Zakelijke kansen in de Verenigde Staten | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Zakelijke kansen in de Verenigde Staten

17-02-2021

De Verenigde Staten (VS) zijn de grootste economie van de wereld. Het land staat in de top 5 van belangrijkste handelspartners voor Nederland. Veel Nederlandse ondernemers zijn al met succes actief in de Verenigde Staten. Waar liggen de kansen voor u?

Staat uw sector er niet bij? Neem dan contact op met ons. Onze adviseurs kunnen u helpen bij het verkennen van de markt, het benutten van kansen en het vinden van potentiële zakenpartners. Samen met het buitenlandnetwerk helpen we u op weg op de Amerikaanse markt.

Coronavirus en zakendoen in de VS

Impact coronacrisis op sectoren

Doet u zaken met de VS in een bepaalde sector? En zoekt u meer informatie over de impact van de coronacrisis op uw sector? Lees dan verder op deze pagina. U vindt hier alle informatie die wij hebben over de gevolgen van de coronacrisis op sectoren in de Verenigde Staten.

Alhoewel het momenteel nog lastig is om aan te geven wat de precieze gevolgen zijn voor uw sector, houden we de ontwikkelingen zo goed mogelijk bij. Zodra wij nieuwe informatie krijgen, werken we de teksten bij. Houd deze pagina dus in de gaten.

Gevolgen voor handel

Er is nog veel onduidelijk over de gevolgen van de coronacrisis voor handel met de VS. De maatregelen die de Verenigde Staten heeft getroffen, waaronder quarantaine, reisbeperkingen en verlengde vakantie, hebben effect op de Amerikaanse economie. Daarnaast kunnen de wereldwijde economische gevolgen van het coronavirus ook uw handel raken. Lees hier meer over op onze pagina Handel Nederland - Verenigde Staten.

Coronamaatregelen en zakendoen met de VS

Welke maatregelen gelden er in de VS in verband met corona? Kan ik de VS nog inreizen? Antwoorden op dit soort vragen vindt u in de Veelgestelde vragen over het coronavirus in de VS. Daarnaast heeft het Nederlandse consulaat-generaal in New York een Engelstalig rapport gemaakt. In het document 'COVID-19 and US Business for Dutch Companies' vindt u meer informatie voor Nederlandse bedrijven die zakendoen in de VS.

Regio's in de VS

De economie in de Verenigde Staten is divers. Vaak wordt de VS als één markt gezien, maar in de praktijk zijn het er veel meer. Elk met zijn eigen regels, zakencultuur en kansrijke sectoren. Daarom kan het lastig zijn om te kiezen wanneer u de oversteek wilt maken naar de VS. Waar begint u uw onderneming? Welke regio is het meest kansrijk voor uw product of sector? Daarom heeft het buitenlandnetwerk in de VS handboeken gemaakt voor verschillende regio's.

Zo is er de West Coast met de beroemde Silicon Valley. Bij de East Coast moet u denken aan onder meer New York, Boston en Washington D.C. De regio die grofweg loopt van Texas via Georgia tot Florida beschouwen we als de South. Tenslotte worden de staten rond Chicago de Midwest genoemd. De handboeken vindt u als bijlage hieronder. Gebruik deze handboeken als startpunt, maar neem contact op met RVO voor advies op maat.

Downloads

Tech-bedrijven en start-ups

Veel start-ups en tech-bedrijven trekken naar Amerika, bijvoorbeeld om zich te vestigen in de hotspots in en rond Silicon Valley en Seattle. Maar ook andere plaatsen en regio's bieden veel kansen voor Nederlandse bedrijven. U vindt meer over deze regio's in onderstaande kansenrapporten van de Nederlandse consulaten in Chicago en New York en het Netherlands Business Support Office (NBSO) in Texas.

Uitgelicht: FinTech in Atlanta

De sector van de financiële technologie (FinTech) is volop in ontwikkeling. In de VS lopen 70% van alle betaalkaarttransacties via de regio Atlanta. Atlanta presenteert zich als het wereldwijde centrum van FinTech. Met de combinatie van bedrijven, kennis, talent en kapitaal lijkt de regio hierin te slagen. Hier is veel te winnen voor Nederlandse ondernemers. Het consulaat-generaal in Atlanta helpt u via het nieuwe platform OrangeXChangeUSA.

Gevolgen corona voor tech-bedrijven en start-ups

De effecten van de coronacrisis op tech-bedrijven en start-ups zijn divers, en er is nog veel onduidelijk. Er zijn problemen met aanvoer van bepaalde materialen en het overbrengen van gespecialiseerd personeel. Doordat de Amerikaanse economie hard geraakt wordt door de coronacrisis, kan het een uitdaging zijn om het hoofd boven water te houden. Sommige start-ups profiteren, zoals bedrijven die actief zijn in de online detailhandel of digitale communicatie.

