Handel Nederland - Zuid-Afrika

Zuid-Afrika is een bescheiden handelspartner van Nederland. De bilaterale goederenhandel had in 2014 een omvang van 4,2 miljard euro. De waarde van Nederlandse goederenuitvoer bedroeg daarbij 2,3 miljard euro. Nederlandse ondernemingen hebben bescheiden belangen (zoals eigen ondernemingen) in Zuid-Afrika. Eind 2013 bedroegen die 1,2 miljard euro.

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Zuid-Afrika en over de Zuid-Afrikaanse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken. Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Afrikaanse Ontwikkelingsbank (AfDB).

Handelscijfers Nederland - Zuid-Afrika

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Zuid-Afrika in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Bekijk ook het rapport Handels- en investeringscijfers Zuid-Afrika - Nederland (pdf) (oktober 2018), met een overzicht van de im- en export en met cijfers over de directe buitenlandse investeringen.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Zuid-Afrikaanse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Service menu right