MVO in Vietnam | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

MVO in Vietnam

09-08-2018

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is in Vietnam nog lang geen gemeengoed. Vooral multinationals zetten MVO op de kaart: enerzijds door voorwaarden te stellen bij handel en productie, en anderzijds door MVO-gerelateerde activiteiten in Vietnam uit te voeren.

Een van de drijfveren is om het bedrijf positief te positioneren tegenover de Vietnamese overheid. MVO is voor deze bedrijven een belangrijke business case om marktaandeel op de Vietnamese markt te houden of uit te bouwen. In het drieluik 'people, planet, profit' blijft de aandacht voor het milieu het meest achter.

Nederlandse MVO-inzet in Vietnam

  • De OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen zijn leidend voor MVO-activiteiten van Nederlandse bedrijven. De richtlijnen maken duidelijk wat de Nederlandse overheid van bedrijven die internationaal ondernemen verwacht op het gebied van MVO. Deze richtlijnen bieden een handvat bij het opstellen van gedragscodes voor ondernemingen om met maatschappelijke kwesties als kinderarbeid, milieu en corruptie om te gaan. Bedrijven zoals Unilever, Heineken, FrieslandCampina, Akzo Nobel en vele anderen vervullen in Vietnam een voortrekkersrol bij MVO. Enkele van deze bedrijven hebben MVO-prijzen gekregen.
  • De Nederlandse overheid ondersteunt Nederlandse bedrijven om MVO in Vietnam in de praktijk te brengen. Daarnaast steunt de Nederlandse overheid publiek-private partnerschappen om productieketens te verduurzamen, en geeft steun aan diverse initiatieven voor arbeidsstandaarden en ecologisch duurzame productie. In september 2015 is het postennetwerk in Vietnam begonnen met de 'Tomorrow is Green'-campagne. Deze campagne heeft als doel duurzame Nederlandse productietechnieken en oplossingen voor maatschappelijke problemen onder de aandacht te brengen van Vietnamese besluitvormers.
  • De Nederlandse ambassade in Hanoi en het consulaat-generaal in Ho Chi Minh Stad hebben MVO hoog op de agenda staan. Zij ondersteunen Nederlandse bedrijven met informatie en contacten.
  • RVO.nl biedt informatie en bewegwijzert ondernemers over MVO.
  • Een snelle MVO-risicoanalyse voor uw bedrijf kunt u online doen via de MVO risico checker.

Downloads:

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.