Handel Nederland - Soedan

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Soedan en over de Soedanese economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Soedan

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Soedan in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Overzicht handelscijfers Soedan, mei 2017

In het overzichtsrapport 'Handels- en investeringscijfers Soedan-Nederland' (pdf) vindt u informatie over onder meer Soedanese im- en export, economische ontwikkelingen en Soedanese handelspartners. Met speciale aandacht voor de handel tussen Nederland en Soedan.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Soedanese economie

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Service menu right