Downloads

Agri en Food

De Verenigde Staten zijn de grootste exporteur van landbouwproducten ter wereld. De agrarische sector in de VS kent verschillende uitdagingen, bijvoorbeeld een tekort aan arbeidskrachten en de effecten van klimaatverandering. Daardoor is er onder meer behoefte aan klimaatslimme landbouw en automatisering. Nederland kan een rol spelen in 'agtech', een combinatie van landbouw met nieuwe technologieën. Voorbeelden hiervan zijn smart farming, softwareontwikkeling, big data, sensortechnologie en keteninnovatie.

Corona legt zwakheden agrosector VS bloot

De COVID-19 pandemie heeft een aantal zwakheden in de Amerikaanse voedselketen pijnlijk duidelijk gemaakt. Doordat de arbeid in de VS relatief goedkoper is, is de sector minder geautomatiseerd. De combinatie van grootschalige bulkproductie en de afhankelijkheid van goedkope arbeid zorgt ervoor dat het voor ondernemers met veel personeel lastig is om aan de coronavoorschriften te voldoen. Een besmetting zorgt dus direct voor oponthoud. Doordat bedrijven erg groot zijn geworden, zijn ze ook erg afhankelijk van elkaar. Sluiting van een bedrijf levert dus direct problemen op voor andere schakels in de voedselketen.

Dit levert mogelijkheden op voor Nederlandse bedrijven. Kennis op het gebied van automatisering en diversificatie in de voedselketen kan goed van pas komen in de VS. Het landbouwteam op de Nederlandse ambassade en de consulaten werken samen met veel staten op deze onderwerpen. Neem contact op met het onze landbouwexperts in de VS via was-lnv@minbuza.nl.

Uitgelicht: Kansen in de kassen in de Midwest

Bent u actief in de glastuinbouwsector en heeft u gespecialiseerde kennis? In de regio Midwest liggen kansen voor u, bijvoorbeeld in Kentucky. Laat u bijpraten in de BNR-podcast van 25 november 2019. Op de website van NLWorks leest u ook meer over het AGTech Ecosystem in Kentucky, waar Nederlandse en Amerikaanse organisaties samen een ecosysteem van duurzame groenteteelt opbouwen.

Water, klimaat en infrastructuur

Verschillende Amerikaanse steden en staten hebben klimaatverandering hoog op de agenda staan. In deze gebieden liggen kansen voor het bevorderen van kennisuitwisseling, onderzoek en samenwerking. Voorbeelden hiervan zijn watermanagement en bescherming tegen overstromingen. De infrastructuur van de watervoorziening en afvalwatersystemen is in veel staten verouderd, inefficiënt en niet duurzaam.

Bent u actief in de watersector en heeft u innovatieve technologieën en diensten in huis? Dan kan RVO u helpen om uw markt te verbreden. Neem contact op voor meer informatie over de marktkansen en het vinden van zakenpartners.

COVID-19 zet alle ambities onder druk

Staten, counties en steden zijn de belangrijkste spelers in de VS op het gebied van water en klimaatadaptatie. Deze overheden staan echter ook vooraan om de gevolgen van de coronapandemie op te vangen. Personeel en kapitaal worden nu in de eerste plaats hiervoor ingezet, waardoor projecten die hier niet direct mee te maken hebben, vertraging oplopen. Vooral de financiële gevolgen zullen naar verwachting nog lang voelbaar zijn.

Er wordt in de VS druk gespeculeerd over een federaal investeringsprogramma voor de economie, en infrastructuur ligt daarin voor de hand. Het is door de politieke tegenstellingen moeilijk te voorspellen wanneer dit werkelijkheid wordt.

Voor lokaal bekende partijen is er altijd werk

Hoewel COVID-19 nu veel aandacht en middelen opeist, zijn er nog altijd budgetten voor infrastructuur. Zo zijn er via het programma 'Building Resilient Infrastructure & Communities' (BRIC), subsidies beschikbaar voor lokale overheden om schade door bijvoorbeeld overstromingen te voorkomen. U kunt als Nederlandse ondernemer profiteren van dit soort kansen. Daarvoor moet u zich wel aansluiten bij lokale projecten en/of een goede relatie hebben met lokale partijen die deze subsidies kunnen aanvragen.

Energie en cleantech

Er zijn enorme ondergrondse schaliegas- en schalie-olievelden te vinden in de Verenigde Staten. Sinds 2018 is de VS de grootste olie- en gasproducent ter wereld. Hier liggen kansen voor Nederlandse toeleveranciers.

