Eisen aan uw product in het Verenigd Koninkrijk

Na Brexit wordt het Verenigd Koninkrijk een land buiten de Europese Unie. Dan kunnen de eisen aan uw producten veranderen.

Doet u zaken in de agrarische sector of de gezondheidszorg? Het Brexitloket van de Rijksoverheid legt u uit waar u na Brexit rekening mee moet houden.

En bij de NVWA vindt u meer over de veranderingen na Brexit voor de eisen aan verpakkingshout.

Zolang het Verenigd Koninkrijk EU-lid is

Zolang het Verenigd Koninkrijk nog lid is van de EU gelden onderstaande regels.

Binnen de EU zijn wettelijke veiligheids-, gezondheids- en milieu-eisen voor producten vergaand gestroomlijnd. Denk bijvoorbeeld aan CE-markering.

Voldoen uw producten aan alle wettelijke EU-voorschriften, dan mogen zij vrij worden verhandeld in alle EU-lidstaten. Dit geldt ook als EU-wetgeving ontbreekt, maar uw product wel voldoet aan de wettelijke eisen in Nederland.  Houdt u wel rekening met de eisen die lidstaten mogen stellen aan de taal op productlabels en gebruiksaanwijzingen.

Het gebruik van Europese normen is meestal niet verplicht, maar strekt wel tot aanbeveling. In de EU worden normen vastgesteld door het Europees Comité voor Normalisatie (CEN), het Europees Comité voor Elektrotechnische Normalisatie (Cenelec) en het Europees Instituut voor Telecommunicatienormen (ETSI).

Producteisen in de EU

Meer weten over producteisen? Bij EU-wetgeving vindt u meer informatie over deze onderwerpen:

Aanvullende informatie over producteisen voor lidstaten van de Europese Unie kunt u hier vinden:

Consumentenbescherming

De Europese Unie heeft ook meer informatie over de rechten van consumenten in de Europese Unie:

Er is een overzicht van consumentenorganisaties in het Verenigd Koninkrijk.

Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

De Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) is onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid. De organisatie geeft onder meer certificaten uit voor de import van geneesmiddelen. De MHRA informeert u uitgebreid over geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Bijvoorbeeld over:

  • productinformatie en promotie;
  • productie en verkoop;
  • wetgeving en beleid.

Meer informatie over de eisen die het Verenigd Koninkrijk stelt aan de import en export van geneesmiddelen, dierlijke producten, bloemen, planten en andere producten vindt u op de website GOV.UK.

Bestrijdingsmiddelen

In het Verenigd Koninkrijk mogen bestrijdingsmiddelen alleen worden verkocht, geleverd, gebruikt, opgeslagen en gepromoot, wanneer ze door een minister zijn goedgekeurd.

De Chemicals Regulation Directorate (CRD) van de Health and Safety Executive is verantwoordelijk voor de goedkeuring van bestrijdingsmiddelen. De CRD geeft u informatie over onder meer (EU-)wetgeving en registratie. Bij CRD kunt u ook terecht voor informatie over biocides, bestrijdingsmiddelen die niet in de landbouw worden gebruikt.

Afval

In het Verenigd Koninkrijk gelden specifieke producteisen voor verpakkingsafval en de import en export van afval. Met verpakkingsafval houden zich onder andere bezig:

De Environment Agency werkt samen met het bedrijfsleven aan een beter milieu. Afval en afvalverwerking zijn hierin belangrijke aandachtspunten.

Op GOV.UK vindt u informatie over import en export van afval van en naar het Verenigd Koninkrijk.

Wetgeving

Normen

In het Verenigd Koninkrijk bestaan enkele instanties die u kunnen informeren over normering, certificering, testing en controle. Bij onderstaande instanties vindt u meer informatie over certificering:

Nederlandse instanties

In Nederland geeft een aantal organisaties export- en keuringscertificaten af. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste instanties. Informeer altijd bij de instantie of en welke certificaten u nodig heeft.

InstantiesOnderwerpenCertificaat of keurmerk
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA  Levensmiddelen, non-foodproducten, dieren en dierlijke producten en plantenExportverklaringen
Het Centrale Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden
in de Zuivel (COKZ)
ZuivelproductenExportcertificaten voor Nederlandse zuivelproducten
FarmatecFarmaceutische productenIn- of uitvoerontheffing opiaten
De Bloembollenkeuringsdienst (BKD)BloembollenKwaliteits- en quarantaine-aantastingen en keuring van
de import- en export
De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK)Zaaizaad en pootgoedKeuring zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen
RVO.nl en NVWA
Mest
Documenten bij export van mest

Service menu right