Ondersteunende regelingen

Meer artikelen

Wij willen u attenderen op de volgende regelingen:

 • Borgstellingskrediet Midden- en kleinbedrijf - BMKB
  Bij de BMKB staat de overheid borg tot € 1,5 miljoen voor bedrijfsfinanciering. U kunt van de BMKB gebruikmaken als u een lening wilt afsluiten, maar u de bank te weinig zekerheid kunt bieden ('onderpand', zoals gebouwen of machines).
 • Besluit bijstandverlening zelfstandigen - Bbz
  Heeft u al langere tijd een eigen bedrijf en heeft u tijdelijk financiële problemen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een periodieke uitkering of voor bedrijfskapitaal. Dit kan vanuit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).
 • Garantie Ondernemingsfinanciering – GO
  De GO-regeling is voor ondernemers die krediet nodig hebben. De regeling is voor (middel)grote ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland. De GO is een antwoord van de overheid op de moeilijkheden die ondernemingen sinds enkele jaren ondervinden bij het aantrekken van bankleningen en het verkrijgen van bankgaranties.
 • Innovatiekrediet
  Innovatiekrediet wordt rechtstreeks aan ondernemingen verstrekt. Hiermee worden unieke ontwikkelingsprojecten met uitstekende vooruitzichten (producten, processen en diensten) gestimuleerd waaraan substantiële technische en daaruit voortvloeiende financiële risico’s zijn verbonden. Ondernemingen kunnen voor de financiering van deze projecten niet of onvoldoende terecht op de kapitaalmarkt.

Service menu right