Exporteren naar het VK: certificeringen voor landbouwproducten | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Exporteren naar het VK: certificeringen voor landbouwproducten

04-08-2021

Voor het exporteren van agrofood- en visserijproducten naar het Verenigd Koninkrijk (VK) voert de Britse overheid sinds 1 januari 2021 stapsgewijs grenscontroleprocessen en importeisen in. In 5 stappen helpen we u op weg.

In het Border Operating Model (BOM) is vastgelegd hoe de Britse overheid in drie fases de nieuwe importregels introduceert. Volgens het BOM is certificering van 'hoog risico' landbouwgoederen, zoals bomen, vaste planten en levende dieren, al sinds 1 januari 2021 verplicht. Voor vrijwel alle andere landbouwproducten geldt een deadline van 1 juli 2022.

Heeft u na het lezen van het stappenplen nog steeds vragen? Neem dan contact op! Onze regio-experts geven u graag persoonlijk advies voor zakendoen in het buitenland.

Belangrijke data voor landbouwondernemers

1 januari 2022: Pre-notificatie

Pre-notificatie, of vooraf aanmelden van alle landbouwproducten en levensmiddelen (zowel dierlijke als plantaardige producten) in het Britse systeem IPAFFS wordt per 1 januari 2022 verplicht. In het stappenplan hieronder leest u meer over deze voormelding. 

1 juli 2022: certificeringsplicht

Voor vlees, eieren, zuivel, visserijproducten en andere producten van dierlijke oorsprong is bij export van EU naar VK vanaf 1 juli 2022 een veterinair gezondheidscertificaat verplicht. 

Voor 'laag risico' landbouwgoederen zoals snijbloemen, groenten en fruit is vanaf 1 juli 2022 een fytosanitair certificaat verplicht. Ook voor export van biologische producten zijn certificaten verplicht per 1 juli 2022. 

Meer weten? De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) maakt op basis van Britse wet- en regelgeving de Britse certificaten klaar voor gebruik en houdt toezicht. Keuringsdiensten die zijn gespecialiseerd in bepaalde sectoren, producten of productgroepen voeren de inspecties uit en geven de benodigde certificaten af.

1 juli 2022: start fysieke controle Britse douane

Vanaf 1 juli 2022 worden transporten van vlees, eieren, zuivel, visserijproducten en veel (bij)producten van dierlijke oorsprong fysieke controles toegepast. Dat gebeurt op daarvoor aangewezen grenscontroleposten in het VK. Dit geldt ook voor 'hoog risico' voedsel van niet-dierlijke oorsprong en 'hoog risico' plantaardige landbouwgoederen zoals bomen en vaste planten.

Voor fysieke controles van levende dieren en 'laag-risico' landbouwgoederen zoals snijbloemen, groenten en fruit geldt ook dat deze vanaf 1 juli 2022 worden uitgevoerd op door het VK aangewezen grenscontroleposten. Dat gebeurt alleen als daar volgens het VK voldoende capaciteit voor is.

Welke havens over een controlepost beschikken voor welke transporten wordt rond de invoeringsdata bekendgemaakt op de NVWA-website en de website van de Britse overheid GOV.UK. Transporten worden dan 2 keer gecontroleerd, aan EU- én VK-kant van de grens.

Let op: dit is wetgeving van de Britse overheid. Bekijk het Border Operating Model voor de meest actuele informatie.

Stap 1: Ga na of u importheffing moet betalen

EU en VK hebben in het akkoord wederzijds de import- en exportheffingen geschrapt. Dat geldt echter alleen voor producten die voldoen aan de oorsprongsregels zoals vastgelegd in het nieuwe akkoord. Wees extra alert bij samengestelde producten, bijvoorbeeld rookworst, 'shakes' in poedervorm of kant-en-klaarmaaltijden.

U moet de EU-oorsprong van de ingrediënten aantonen om gebruik te kunnen maken van de heffingsvrijstellingen of in jargon 'het preferentieel tarief’. Andersom geldt dit ook voor import van producten uit het VK.

