Exportregels Taiwan | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Exportregels Taiwan

05-08-2020

Gaat u goederen exporteren naar Taiwan? Hou dan rekening met invoerrechten. Stuur ook de juiste documenten mee.

Onze informatie is met zorg samengesteld, maar houdt nog geen rekening met de volledige impact van de coronacrisis. Wanneer we meer informatie hebben, passen wij de tekst aan. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op.

Invoertarieven en exportdocumenten

Voor een overzicht van documenten, procedures en formaliteiten bij export, kunt u terecht bij de Market Access Database ('Procedures and formalities'). Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database.

Voor ieder product is een goederencode (HS-code) nodig. Via de optie 'Find code' vindt u eenvoudig de juiste code voor het product. U vindt hier onder andere informatie over:

De juiste productcode vinden, is niet eenvoudig. U kunt de HS-code ook vinden bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Neem bij twijfel contact op met de Nederlandse douane (BelastingTelefoon Douane: 0800 0143).

Meer informatie over exportdocumenten

Ook op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de Kamer van Koophandel uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong. Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 15 85.

Ondernemersvereniging evofenedex heeft meer praktische informatie over:

  • diverse soorten exportdocumenten, zoals T2F, T2L, T2LF, T2, T1, carnet TIR, NCTS, Enig Document, UGD en ATA-carnet
  • incoterms®
  • certificaten, zoals CITES-certificaat, gezondheidscertificaat, veterinair certificaat, fytosanitair certificaat, inspectiecertificaat en analysecertificaat.

Voordat u gaat exporteren is het ook aan te raden om een goed exportplan op te stellen. Ondernemersvereniging evofenedex en de Kamer van Koophandel hebben meer informatie over het maken van een exportplan.

Legaliseren van documenten

Documenten die in Nederland zijn afgegeven, moeten in veel gevallen gelegaliseerd worden voor gebruik in Taiwan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een volmachtverklaring. De Taipei Representative Office heeft een uitleg van de legalisatieprocedure.

Normen en kwaliteit

Bepaalde soorten goederen zijn vanwege de Commodity Inspection Act onderworpen aan een verplichte inspectie. De Market Access Database heeft hier meer informatie over onder het kopje 'Standardisation'.

Het Bureau of Standards, Metrology & Inspection is de instantie die in Taiwan gaat over het standaardiseren van producten.

Contracten

Contracten zijn niet verplicht, wel handig. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt. Op ondernemersplein.kvk.nl vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Agentenwetgeving

De Taiwanese agentenwetgeving is gebaseerd op de artikelen 558-564 van het Chinese Burgerlijk Wetboek uit 1929.
Volgens dit recht is een handelsagent een persoon die in opdracht van een principaal goederen verkoopt in diens naam en voor zijn rekening. Afgesproken moet worden of de agent alleen opdrachten doorgeeft aan de principaal of dat hij de verkoopcontracten voor hem afsluit. De agent kan zowel zelfstandig als in dienst van de opdrachtgever werken.

Agentencontract

Er bestaan geen bijzondere voorschriften voor het opstellen van het agentencontract. Een mondelinge afspraak is rechtsgeldig, maar om redenen van bewijslast is het aan te bevelen het contract op schrift te stellen. De handelsagent ontvangt voor zijn inspanningen commissie van de opdrachtgever. Als partijen daarover niets anders zijn overeengekomen, kan een contract beëindigd worden met een opzegtermijn van 3 maanden.

De Belastingdienst heeft meer informatie over dit specifieke carnet.

Tijdelijke invoer

Voor de tijdelijke in- en uitvoer van goederen in Taiwan kunt u gebruikmaken van een CPD/China-Taiwan-carnet. Dit document heet voluit carnet de passage en douane/China-Taiwan.
Met dit douanedocument heeft u minder kosten en doorloopt u eenvoudiger douaneprocedures. U betaalt geen btw, invoerrechten of borgsommen. De procedures komen overeen met die van het ATA-carnet.

CPD/China-Taiwan-carnet aanvragen

U kunt een CPD/China-Taiwan-carnet aanvragen bij de Kamer van Koophandel (KvK). U gebruikt het carnet bij tijdelijke in- en uitvoer van bijvoorbeeld:

  • monsters en reclamemateriaal;
  • tentoonstellingsmateriaal;
  • gereedschappen voor het verrichten van onderhoud, reparatie en service;
  • foto-, video- en filmmateriaal, muziekinstrumenten, toneel- en theaterattributen.

Geldigheid

Met het CPD/China-Taiwan-carnet kunt u een jaar lang bepaalde goederen onbeperkt invoeren, uitvoeren en doorvoeren. Voorwaarde is dat u de goederen beroepsmatig nodig heeft, dus niet voor privégebruik.

Nederlandse instanties die productcertificaten afgeven

In Nederland geeft een aantal organisaties export- en keuringscertificaten af. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste instanties. Informeer altijd bij de instantie of en welke certificaten u nodig heeft.

InstantiesOnderwerpenCertificaat of keurmerk
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA  Levensmiddelen, non-foodproducten,
dieren en dierlijke producten en planten
Exportverklaringen en certificaten van vrije verkoop
(
‘free-sale’ certificaten)
Het Centrale Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden
in de Zuivel (COKZ)
ZuivelproductenExportcertificaten voor Nederlandse zuivelproducten
FarmatecFarmaceutische productenExportcertificaat voor farmaceutische producten of een
in- of uitvoerontheffing opiaten
De Bloembollenkeuringsdienst (BKD)BloembollenKwaliteits- en quarantaine-aantastingen en keuring van
de import- en export
Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)Verse groenten en fruitImport- en exportinspectie van verse groenten en fruit
De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK)Zaaizaad en pootgoedKeuring zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen
NaktuinbouwTuinbouwproductenControle kwaliteit van tuinbouwproducten voor de export
RVO.nl en NVWA
Mest
Documenten bij export van mest

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.