Handel Nederland - Zuid-Afrika

Zuid-Afrika en Nederland hebben een goede handelsband. Van alle Afrikaanse landen exporteren we alleen meer naar Nigeria dan naar Zuid-Afrika. Deze pagina geeft u meer informatie over de handelsrelatie tussen Nederland en Zuid-Afrika.

Wilt u meer weten over Zuid-Afrika, zoals het bruto nationaal product, de staatsvorm of andere demografische gegevens? Bekijk dan onze factsheet over Zuid-Afrika.

Of ziet u zakelijke kansen op de Zuid-Afrikaanse markt? En wilt u graag met iemand sparren over uw plannen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Handelscijfers Nederland - Zuid-Afrika

Totale in- en uitvoer tussen Nederland en Zuid-Afrika
Soort informatieBedragJaartal
Totale uitvoer€ 2 miljard2018
Totale invoer€ 1,4 miljard2018
Handelsbalans (positief/negatief)€ 501 miljoen2018


Kijk voor de meest recente cijfers over de handel tussen Nederland en Zuid-Afrika in de databank Statline van het CBS.

Belangrijkste uitvoerproducten naar Zuid-Afrika

Export vanuit Nederland naar Zuiud-Afrika
ProductgroepBedragJaartal
Machines en vervoermaterieel€ 723 miljoen2018
Chemische producten€ 374 miljoen2018
Minerale brandstoffen€ 274 miljoen2018


De bovenstaande gegevens zijn afkomstig van het CBS. Wilt u de hele lijst van exportproducten naar Zuid-Afrika bekijken? Kijk dan in de Statline-databank van het CBS onder uitvoer van Nederland naar Zuid-Afrika.

Voorlopige exportcijfers

Het CBS publiceert ook voorlopige exportcijfers over het lopende jaar. Onder 'Perioden' kunt u de maanden selecteren waar u de voorlopige cijfers voor wilt inzien. De gegevens in dit overzicht zijn een inschatting op basis van de op dat moment beschikbare gegevens. Deze cijfers kunnen op een later moment herzien worden.

Belangrijkste invoerproducten uit Zuid-Afrika

Invoer vanuit Zuid-Afrika naar Nederland
ProductgroepBedragJaartal
Voeding en levende dieren€ 717 miljoen2018
Groenten en fruit€ 702 miljoen2018
Fabricaten€ 172 miljoen2018


De bovenstaande gegevens zijn afkomstig van het CBS. Wilt u de hele lijst van invoerproducten uit Zuid-Afrika bekijken? Kijk dan in de Statline-databank van het CBS onder invoer uit Zuid-Afrika door Nederland.

Voorlopige invoercijfers 

Het CBS publiceert ook voorlopige invoercijfers over het lopende jaar. Onder 'Perioden' kunt u de maanden selecteren waar u de voorlopige cijfers voor wilt inzien. De gegevens in dit overzicht zijn een inschatting op basis van de op dat moment beschikbare gegevens. Deze cijfers kunnen op een later moment herzien worden.  

Handelsinformatie via TradeMap

Een andere nuttige bron voor handelscijfers is TradeMap. Deze site wordt beheerd door het International Trade Centre (ITC) van de Verenigde Naties. Voordeel van TradeMap is dat u hier ook inzicht krijgt in niet-Nederlandse handelsstromen. Zo kunt u de Nederlandse cijfers vergelijken met die van andere landen.

Let op: anders dan het CBS, maakt Trademap gebruik van het HS-systeem voor het indelen van de goederenstromen. Hou hier rekening mee bij uw zoekopdracht.

TradeMap heeft een volledig overzicht van de handelsstromen naar Zuid-Afrika. Bovenaan bij 'partner' kunt u het exporterende land selecteren.

Overzicht handelscijfers

In het overzichtsrapport 'Handels- en investeringscijfers Zuid-Afrika - Nederland' (pdf, oktober 2018) vindt u informatie over onder meer de Zuid-Afrikaanse im- en export, economische ontwikkelingen en handelspartners van Zuid-Afrika. Met speciale aandacht voor de handel tussen Nederland en Zuid-Afrika.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Meer informatie

Service menu right