MVO in Turkije | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

MVO in Turkije

22-07-2020

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) houdt in dat u als ondernemer een positieve bijdrage levert aan de omgeving. Wilt u (financiële) overheidssteun voor ondernemen in het buitenland? Dan is MVO een voorwaarde.

Onze informatie is met zorg samengesteld, maar houdt nog geen rekening met de volledige impact van de coronacrisis. Wanneer we meer informatie hebben, passen wij de tekst aan. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op.

Hieronder vindt u meer informatie over verschillende MVO-thema's in Turkije. Zo ontdekt u waar u op moet letten en waar u het verschil kunt maken. Wilt u weten aan welke MVO-voorwaarden u moet voldoen? Lees dan de Informatie over MVO in het buitenland.

Huidige MVO-situatie in Turkije

In Turkije doen veel bedrijven aan liefdadigheid. Ze richten zich hierbij vaak op het sociale aspect. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is echter een breder begrip dan liefdadigheid. Dit is inmiddels – deels door handel met het buitenland – ook bekend geworden onder Turkse bedrijven. Zo vragen internationale inkopers en investeerders steeds vaker naar de naleving van internationale MVO-standaarden.

MVO is echter geen prioriteit voor de overheid en bedrijven in Turkije. Dit komt onder meer door de fragiele economie en achteruitgang van de democratie in Turkije. Fundamentele rechten en vrijheden worden niet altijd goed beschermd en de informele economie is groot. Op deze pagina leest u meer over de situatie per thema.

Ontdek de risico's

Zoekt u informatie toegespitst op uw product / dienst en exportland? Vul dan de MVO-risicochecker in. Hiermee krijgt u een dossier met informatie, dat past bij uw situatie.

Wetten en regels

Er zijn geen specifieke regels voor MVO als geheel in Turkije. Wel moeten bedrijven zich houden aan de nationale regels voor bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden en milieu.

Daarnaast heeft Turkije de OESO-richtlijnen voor multinationals ondertekend. Ook heeft het land de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties verwerkt in wetgeving en beleid. De uitvoering en het handhaven van dit beleid en andere wetten die te maken hebben met MVO blijven echter een probleem in Turkije.

Corruptie

Turkije kent nog veel uitdagingen als het gaat om corruptie. Het komt voor in zowel het bedrijfsleven als bij de overheid. Het land heeft beleid en er zijn verschillende organisaties in het leven geroepen om corruptie tegen te gaan. Deze werken echter niet goed genoeg. Zo wordt corruptie vaak niet genoeg bestraft. Ook is er te veel invloed van de overheid bij het onderzoeken van corruptiegevallen.

De problemen met corruptie zijn terug te zien in de score van Turkije in de Corruption Perceptions Index van Transparency International. Het land is inmiddels in de index gezakt naar de 78e plek van de 180 gemeten landen (2018).

Milieu

Energie

Sinds 2000 is het gebruik van fossiele brandstoffen in Turkije flink toegenomen. Vooral het gebruik van gas en steenkool, maar ook olie zijn de laatste jaren gegroeid. Hoewel Turkse bedrijven steeds vertrouwder raken met efficiëntere productiemethoden, valt er nog veel te winnen op het vlak van duurzame energie. Vooral zonne-energie biedt veel mogelijkheden.

Afval

Turkije zet zich in om het afvalbeheer aan EU-normen te laten voldoen. Er komen meer faciliteiten voor afvalstort en recycling, inclusief voor medisch afval. Ook zijn er meer faciliteiten voor afvalwaterbehandeling gekomen. Er is echter nog veel ruimte voor vernieuwing en uitbreiding van bestaande faciliteiten.

Broeikasgassen

Turkije stoot veel broeikasgassen uit. Toch is er geen specifieke doelstelling hiervoor opgenomen in het Turkse nationale actieplan voor klimaatverandering. Wel zijn er plannen voor investeringen die tot efficiënter energiegebruik moeten leiden. Ook zou het huidige 'National Energy Efficiency Action Plan' van Turkije kunnen leiden tot 14% minder uitstoot van broeikasgassen dan het huidige beleid voor 2030 voorspelt. Tot nu toe is er echter weinig vooruitgang op het gebied van klimaatactie.

Arbeidsomstandigheden

De International Labour Organization (ILO) heeft een aantal regels opgesteld die zorgen voor goede omstandigheden voor werknemers. Turkije heeft deze grotendeels ondertekend (ilo.org). De Turkse wetgeving komt echter nog lang niet overeen met de ILO-afspraken. Ook leven Turkse bedrijven de arbeidsregels niet altijd na.

Zo zijn illegaal werken en kinderarbeid nog bekende problemen. Dit komt onder meer door de grote informele economie, die slecht te controleren is. Ook wordt er bijvoorbeeld in de textielsector veel gewerkt met onderaannemers. Dit maakt het lastig voor Nederlandse bedrijven om goed due-diligence-onderzoek te doen in alle schakels in de keten.

Vakbonden

Vakbonden zijn vaak niet geliefd onder Turkse bedrijven. Volgens het EU-Turkey Joint Consultative Committee is er in Turkije aandacht nodig voor:

  • bescherming voor werknemers van kleine bedrijven tegen anti-vakbondsdiscriminatie;
  • verkrijgen van het recht op collectieve onderhandelingen;
  • beperkingen op het stakingsrecht.

Kinderarbeid

Turkije heeft een 'Child Labour Monitoring System' (CLMS), dat kinderarbeid signaleert en aanpakt. In Turkije komen gevallen van kinderarbeid vooral voor in de landbouw en textielsector. Ook de komst van Syrische vluchtelingen in Turkije zorgt voor meer risico op kinderarbeid, vooral in de industriële sectoren. Een van de redenen hiervoor is dat vluchtelingen die niet in kampen wonen, in hun eigen levensonderhoud moeten voorzien. De meesten hebben echter geen legale werkvergunning.

MVO-organisaties in Turkije

De volgende Turkse organisaties houden zich bezig met MVO in Turkije:

Meer informatie over MVO in Turkije

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.