Service menu right

Handel Nederland - Suriname

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Suriname en over de Surinaamse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het International Trade Centre (ITC).

Handelscijfers Nederland - Suriname

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Suriname in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Bekijk ook het rapport Handels- en investeringscijfers Suriname - Nederland (pdf) (juli 2019), met een overzicht van de import en export en met cijfers over de directe buitenlandse investeringen.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Meer informatie

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *