geldt voor de overheid, het bedrijfsleven en de bevolking. In het bedrijfsleven is klimaatneutraal produceren bijvoorbeeld een thema. Dit komt onder andere doordat buitenlandse investeerders dit eisen. Dergelijke milieubewuste investeringen kunnen met relatief weinig kosten veel milieuwinst opleveren in Rusland.

De Russische overheid heeft het Nationaal Ecologieproject gelanceerd. Dat project stippelt een roadmap uit tot 2024 om het milieu te verbeteren. Dit project richt zich op verschillende gebieden, zoals drinkwater, biologische diversiteit en bosbeheer. Verder heeft Rusland specifieke milieuwetten. Ook bij deze wetten is handhaving een aandachtspunt.

Meer weten over de milieusituatie in Rusland? Selecteer het land op de kaart van de MVO-risicochecker om meer te lezen over dit thema.

Lucht- en watervervuiling

In het Nationaal Ecologieproject van Rusland is ook aandacht voor vervuiling van lucht en (drink)water. Oorzaken zijn onder meer de verouderde industrie uit het Sovjettijdperk, afvalverbranding en het lozen van afvalwater in oppervlaktewater zonder (goede) behandeling. Dit zorgt bijvoorbeeld voor verminderde vruchtbaarheid van landbouwgrond. Ook worden volgens media ruim 16 miljoen Russen zo blootgesteld aan luchtvervuiling.

Afval

Afvalbeheer is een ander probleem dat naar voren komt in het Nationaal Ecologieproject. Rusland laat tot nu toe vooral vuil storten in plaats van het te recyclen of verbranden. Daarbij voldoet de afvalverwerking en -opslag niet aan moderne ecologische veiligheidsvoorwaarden. De Russische bevolking is ontevreden over de stankoverlast. Daarom is het doel van de overheid om in 2024 een goed systeem te hebben voor inzameling, verwerking en recycling van afval.

U leest meer over deze situatie in ons rapport Waste management in Russia:

Corruptie

De Russische overheid probeert sinds 2015 gericht corruptie aan te pakken. Dit beleid lijkt zijn vruchten af te werpen, vooral bij het bestrijden van kleinschalige corruptie.

Toch scoort Rusland nog steeds erg matig op de Corruption Perception Index van de ngo Transparency International. Zo is handhaving van anticorruptiewetten een aandachtspunt. Een belangrijke reden hiervoor is dat het rechtsstelsel zelf corruptie kent en niet onafhankelijk genoeg is. Hierdoor lopen bedrijven nog steeds het risico om slachtoffer te worden van corruptie.

Uit onderzoek van de Russische Kamer van Koophandel onder ondernemers (juli 2018) blijkt dat corruptie het meeste voorkomt bij het aanvragen van vergunningen, bedrijfsinspecties en overheidsaanbestedingen van gemeentes. Bereid u goed voor en bekijk onze tips om corruptie te vermijden.

Meer weten over corruptie in Rusland? Selecteer het land op de kaart van de MVO-risicochecker om meer te lezen over dit thema.

Arbeidsomstandigheden

De arbeidsomstandigheden in Rusland zijn over het algemeen redelijk. Rusland heeft verschillende ILO-standaarden goedgekeurd, waaronder het verbod op dwang- en kinderarbeid en discriminatie op de werkvloer. De Russische overheid en vakbonden letten op arbeidswetgeving voor veiligheid en gezondheid op het werk.

Toch zijn er ook verbeterpunten. In de praktijk is de rechtszekerheid van de werknemer soms nog minimaal. Zo adviseren experts de Russische arbeidsinspectie te versterken om naleving van wetten te verbeteren. De MVO-risicochecker geeft verder 15 risico’s aan op het gebied van arbeidsrechten. Migranten zijn bijvoorbeeld een kwetsbare arbeidsgroep. Ook moeten bedrijven extra opletten in sectoren als textiel, houtkap, bouw en landbouw. Selecteer Rusland op de kaart van de MVO-risicochecker om meer te lezen over deze thema's.

Zoekt u algemene informatie over MVO?

  • De OESO-richtlijnen maken duidelijk wat de Nederlandse overheid op MVO-gebied verwacht van alle bedrijven die ondernemen in het buitenland.
  • De International Labour Standards bieden houvast om de arbeidsomstandigheden in de informele sector te vergelijken met andere landen.
  • MVO Nederland biedt uitgebreide informatie en wijst ondernemers de weg bij maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.