Informatie over sancties Rusland | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Informatie over sancties Rusland

04-11-2020

De Europese Unie heeft verschillende sancties ingesteld tegen Rusland. Deze hebben gevolgen voor ondernemers die zakendoen met dit land. Lees verder voor een actueel overzicht van de sancties en waar u meer informatie vindt.

Internationale sancties worden opgelegd aan een land, organisatie of persoon. Dat kan door internationale organisaties die een grote groep landen vertegenwoordigen, zoals de Verenigde Naties (VN) of de Europese Unie (EU). Nederland voert deze sancties vervolgens uit op basis van de Sanctiewet 1977.

Welke sancties zijn er?

De EU heeft economische sancties ingesteld tegen Rusland. Deze hebben gevolgen voor verschillende partijen en sectoren. Via de website EU Sanctions Map vindt u een overzicht van de EU-sancties tegen Rusland.

Samengevat moet u rekening houden met de volgende punten:

  • Er gelden financiële beperkingen tegen een aantal Russische staatsbanken en grote Russische staatsbedrijven in de olie- en defensiesectoren. Zo mag u aan hen bijvoorbeeld geen geld uitlenen.
  • Er is een exportverbod voor bepaalde apparatuur, technologie en dienstverlening voor diepwaterolie-exploratie en –productie, Arctische olie-exploratie en –productie en schalieolieprojecten in Rusland.
  • Er is een exportverbod voor wapens en gerelateerde producten. Ook technische en financiële ondersteuning en diensten die met deze producten te maken hebben, zijn verboden. Er gelden uitzonderingen voor bestaande contracten van vóór de invoering van de sancties.
  • Er is een importverbod voor wapens en gerelateerde producten uit Rusland.
  • Er is een exportverbod voor producten en technologieën voor tweeërlei gebruik naar Rusland, als de goederen geëxporteerd worden naar militaire eindgebruikers of bestemd zijn voor militair eindgebruik. Tweeërlei gebruik of 'dual use' betekent dat de goederen meestal een normale (civiele) toepassing hebben, maar dat ze ook militair gebruikt kunnen worden.
  • Er geldt een visumverbod voor personen die op de EU-sanctielijst staan.
  • Met personen, bedrijven en organisaties die op de EU-sanctielijst staan mag u geen zakendoen. Hun tegoeden in de Europese Unie zijn bevroren.

Lees hoe u opzoekt om welke bedrijven, personen en organisaties het gaat.

Officiële sanctieteksten

Op zoek naar de volledige, officiële teksten? Deze vindt u in de verordeningen van de EU. Omdat u in deze verordeningen niet ziet wat er in de loop der tijd verandert, hebben zij vaak ook een geconsolideerde versie. In deze versie vindt u een overzicht van alle aanpassingen sinds het originele document is opgesteld. Bijvoorbeeld als er personen zijn toegevoegd waarvoor de sancties gelden.

EU-verordeningen over sancties tegen Rusland:

Meer informatie over de sancties die de EU instelde in verband met de situatie in Oekraïne vindt u op de pagina Sancties Oekraïne.

Welke bedrijven en personen vallen onder de sancties?

De EU heeft beperkingen opgelegd aan bepaalde personen, bedrijven en organisaties. Om wie het gaat, vindt u op de geconsolideerde lijst van de EU. Om deze lijst te bekijken moet u een account aanmaken.

 

Tip: wilt u in deze lijst zoeken op bedrijven of personen? Download het pdf-bestand en gebruik CTRL + F om op naam te zoeken. Let hierbij goed op hoe de naam gespeld wordt.

Snelle check

U kunt ook op de website EU Sanctions Map kijken welke bedrijven en personen onder de sancties vallen. Dit is niet de officieel bindende lijst, maar u heeft hier geen account voor nodig. U vindt de lijst door bovenaan 'Lists of persons, entities and items' aan te vinken. De lijst verschijnt daarna onderaan de pagina.

Hulp bij sancties

Wordt uw bedrijf geraakt door de sancties tegen Rusland en heeft u hier vragen over? Wij helpen u graag. Op de pagina Ondernemersloket sancties Rusland leest u hoe u ons belt of een bericht stuurt.

Ook vindt u hier praktische informatie en tips over het omgaan met de sancties, zoals het handboek Rusland.

Russisch importverbod

Als reactie op de EU-sancties heeft Rusland de invoer van sommige buitenlandse producten beperkt of gestopt. Dit zijn vooral producten uit de land- en tuinbouwsector en visserij. Wilt u weten of u hiermee te maken heeft? Lees dan meer over dit importverbod van Rusland.

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.