Heeft u uw documentatie niet op orde en blijkt dat u niet voldoet aan de oorsprongsregels? Dan loopt u het risico op een naheffing.

Bekijk onze informatie over preferentiële oorsprong.

Stap 2: Bereid het certificeringsproces voor

Vraag e-herkenning aan

eHerkenning is een digitaal identificatiemiddel speciaal voor ondernemers en organisaties, een soort DigiD voor bedrijven. U heeft het nodig om diensten af te nemen van de NVWA. Een eHerkenningsmiddel schaft u aan bij één van de commerciële aanbieders. De doorlooptijd van een aanvraag is per provider verschillend en duurt, mits aan alle bedrijfsinterne voorbereidingen is voldaan, onder normale omstandigheden 3 tot 5 werkdagen.

Lees meer op de website van NVWA

Maak u bekend bij NVWA

Elke exporteur en importeur, met uitzondering van handelaren in eieren en zuivel, moet geregistreerd zijn bij de NVWA. Dan pas is hij oproepbaar in de geautomatiseerde systemen van de NVWA en keuringsdiensten en kunnen aanvragen voor export- en importinspectie gedaan worden. De doorlooptijd van een aanvraag is ongeveer 5 werkdagen. Registreer u bij de NVWA.

Let op: Voor registratie bij de NVWA heeft u eHerkenning nodig, zie ‘Vraag eHerkenning aan’.

Registratie keuringsdienst

Als importeur en/of exporteur moet u bij uw specifieke keuringsdienst(en) geregistreerd worden. Sommige bedrijven komen in aanraking met meerdere keuringsdiensten omdat zij bijvoorbeeld in verschillende producten handelen. Als dat zo is, moet u bij de helpdesk van uw keuringsdienst navragen welke aanvullende acties noodzakelijk zijn.

Bezoek de sectorpagina Landbouw, visserij en voeding voor een overzicht van keuringsdiensten en -instanties.

Let op: Gebruik bij iedere registratie - eHerkenning, NVWA én keuringsdienst - hetzelfde KvK en vestigingsnummer. De aanvraag loopt anders niet door.

Registratie e-certNL (export) of CLIENT (import)

Export

In e-CertNL registreert u alle voor export noodzakelijke informatie. Het computersysteem vergelijkt automatisch de bekende zaken van de te exporteren zending of partij met de eisen van het VK. Eventueel openstaande eisen moeten worden onderbouwd met bijvoorbeeld  een aanvullende inspectie of laboratoriumonderzoek. De keuringsdienst handelt dit op uw aanvraag af.

Bezoek de website van e-certNL voor meer informatie.

Als u via e-CertNL een exportcertificaat wil aanvragen, moet u toegang krijgen via Mijn RVO. Hiervoor moet u zich registreren.

Registreer u op Mijn RVO.

Let op: Om in te kunnen loggen op e-CertNL heeft u eHerkenning nodig, zie hiervoor stap 1. Gebruik bij iedere registratie - eHerkenning, NVWA, keuringsdienst én e-CertNL - hetzelfde KvK en vestigingsnummer. De aanvraag loopt anders niet door. De meeste Keuringsdiensten verzorgen trainingen voor het werken met e-CertNL. Kijk hiervoor op de website van uw keuringsdienst.

Import

Importeert u vanuit het VK voedingsmiddelen of landbouwgoederen? Dan maakt u gebruik van CLIENT Import. Door zendingen in dit systeem te voormelden weet de importeur al vóór aankomst of, waar en hoe, wordt gecontroleerd en kan hij zijn logistieke planning hierop afstemmen. Om gebruik te kunnen maken van CLIENT Import moet u bij de NVWA een aanvraag indienen.

Bezoek de website van de NVWA voor het Aanvraagformulier CLIENT Import.

Let op: Doet u de elektronische voormelding zelf, dan moet u hiervoor software aanschaffen.

Op de website van de Douane staat welke softwareleveranciers er zijn.

