Service menu right

MVO Vietnam: overheid

Vietnam heeft een socialistisch georiënteerde markteconomie. De overheid neemt de socialistische oriëntatie serieus. De overheid stuurt lokaal en internationaal bedrijfsleven dan ook op maatschappelijke thema’s. Dit is echter geen MVO naar Nederlandse maatstaven.

Ministeries

Niettemin groeit het MVO-bewustzijn. Het Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs coördineert MVO in Vietnam. Andere ministeries zijn relevant voor onderdelen van MVO. Er is MVO-wetgeving, die veelal in lijn is met internationale verdragen. Handhaving is een probleem.

Mensenrechten, vooral burgerrechten en politieke rechten, liggen politiek gevoelig. Niettemin is er beperkte ruimte om te discussiëren over de UN Guiding Principles on Business and Human Rights.

Vietnamese bedrijven

Vietnamese bedrijven, inclusief staatsbedrijven, streven naar hoge productiecijfers en kortetermijnresultaten. De politiek moedigt hen daarin aan. Goed bestuur, duurzaamheid en transparantie komen vaak op de tweede plaats.

Internationaal opererende bedrijven

Het zijn vooral de internationaal opererende bedrijven die MVO op de kaart zetten. Bedrijven zijn zich steeds meer bewust van de noodzaak van MVO om hun exportmarkten te behouden. Verder gebruiken multinationals MVO om zich positief te positioneren tegenover de Vietnamese overheid.

Corruptie

Vietnam staat op de 119e plaats uit 175 landen van Corruption Perception Index 2014 van Transparency International. Corruptie bij overheid en in het bedrijfsleven is een dagelijkse praktijk, waar ondernemers mee te maken krijgen. De groeiende politieke aandacht vertaalt zich nog niet in resultaten.

Arbeidsomstandigheden

In de afgelopen decennia zijn de arbeidsomstandigheden langzaam verbeterd. De arbeidswetgeving is streng. Vietnam heeft de meeste internationale arbeidsverdragen geratificeerd. Er is echter nadrukkelijk geen vrijheid van vakvereniging of collectieve onderhandeling.

Er zijn veel problemen met de handhaving. Vooral Vietnamese bedrijven houden zich niet aan de arbeidswetgeving. Bedrijven registreren zich vaak niet, werken zonder de vereiste vergunningen en volgen geen veiligheidsvoorschriften. Het aantal bedrijfsongevallen ligt hoog.