Handelscontracten Tsjechië

Conflicten met buitenlandse klanten of leveranciers zijn vervelend. Bijvoorbeeld als uw klant klachten heeft over de levertijd van uw product. Of als uw leverancier zijn afspraken niet nakomt. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt.

Contracten zijn niet verplicht, maar wel handig. Op Ondernemersplein vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Internationale modelcontracten

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Deze helpen u bij het internationaal zakendoen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Wetgeving voor handelsagenten

In Tsjechië is de wetgeving over handelsagenten opgenomen in Wet nr. 370/2000. Hierin staan de bepalingen over zelfstandige handelsagenten (richtlijn 86/653/EEG). Een agentuurovereenkomst moet u schriftelijk afsluiten.

Arbitrage

Meer informatie over geschillen kunt u vinden in Het Arbitragehof in Tsjechië.

Service menu right