Als uw bedrijf bij uw keuringsdienst geregistreerd is (zie ‘Registratie keuringsdienst’), zal de keuringsdienst de gewenste inspectielocaties van uw bedrijf in het NVWA-systeem registreren, zodat u inspectieaanvragen kan doen voor die locaties. De doorlooptijd hiervan is 1 tot 2 dagen. Dit geldt niet voor de export van eieren en zuivel.

Aanvraag waarde- of certificaatpapier

Certificaten moeten vrijwel altijd als fysiek document worden aangeleverd bij de inspectiediensten in het importerende land. Daarvoor worden certificaten geprint op zogenoemd 'waarde- of certificaatpapier'. Het is sectorafhankelijk of u dit papier zelf in beheer kunt hebben of dat de keuringsdienst u dit verstrekt. Als u de voorraad waardepapier zelf beheert, dan regelt u de aanschaf op de NVWA-website.

Lees op de website van de NVWA hoe u waardepapieren kunt bestellen.

Aanmelden Britse ICT-systeem IPAFSS

Om levensmiddelen te kunnen exporteren of importeren naar of uit het VK, is het noodzakelijk dat u of uw handelspartner in het VK zich aanmeldt bij de Britse overheid. Dat kan via het 'Import of products, animals, food and feed system' (IPAFFS), de opvolger van het oude system van de Britse overheid ‘Procedure for Electronic Application for Certificates from the Horticultural Marketing Inspectorate’ (PEACH) . Om gebruik te kunnen maken van IPAFFS moet een ‘Government Gateway ID’ worden aangemaakt op GOV.UK. 

Stap 3: Bereid het exportproces voor

Het transport kan pas de weg op als u de grensovergang goed heeft voorbereid. Lees GetReadyforBrexit 5 dingen om te doen: ferry- en shortseaterminals.

Stap 4: Regel het gezondheidscertificaat van de lading

Voormelding lading door importeur

De importeur voormeldt de lading in het Britse ICT-systeem IPAFFS en verstrekt aan u als exporteur een ‘unique notification number’ (UNN) zodat de lading kan worden getraceerd. De Britse importeur verstrekt tevens haar Britse EORI-nummer. Beide nummers moeten op respectievelijk het gezondheidscertificaat en de exportdocumenten worden ingevuld.

Inspectie van de lading

Neem contact op met uw inspectiedienst. De inspecteur van de keuringsdienst of in geval van dierlijke producten de dierenarts van de NVWA komt langs om de lading te inspecteren. Voldoet de lading aan de regels, dan geeft de inspecteur een gezondheidscertificaat af. Op het gezondheidscertificaat moet het door de importeur verstrekte UNN staan. De NVWA en de keuringsdiensten werken aan maatwerkoplossingen om het inspectieproces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Houd hun websites in de gaten voor meer informatie.

Verwerk het gezondheidscertificaat

Een papieren kopie van het gezondheidscertificaat moet bij inspectie in het VK bij de lading aanwezig zijn. Een digitaal exemplaar wordt naar de importeur in het VK verstuurd, die het document upload in IPAFFS. Dit moet bij voorkeur 24 uur en uiterlijk 4 uur voor aankomst van de lading in het VK gebeuren. Van de Britse importeur krijgt u een kopie van het gezondheidscertificaat en de voormelding in IPAFFS. Zelf verstrekt u als exporteur het gezondheidscertificaat samen met de ander exportdocumenten aan Portbase (zie stap 3).

Stap 5: Stippel vooraf de transportroute uit

De Britse overheid start vanaf 1 juli 2022 met grenscontroles in een aantal specifieke havens. Zorg ervoor dat u voor vertrek weet in welke haven uw producten worden geïnspecteerd.

Lees de informatie over transport.

Meer weten?

Exporteert u levensmiddelen en heeft u vragen? Dan adviseren wij u om in de eerste plaats informatie van de Britse overheid te raadplegen. Ook kunt u contact opnemen met de NVWA.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.