Service menu right

Producteisen Verenigd Koninkrijk

30-07-2020

Het Verenigd Koninkrijk heeft de EU verlaten. Nu geldt een overgangsperiode tot en met 31 december 2020, waarin de EU-regels en -wetten geldig blijven voor het VK. Daarna kunnen de eisen aan uw producten veranderen.

Onze informatie is met zorg samengesteld, maar houdt nog geen rekening met de volledige impact van de coronacrisis. Wanneer we meer informatie hebben, passen wij de tekst aan. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op.

Doet u zaken in de agrarische sector of de gezondheidszorg? Het Brexitloket van de Rijksoverheid legt u uit waar u na de overgangsperiode rekening mee moet houden.

En bij de NVWA vindt u meer over de veranderingen na de overgangsperiode voor de eisen aan verpakkingshout.

Heeft u heel specifieke vragen over producteisen in de EU, CE-markeringen of normen in Europa? Neem dan contact met ons. Wij denken graag met u mee.

Producteisen in de EU

Ondernemers binnen de EU krijgen te maken met 2 soorten producteisen: algemene en specifieke.

De algemene producteisen gaan over de veiligheid van het product voor de consument. De specifieke producteisen gaan vaak over registratie, samenstelling, etikettering en verpakking van bepaalde productgroepen. Denk aan textiel, cosmetica of geneesmiddelen.

Lees meer hierover bij onze informatie over EU-wetgeving:

CE-markering

Met een CE-markering geeft een fabrikant (onder eigen verantwoordelijkheid) aan dat een product voldoet aan wettelijke eisen van de EU. Producten met een CE-markering mogen worden verhandeld in de Europese Economische Ruimte (EER).

Lees meer op deze pagina over CE-markering. Wilt u meer algemene informatie over CE-markering? Dan kunt u terecht op Rijksoverheid.nl.

Normen in de EU

Normen zijn vrijwillige technische specificaties voor producten, diensten en processen. Anders gezegd: producten zijn veilig voor de handel als ze voldoen aan specifieke Europese of (nationale) normen.

Het gebruik van Europese normen is meestal niet verplicht. Het is wel aan te raden om ze aan te houden. Daarmee laat u zien dat uw product of dienst aan bepaalde eisen voldoet. Bijvoorbeeld aan eisen voor kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid.

De EU heeft 3 instanties die normen vaststellen:

  • Europees Comité voor Normalisatie (CEN)
  • Europees Comité voor Elektrotechnische Normalisatie (Cenelec)
  • Europees Instituut voor Telecommunicatienormen (ETSI)

Via deze websites kunt u standaarden doorzoeken. Zo vindt u de normen voor uw product die u kunt navolgen.

Wilt u meer weten over normen in het algemeen? Kijk dan op de website van het Nederlands normalisatie-instituut NEN. Of lees het stukje 'Normen in Europa' op de website van de Europese Unie.

Tijdens de overgangsperiode

Tijdens de overgangsperiode gelden onderstaande regels.

Binnen de EU zijn wettelijke veiligheids-, gezondheids- en milieu-eisen voor producten vergaand gestroomlijnd. Denk bijvoorbeeld aan CE-markering.

Voldoen uw producten aan alle wettelijke EU-voorschriften, dan mogen zij vrij worden verhandeld in alle EU-lidstaten. Dit geldt ook als EU-wetgeving ontbreekt, maar uw product wel voldoet aan de wettelijke eisen in Nederland.  Houdt u wel rekening met de eisen die lidstaten mogen stellen aan de taal op productlabels en gebruiksaanwijzingen.

Het gebruik van Europese normen is meestal niet verplicht, maar strekt wel tot aanbeveling. In de EU worden normen vastgesteld door het Europees Comité voor Normalisatie (CEN), het Europees Comité voor Elektrotechnische Normalisatie (Cenelec) en het Europees Instituut voor Telecommunicatienormen (ETSI).

Producteisen in de EU

Meer weten over producteisen? Bij EU-wetgeving vindt u meer informatie over deze onderwerpen:

Aanvullende informatie over producteisen voor lidstaten van de Europese Unie kunt u hier vinden:

Consumentenbescherming

De Europese Unie heeft ook meer informatie over de rechten van consumenten in de Europese Unie:

Er is een overzicht van consumentenorganisaties in het Verenigd Koninkrijk.

Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

De Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) is onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid. De organisatie geeft onder meer certificaten uit voor de import van geneesmiddelen. De MHRA informeert u uitgebreid over geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Bijvoorbeeld over:

  • productinformatie en promotie;
  • productie en verkoop;
  • wetgeving en beleid.

Meer informatie over de eisen die het Verenigd Koninkrijk stelt aan de import en export van geneesmiddelen, dierlijke producten, bloemen, planten en andere producten vindt u op de website GOV.UK.

Bestrijdingsmiddelen

In het Verenigd Koninkrijk mogen bestrijdingsmiddelen alleen worden verkocht, geleverd, gebruikt, opgeslagen en gepromoot, wanneer ze door een minister zijn goedgekeurd.

De Chemicals Regulation Directorate (CRD) van de Health and Safety Executive is verantwoordelijk voor de goedkeuring van bestrijdingsmiddelen. De CRD geeft u informatie over onder meer (EU-)wetgeving en registratie. Bij CRD kunt u ook terecht voor informatie over biocides, bestrijdingsmiddelen die niet in de landbouw worden gebruikt.

Afval

In het Verenigd Koninkrijk gelden specifieke producteisen voor verpakkingsafval en de import en export van afval. Met verpakkingsafval houden zich onder andere bezig:

De Environment Agency werkt samen met het bedrijfsleven aan een beter milieu. Afval en afvalverwerking zijn hierin belangrijke aandachtspunten.

Op GOV.UK vindt u informatie over import en export van afval van en naar het Verenigd Koninkrijk.

Wetgeving

Normen

In het Verenigd Koninkrijk bestaan enkele instanties die u kunnen informeren over normering, certificering, testing en controle. Bij onderstaande instanties vindt u meer informatie over certificering:

Nederlandse instanties

In Nederland geeft een aantal organisaties export- en keuringscertificaten af. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste instanties. Informeer altijd bij de instantie of en welke certificaten u nodig heeft.

Instanties voor export- en keuringscertificaten
InstantiesOnderwerpenCertificaat of keurmerk
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWALevensmiddelen, non-foodproducten, dieren en dierlijke producten en plantenExportverklaringen en certificaten van vrije verkoop ('free sale-certificaten')
Het Centrale Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden
in de Zuivel (COKZ)
ZuivelproductenExportcertificaten voor Nederlandse zuivelproducten
FarmatecFarmaceutische productenExportcertificaat voor farmaceutische producten of een in- of uitvoerontheffing opiaten
De Bloembollenkeuringsdienst (BKD)BloembollenKwaliteits- en quarantaine-aantastingen en keuring van
de import- en export
De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK)Zaaizaad en pootgoedCertificering pootaardappelen, consumptieaardappelen en landbouwzaaizaden
RVO.nl en NVWAMestDocumenten voor verwerkte mest exporteren en onverwerkte mest exporteren

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.