Service menu right

MVO in Turkije

Turkije kent een lange geschiedenis van filantropische activiteiten van private ondernemingen, daterend uit het Ottomaanse tijdperk. Ondanks dat belangrijke Turkse bedrijven zoals Koç and  Sabancı Holding altijd betrokken waren bij sociale aspecten via hun liefdadigheidsinstellingen, leeft maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in Turkije pas echt sinds de jaren 2000.

Na 2000 heeft het land politieke, economische en sociale veranderingen doorgemaakt. Bijvoorbeeld de neo-liberale hervorming na de financiële crisis van 2001 en het EU-toetredingsproces. Deze veranderingen hebben een grote invloed op de ontwikkeling van MVO.

Iets goed doen voor de samenleving was reeds lange tijd onderdeel van het bedrijfsbeleid van bepaalde particuliere ondernemingen in Turkije. Pogingen om deze activiteiten om te zetten op een meer strategische manier en ze in te bedden in de bedrijfscultuur, worden voornamelijk beïnvloed door externe factoren. Dat geldt ook voor uitbreiding van deze activiteiten richting kleine en middelgrote bedrijven en ontwikkeling van multi-stakeholderdiscussies op dit gebied (in het kader van MVO).

Ontwikkeling van MVO in Turkije

De toegenomen buitenlandse handel heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het begrip MVO in Turkije. Internationale inkopers en investeerders vragen steeds vaker naar de naleving van internationale standaarden op milieugebied en sociaal gebied.

Bovendien hebben een aantal aspecten bijgedragen aan de nodige institutionele setting voor het ontplooien van MVO-activiteiten. Dit gaat om bijvoorbeeld internationale verdragen en conventies die Turkije heeft ondertekend, waaronder de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Ook  het verbeterde regelgevingskader voor transparantie en verantwoording van politieke en economische entiteiten heeft hieraan bijgedragen.

Download: