Eisen aan uw product in de Verenigde Staten

In Verenigde Staten moeten producten aan een aantal normen en eisen voldoen. Bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit, gezondheid en etikettering.

Market Access Database

Voor de actuele informatie over alles wat met producteisen te maken heeft, kunt u terecht bij de Market Access Database.

Voor ieder product is een goederencode (HS-code) nodig. Via de optie ‘Find code’ vindt u eenvoudig de juiste code voor het product. U vindt hier onder andere de volgende informatie:

  • registratie: ‘Registration’.
  • certificering: ‘Plants and plant products’ en ‘Foodstuffs and feed’
  • verpakkingsvoorschriften en etikettering: ‘Country of Origin Marking and Labelling’, 'Labelling requirements' en 'Wood Packaging Material'
  • geneesmiddelenregistratie: ‘Medicinal products’
  • sanitaire en fytosanitaire maatregelen

De juiste productcode vinden, is niet eenvoudig. Neem bij twijfel contact op met de Nederlandse douane (BelastingTelefoon Douane: 0800 0143).

Normen en kwaliteit

Op de portal van de American National Standards Institute vindt u een overzicht van de verschillende normen en kwaliteitseisen die van toepassing zijn in de VS.

Soms verlangen Amerikaanse afnemers dat hun leverancier producten aanpast aan vrijwillige of aanbevelingsnormen. Ook juristen bevelen vrijwillige normen aan bij producenten en leveranciers. Dit is een belangrijk onderdeel van de 'product liability management strategy' van de onderneming.

Het nationale aanspreekpunt voor informatie over productnormen in de VS is het American National Standards Institute (ANSI). Op overheidsniveau werkt het National Institute of Standards and Technology (NIST) aan programma's voor normalisatie en standaardisatie.

Veel voorkomende productgroepen

Producteisen veranderen regelmatig. Kijk op de Market Access Database voor de actuele informatie over deze en andere productgroepen.

Chemicaliën

De Environmental Protection Agency (EPA) reguleert de productie, import, distributie en verkoop van chemische stoffen.

Dieren en dierlijke producten

Bij de invoer van levende dieren en dierlijke producten in de VS gelden de veterinaire voorschriften van de Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS). Ook moet u in het bezit zijn van een gezondheidscertificaat uit het land van herkomst. De NVWA geeft deze certificaten uit in Nederland.

Dranken

Alcoholische dranken moeten worden verpakt en gelabeld volgens de voorschriften van het Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB).

Voedingsproducten

De Agricultural Marketing Service (AMS) bewaakt de kwaliteitsstandaarden voor:

  • verse en bewerkte groenten- en fruitsoorten
  • noten
  • vlees en vleesproducten
  • zuivelproducten
  • eieren

De Food and Drug Administration inspecteert geïmporteerde levensmiddelen bij binnenkomst in de VS. Voor de import van vlees en eieren vindt een inspectie plaats door de Food Safety and Inspection Service (FSIS).

Bloemen en planten

U wilt zaden, bloembollen, snijbloemen en planten invoeren in de VS? Vooraf moet de Amerikaanse importeur een vergunning aanvragen bij de Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS). Ook moet u in het bezit zijn van een fytosanitair certificaat uit het land van herkomst. De NVWA geeft deze certificaten uit in Nederland.

Veiligheidsvoorschriften professionele apparatuur

Voor machines, toestellen en apparaten voor de professionele markt gelden veiligheidseisen. Occupational Safety and Health Administration (OSHA) houdt toezicht op naleving. Laat voor export naar de VS uw goederen testen door een gecertificeerde keuringsinstelling. Dit verkleint de kans op veiligheids- en aansprakelijkheidsrisico's. In Nederland kunt u voor productkeuringen voor de OSHA terecht bij:

Nederlandse instanties

In Nederland geeft een aantal organisaties export- en keuringscertificaten af. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste instanties. Informeer altijd bij de instantie of en welke certificaten u nodig heeft.

InstantiesOnderwerpenCertificaat of keurmerk
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA  Levensmiddelen, non-foodproducten,
dieren en dierlijke producten en planten
Exportverklaringen en certificaten van vrije verkoop
(
‘free-sale’ certificaten)
Het Centrale Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden
in de Zuivel (COKZ)
ZuivelproductenExportcertificaten voor Nederlandse zuivelproducten
FarmatecFarmaceutische productenExportcertificaat voor farmaceutische producten of een
in- of uitvoerontheffing opiaten
De Bloembollenkeuringsdienst (BKD)BloembollenKwaliteits- en quarantaine-aantastingen en keuring van
de import- en export
Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)Verse groenten en fruitImport- en exportinspectie van verse groenten en fruit
De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK)Zaaizaad en pootgoedKeuring zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen
NaktuinbouwTuinbouwproductenControle kwaliteit van tuinbouwproducten voor de export
RVO.nl en NVWA
Mest
Documenten bij export van mest
.

Service menu right