MVO Turkije: overheid

Momenteel is er geen specifieke afdeling binnen de Turkse overheid verantwoordelijk voor MVO als geheel.

Het ministerie van Ontwikkeling heeft aangegeven dat er geen MVO-wetgeving is, evenmin als de intentie om MVO-initiatieven te reguleren. Wel moeten Turkse bedrijven zich houden aan nationale wetten en regels over arbeidsomstandigheden, mensenrechten en milieu.

Het National Development Plan 2023 zal (naar verluid) meer nadruk leggen op mensenrechten, vrouwenrechten, milieuvraagstukken en andere MVO-gerelateerde onderwerpen. Samenwerking met particuliere bedrijven en verwante NGO’s zouden bevorderend zijn voor de oplossing van deze issues. Het merendeel van de betreffende wetten en regels worden ontwikkeld in lijn met de internationale verdragen en EU-regelgeving. Toch is de uitvoering ervan nog steeds zwak, wat vaak resulteert in niet-naleving.

De huidige trends laten zien dat MVO vooral op het niveau van bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld plaatsvindt. Exclusieve inspanning door de overheidsinstellingen is er niet.

 

Service menu right