Tegelijkertijd bieden de uitgestrekte vlaktes en het klimaat in de verschillende staten ook volop mogelijkheden voor onder meer wind- en zonne-energie. Ook zijn er kansen voor Nederlandse technologie en expertise op het gebied van (warmte-koude-)energieopslag en duurzame energietoepassingen in de tuinbouw en bouwsector.

Gevolgen corona voor energiesector

De coronamaatregelen en de wereldwijde economische krimp hebben geleid tot minder vraag in de Amerikaanse energiesector. De lage olie- en gasprijs zorgt voor uitdagingen voor duurzame energiebronnen. Toch verwacht de US Energy Information Administration (EIA) dat het aandeel van duurzame energieproductie de komende jaren zal doorgroeien. Het gaat dan met name om wind- en zonne-energie.

Gezondheid- en zorgsector

De Verenigde Staten hebben op het gebied van gezondheidszorg, biotechnologie en farmaceutische industrie de grootste nationale markt ter wereld. Het land besteedt per persoon het meeste geld aan zorg ter wereld. Het Amerikaanse gezondheidszorgsysteem kende de afgelopen jaren grote ontwikkelingen en hervormingen. Een voorbeeld hiervan is de Patient Protection and Affordable Care Act, beter bekend als Obamacare.

Samen met het buitenlandnetwerk verbinden wij Nederlandse bedrijven, start-ups, ziekenhuizen en kennisinstellingen met hun counterpart in hotspots als Boston en Houston. Daarbij ligt de focus op samenwerking in klinisch onderzoek, gezond ouder worden, eHealth, medische apparatuur en technologie.

Gevolgen corona voor gezondheidssector

De uitbraak van de coronacrisis zal een enorme impact hebben op de vraag naar medische producten en diensten wereldwijd. De pandemie zorgt voor meer uitgaven aan personeel, administratie, apparatuur en voorraden voor de gezondheidszorg. In de VS wordt in 2020 een stijging van 6,5% in uitgaven in de gezondheidssector verwacht.

Innovatie en zakelijke kansen

De Verenigde Staten zijn het meest innovatieve land ter wereld. Het land neemt 40% van de wereldwijde R&D-uitgaven voor zijn rekening en kan zeer snel nieuwe technologieën ontwikkelen en toepassen. Met name in de steden aan de Oost- en Westkust zijn hoge concentraties van afgestudeerden, toonaangevende researchcentra en universiteiten.

De vestigingen van het IA-netwerk in Boston, San Francisco en Washington volgen de technologische ontwikkelingen in Verenigde Staten en signaleren zakelijke kansen voor Nederlandse ondernemers. Deze liggen er onder meer op het gebied van circulaire economie, digitale veiligheid, robotica, smart cities en smart & green mobility. RVO heeft ook publicaties over innovatie in de Verenigde Staten.

Openbare aanbestedingen in de Verenigde Staten

De Amerikaanse markt voor overheidsopdrachten is enorm. Om betere toegang te krijgen tot deze markt onderhandelt de EU sinds 2013 met de VS over een Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP). Op dit moment liggen de onderhandelingen over TTIP stil.

In principe kunnen Nederlandse bedrijven zich inschrijven voor overheidsaanbestedingen. In de praktijk blijkt dat een Nederlands bedrijf weinig kans maakt zonder Amerikaanse partner. Deze heeft vaak beter inzicht in de werkwijze bij overheidsaanbestedingen.

Op de website Onvia vindt u (bijna) alle overheidsaanbestedingen van de Verenigde Staten. Voor deze website is een abonnement nodig, maar ondernemers kunnen een 'Free Demo' aanvragen.

Heeft u interesse om mee te dingen naar aanbestedingen in de Verenigde Staten? Laat het ons weten. Dan kunnen onze adviseurs u helpen.

Aanbestedingen van internationale organisaties

Ook internationale organisaties zoals de Wereldbank, Inter-American Development Bank en de Verenigde Naties besteden jaarlijks miljarden euro's aan projecten via aanbestedingen. De hoofdkantoren van deze organisaties bevinden zich in de VS. Uit deze projecten komen zeer veel opdrachten. Hier liggen kansen voor u. Onze adviseurs kunnen u helpen bij aanbestedingen bij internationale organisaties.

Marktrapporten Verenigde Staten

Wilt u verder lezen over specifieke sectoren? RVO en het buitenlandnetwerk van ambassades, consulaten, Netherlands Business Support Offices (NBSO's), Innovatie Attachés (IA) en landbouwraden publiceren marktrapporten over kansrijke sectoren in de VS.

Hieronder hebben wij een selectie gemaakt van rapporten over de belangrijkste sectoren in de Verenigde Staten.

Op internationaalondernemen.nl vindt u ook relevante informatie over sectoren en zakelijke mogelijkheden. Naast het buitenlandnetwerk plaatsen ook particuliere partijen hier interessante marktrapporten.

Downloads

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.