Sancties Rusland

Meer artikelen
Rusland

De Europese Unie heeft verschillende sanctieregimes van kracht. Deze sancties hebben gevolgen voor ondernemers.

Handboek zakendoen met Rusland, omgaan met sancties

Voor vragen van bedrijven over de Rusland-sancties heeft de overheid het Handboek Rusland, omgaan met sancties (pdf) samengesteld. Heeft u vragen over deze sancties in relatie tot uw onderneming? Bel dan met het Ondernemersloket sancties Rusland van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Welke bedrijven en personen vallen onder de sanctieregeling?

De EU heeft bepaalde bedrijven en personen reisbeperkingen opgelegd. Ook zijn hun tegoeden binnen de EU bevroren. Deze bedrijven en personen staan op een geconsolideerde lijst. Om in de lijst op bedrijven of personen te filteren, kunt u kiezen voor opslaan als .xml en openen met Excel.

Invoerrestricties van Rusland

In reactie op de sancties heeft Rusland een lijst gepubliceerd van producten, voornamelijk uit de land- en tuinbouwsector en visserij, waarvan de invoer wordt beperkt of gestaakt. Lees meer over deze invoerrestricties van Rusland.

EU Newsroom

De EU heeft een speciale (pers)website over de Rusland-sancties en de crisis in de Oekraïne. Op deze website vindt u aanvullende commentaren en informatie.

Geconsolideerde versies verordeningen

Het aantal juridische verordeningen vanuit de EU is omvangrijk. De volgende sanctieregimes zijn van kracht: Sanctielijst verduistering Oekraïense staatstegoeden, Sanctielijst Krim/Oost-Oekraïne, Krim-sancties, Economische sancties tegen de Russische Federatie. De Europese Commissie maakt als service geconsolideerde versies van de verordeningen:

De geconsolideerde versies bieden een compleet overzicht van alle wijzigingen en toevoegingen die op de verordeningen zijn gedaan. Deze versies zijn officieel juridisch niet bindend. Zie hieronder de verordeningen per sanctieregime.

Economische sancties tegen de Russische Federatie

De EU heeft verschillende economische sancties ingesteld tegen de Russische Federatie. Op 1 juli 2016 heeft de EU de sancties tegen Rusland steeds met een half jaar verlengd. De sancties lopen momenteel tot 31 juli 2018.

  • Er zijn kapitaalmarktrestricties ingesteld tegen een aantal Russische staatsbanken en 8 grote Russische staatsbedrijven in de olie- en defensiesectoren.
  • Er is een wapenembargo van kracht. Bestaande contracten zijn hiervan uitgezonderd.
  • Er is een exportverbod voor goederen en technologie voor tweeërlei gebruik naar gemengde eindgebruikers.
  • Er is een exportverbod voor bepaalde apparatuur, technologie en dienstverlening voor diepwater olie-exploratie en –productie, Arctische olie-exploratie en –productie en schalieolieprojecten in Rusland.

Zie de Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van 31 juli 2014.

Service menu right